tisdag 16 september 2014

En liten stump om läsning och argumentation

Nej, jag ska inte fördjupa mig i mina twitterdebatter nu och inte heller i FB inlägg utan bara häva ur mig en liten drapa om läsning.

Hur ska man få veta vad som verkligen händer i världen? Läsa tidningar? Se på TV? Eller?

Det som händer när man läser tidningar är att man får sig en tillrättalagd version till handa. Dagens tidningar har exempelvis sällan råd att skicka reportrar till oroshärdar utan hämtar sin info från olika andra källor som Reuters eller AP. Detta betyder givetvis att den infon är silad av just Reuters och AP.

Men det finns andra källor. Internet är fyllt av dem. Givetvis är inte alla korrekta och sakliga utan säkert har många sin egen agenda. Icke desto mindre är källor med "en egen agenda" kanske bättre underrättade än "neutrala" källor (med brasklappen att det inte egentligen finns något "neutralt").

Ska man därmed undvika vinklade källor?

Jag vill nog förorda att man läser alla typer av källor. Vinklade från olika håll och med olika ingång och agendor. I källor, även vinklade sådana finns ibland foton. Foton, eller filmer är ofta rätt ovedersägliga bevis, särskilt när de kommer i mängd och från många olika vinklar. Även analysen av fotona är intressanta.

Om man läser källor från lite olika håll så sipprar en bild av verkligheten sakta men säkert fram. Vad hände var och hur? Vem gjorde vad?

Jag vill nog påstå att om man på förhand bestämmer sig för att vissa källor ska man alls inte läsa, så tenderar den hermeneutiska spiralen att spirala in mot en punkt som avviker från sanningen och verkligheten.

Detta kan man till nöds stå ut med i studentuppsatser, men om man på riktigt vill veta vad som händer så kan man inte censurera vissa källor på förhand.

Om man vill utforma viktiga saker som politiken vad gäller socialtjänst, skola eller utrikespolitik på ett så bra sätt som möjligt så blir det problem om man vinklar sitt urval av information från början.

Min bestämda åsikt är att man måste ta in allt, sovra helst systematiskt och sedan fatta sina beslut. Om man från början bestämt sig för "hur det är" och "vem man ska lyssna på" så riskerar besluten att bli fatala.

På Wikipedia finns lite kul läsning om argumentationsfel. http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel

Jag ska ta upp några som jag stött på nyligen delvis riktade emot mig. (De är faktiskt lite lustiga också).

Personangrepp - argumentum ad hominem (Jag har fel för jag är miljöpartist, kvinna, tjock etc.)

Argumentstro - argumentum ad verecundiam (Det har inte "auktoriteterna" sagt)

Guilt by association - (Du är betald av Kreml)

Misstänkliggörande - (Du argumenterar för ryssarna)

Halmgubbe - (Du är för ojämlikhet när inte män får barnen lika ofta i vårdnadstvister)

Anpassning av definition - (Ryssarna invaderar - men var är stridsvagnskolonnerna? - Det är en smygande invasion)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar