tisdag 2 april 2013

Kvinnliga företagare #Blogg100 24 ek

Kvinnor har inte haft så strålande möjligheter under historiens lopp att vara företagare, men icke desto mindre har de varit det.

Bland de kvinnor jag stött på i släktforskningen, har det framgått, att det varit i stort sett omöjligt att bedriva jordbruk utan att vara två (om man nu inte varit så förmögen att man kunnat anställa folk).

Men, jag har i varje fall hittat kvinnor som tycks ha drivit stora gårdar utan någon man i följe. Jag har stött på kvinnliga pensionatsföreståndare, bryggare, affärsinnehavare och perukmakare.

I dagsläget är många av mina yngre kvinnliga släktingar företagare, av nödvändighet oftast, för att det krävs för att de ska få betalt för sina tjänster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar