onsdag 17 april 2013

Ansvar och mödravård #Blogg100 39 ek

Jag minns ett visst kommunalråd som föreslog fettskatt, för att feta var mer sjuka än andra, och för att de (uppenbarligen) hade dålig moral och inte tog hand om sig själva och sin kropp som kommunalrådet ansåg att de borde.

Kruxet är bara, att vi till stor del inte kan rå för vilka åkommor vi får ... och de har kanske inte ens att göra med den livsstil vi har.

I måndagens Vetenskapens värld, redogjordes för nya fynd om betydelsen av livsmiljön före födelsen. Inte minst hade man funnit att födelsevikt kunde predicera riskerna får åkommor som diabetes och även vissa cancerformer verkade det.

Det ver helt enkelt så att ju tyngre barn, ju lägre risk ... vid födelsen.

"Vikten" får man väl anta, är en indikator på att barnet haft en god näringsförsörjning i moderlivet.

Det här ställer ju mycket av det vi får itutat oss på ända. Det vi är, och till viss del även personligheten, är grundlagda före födelsen. Och det är inte bara generna som spelar roll.

Om något borde detta leda till en politik som skapar optimala förhållanden för blivande mödrar.

För egen räkning så tyder min släktforskning på att risken / chansen är hyggligt stor att dö i hjärtinfarkt, något lägre för stroke, svag risk för demens, relativt låg risk för diabetes, hyggligt stor chans för ledbesvär och osteoporos, och skapligt hög risk för astma/allergi.

Och detta är inte så mycket att göra åt.

tisdag 16 april 2013

Sveriges kvinnolobby #Blogg100 38ek

Åter gör jag det lätt för mig och länkar till Svensk Kvinnolobbys kritik av vårpropositionen ur ett kvinnoperspektiv.

http://debatt.svt.se/2013/04/15/alliansens-mansbudget-slar-mot-svensk-jamstalldhet/

... Följande står ...

De satsningar regeringen lyfter i bilagan som gynnare av jämställdheten är jobbskatteavdraget, restaurangmomsen och RUT-avdraget.


... är det "jämställdhet" att någon annan städar ens hem? Är det jämställdhet att män får större jobbskatteavdrag på grund av högre löner? Är det jämställdhet att kvinnor kan gå på krogen billigare?

måndag 15 april 2013

Feminism och religion? #Blogg100 37 ek

Först några tillkännagivanden.

Jag är inte religiös (surprise). Jag hör definitivt inte till någon av världsreligionerna, och om min typ av andlighet ska betecknas som något, så är det någon form av naturreligion. Jag kan bli andlös inför en vacker plats, en solnedgång, eller en blomma.

Med det sagt, så är min utgångspunkt klar. Det finns ingen bok eller lära som säger hur vi ska leva våra liv, utan om vi bara tänker efter, så kan vi lista ut det själva.

Måste det inte finnas någon straffande gud som avhåller mig från mord exempelvis?

Men, nehej, jag har aldrig haft minsta tendens eller intresse av att bli våldsam, så det gör det faktiskt inte.

Och därmed över till frågan om feminism och religion. Frågan aktualiserades när sossarna valde in en man som tycks förespråka mäns och kvinnors olika roller exempelvis. I hans religion så tillämpas månggifte, dvs att en man kan gifta sig med flera kvinnor.

Inom feminismen finns särartsfeminismen som, i min tolkning, menar att kvinnor och män av olika anledningar gärna söker sig till olika sysslor. Vilket självklart är något helt annat än att kvinnor och män SKA ha olika sysslor.

Vi har också olika förväntningar på män och kvinnor, och en människa som Thatcher är avskydd även i sin roll som kvinna, eftersom hennes maktfullkomlighet, samvetslöshet och krigiskhet är egenskaper som är vanligare hos manliga politiker. Det betyder nu inte att män med liknande egenskaper slipper undan, ta exempelvis George Bush, som närmast är ett driftkucku, och tystnad råder om hans regeringstid.

Åter till religionen.

Självklart har vi religionsfrihet. Självklart får folk tro på vad de vill, gud, oknytt, eller anden i glaset.

Inom politiken har vi dessutom ett parti som sägs bygga religiösa, i detta fall på kristna värderingar, KD. (Men vilka kristna värderingar det avser, är synnerligen oklart, då deras politik på riksplanet är samvetslös enligt min mening.)

Och i en demokrati får man föra fram vilka åsikter man vill, men om man företräder ett parti med jämställdhet på programmet, så kan man enligt min mening inte stå för något annat.

För övrigt är jag tacksam över att vi än så länge slipper politiker som regelmässigt åkallar gud.

Jag befarar att vi kommer att gå vidare på denna trend med ökat religiöst inflytande, jag tycker mig märka att människor i min omgivning kommer ut som kristna till höger och vänster. (Eller kanske är det bara en effekt av ålder, när fan blir gammal blir han religiös heter det ju).


söndag 14 april 2013

Sara Lidman #Blogg100 36 ek

Sara Lidman.

Jag bara älskar henne.
lördag 13 april 2013

Mariana är arg #Blogg100 35 ek

Det är oerhört skönt att höra människor sjunga ut sin ilska ibland.

Bra jobbat Mariana som ger en rungande utskällning av Socialförsäkringsminister Ulf Kristerssons senaste spåniga förslag om att "hålla sig i trim".

Mariana!

fredag 12 april 2013

Meritokrater och nepotister #Blogg100 34 ek

I grund och botten måste man ju vara positiv till meritokrati som kvinna, för utan meritokrati, hur hade vi då kommit någonstans när det gällde våra rättigheter? Nu är det ju diskriminering om en kvinna med högre meriter åsidosätts för en man med lägre, och det ger oss ju självklart möjligheter som aldrig förr.

Men ... meritokratin innehåller också ett dilemma som diskuteras lyfts fram på SvDs blogg.

Risken finns att meritokraten förbluffas och förstummas av sin egen förträfflighet, så att hen börjar se på andra människor med förakt i blicken.

Och, "meritokratin" tenderar att dölja det faktum att åtskilligt av makten i samhället hänger samman med kontakter. Kontakter gör det kort sagt lättare att slå sig in i i stort sett vilken branch som helst. (Tänk "Skarsgård" ...). Och självklart också att uppnå toppositioner i samhället, så må det vara politiska eller i näringslivet eller kulturen. Man skulle ju kunna kalla dessa "nepotister".

Det vore alltså bra om meritokraten och nepotisten inte yvs för mycket över sin egen förmåga, utan besinnar att livet är ett lotteri, och att vi lär väl förutom det aldrig komma förbi att folk känner varandra eller är släkt, eller har haft viss tur när det gäller föräldrar, släkt, partner och arvsmassa.

Målet måste ju vara att vi får ett samhälle där människor så långt möjligt behandlas på ett rättvist sätt, och där man tänker även på andra personers väl och ve.

torsdag 11 april 2013

En utvärdering av Thatcher #'Blogg100 33ek

En av parlamentsledamöterna Glenda Jacksson ger en korrekt vittnesbörd av arvet efter Thatcher


onsdag 10 april 2013

Hemarbetande och Springflickor #Blogg100 32ek

Dagens betraktelse handlar om ett litet anförande jag hörde häromdagen. Anförandet hölls av en kvinna som var uttalad feminist och som bland annat berättade om sitt CV där punkten "hemarbetande" var något som hon framhöll.

Samma feminist hade bara några minuter innan mer eller mindre slängt åt sig (åt en annan, duktig och välutbildad kvinna) antydningen om att hon var en "springflicka", med en sån där liten skälmsk blinkning med ögonen.

Ibland undrar jag om jag är överkänslig, men som jag upplever det gjorde den första kvinnan ett rejält maktövergrepp mot den andra, så "feminist" hon sade sig vara. Hon hade dessutom en mer eller mindre överordnad position.

Obehagligt.

Att man säger sig vara "feminist" kan ju inte få vara en ursäkt för att få trycka ner andra?

tisdag 9 april 2013

Thatcher #Blogg100 31ek

Som feminist finns ingen skyldighet att haussa andra kvinnor och inte heller att haussa andra feminister.

En kvinna som avled igår var förvisso kvinna och framgångsrik politiker, men gjorde sig skyldig till att införa en egoistisk och inhuman politik, för vilket jag verkligen tar avstånd från henne.

Om man vill läsa en lite mer fyllig text om Thatcher och hennes politik och England så kan man gärna läsa Lars P Sylls blogginlägg i ämnet.

(Notera skrivfelet i kommentaren som kommenteras efteråt)


måndag 8 april 2013

Sexism (Rasism) #Blogg100 30 ek

Jag läser just nu Kahnemans bok som heter "Thinking fast, thinking slow" (eller i varje fall ungefär den titeln).

Kahneman har tillsammans med Tversky utforskat vårt sätt att göra bedömningar och beslut bland annat. Inte minst våra fördomar.

I början av boken (där jag är just nu), talar han om "System 1" det system som gör att vi snabbt reagerar och gör bedömningar närmast instinktivt, och "System 2" det system som gör att vi begrundar, och analyserar och tänker efter.

När vi talar om "sexism" eller "rasism" så finns det en dimension i detta som innebär att vi snabbt och utifrån första intrycken av en person bedömer denna. I många fall korrekt (som att vi är skickliga på att bedöma andra människors emotionella tillstånd) men i många fall utifrån de fördomar vi har.

Och alla har fördomar.

Det är då vi måste använda oss av medvetandet och vända oss till System 2, och börja lyssna på den person vi har framför oss, och med största säkerhet så kommer vi att börja uppfatta och uppleva denna persons individualitet, kunskaper och åsikter och istället för att vara en "sort" blir hen en individ.

Det är därför det finns fenomenet att personer som ytligt sett "borde" vara diskriminerade av en rasistisk grupp istället är med i gruppen, och dess deltagare kan säga, "Nej, vi gillar inte invandrare, men Ahmed är annorlunda ..." (Eller tvärt om för den delen).

Så visst kan man säga att "Svenskar är rasistiska" i så måtto att vi alla i likhet med alla andra människor överallt, har fullt med fördomar och stereotyper som mer eller mindre styr våra första intryck, men det egentliga problemet uppstår om vi stannar där, om vi inte klarar att gå över till "System 2" när vi bedömer den person vi har framför oss. Då är vi rasister (eller sexister) i en djupare mening.


söndag 7 april 2013

Vem har ansvaret för feminismen? #Blogg100 29 ek

Svaret blir ... alla. Alltså alla kvinnor och män som tycker feminism är en bra idé.

Och sen duger det inte att gnälla på andra kvinnor (vanligtvis kvinnor) för att de inte gör precis det som man själv tycker är viktigt.

Och det duger inte heller att gnälla på att andra kvinnors tolkning av feminismen hörs mer än den egna.

Det duger bara att knega på så gott man kan själv, och tillsammans med andra.

lördag 6 april 2013

Anna Maria Lenngren #Blogg100 28ek

Kvinnliga poeter har ofta någon form av släktskap med kvinnliga humorister (nu ger jag mig verkligen ut på djupt vatten, och ursäkta så mycket om jag trampar på ömma tår), i det att de gärna är roliga eller ironiserar över livet och tillvaron, och sig själva.

En av mina favoritkvinnor från för är (självklart) Anna Maria Lenngren.

Och, som kvinnosaksinlägg idag kommer hennes dikt "Några ord till min kära dotter om jag hade någon" (Det är en intressant utläggning med tanke på Anna Marias stora kunnighet och belästhet själv. Ironisk, men samtidig säkerligen innehållande en del genuina råd).


Min kära Betti, du blir stor:
Du från din docka hunnit växa...
Utaf din hulda, fromma mor
Tag, för din framtid, denna lexa!

Uti den verld, du knappast sett,
Så många öden förefalla;
Men med ett gladt och sedigt vett
Skall Betti segra på dem alla.

På lifvets bana varsamt gå,
Men tro ej allt hvad ondt man säger!
Vår verld, min Betti, är ändå
Den allra bästa verld, man eger.

Den är - hvad den beständigt var -
Bebodd af kloka och af dårar;
Och - noga öfverlagdt - den har
Mer rätt till löje än till tårar.

För mycken misstro föder agg,
För mycken lättro ångrens smärta:
Tänk ej i hvarje ros en tagg,
Ej dygd i hvarje manligt hjerta!

Väl dig, om jemt du följa vet
Försigtighet, den kloka gumman:
Den, jemte känslig glädtighet,
Är af all vishet hufvudsumman.

Med läsning öd ej tiden bort -
Vårt kön så föga det behöfver,
Och skall du läsa, gör det kort.
Att såsen ej må fräsa öfver!

Ett odladt vett, en upplyst själ -
Hvad - kunna böcker blott det skänka?
Mitt barn, studera verlden väl:
Den ger dig ämnen nog att tänka!

Hvar menska, Betti, är en bok -
Lär dig att fatta rätt dess värde,
Och mins, att oftast af en tok
Den vise någon visdom lärde!

Men om lektyren roar dig,
Väl - i förädling af ditt väsen
Låt den då blygsamt röja sig,
Men ej i tonen af beläsen!

En lärd i stubb - det är ett rön -
Satirens udd ej undanslipper,
Och vitterheten hos vårt kön
Bör höra blott till våra nipper.

Lyd, Betti, lyd bestämmelsen:
Sök ej att mannabragder hinna
Och känn din värdighet, min vän,
I äran af att vara qvinna!

Se denna mor i huslig krets,
Som vet sitt sanna kall bevaka,
Fullt med den ärelust tillfreds,
Att vara värdig mor och maka!

Se, ordning, mildhet, treflighet
Med blomster hennes fotspår hölja,
Och heder, kärlek, tacksamhet
Dess lefnad och dess minne följa.

Behaget är med fliten slägt:
I nyttig snällhet sätt din heder!
Låt ärbarheten i din drägt
Bli sinnebild af dina seder!

Följ, Betti, smakens enkla bud:
Låt aldrig flärden dig förtrolla!
All prydnad drifven intill skrud
Är blott affischen af en fjolla.

I sällskap sladdrets tomhet fly,
Men sitt ej sluten som en gåta!
För tanklösheten plär man sky,
För mycken klokhet ej förlåta.

Välj uttryck utan brydsamt val,
Se till att du ej domslut fäller!
Och tala, Betti - håll ej tal:
Du tror ej hur det oss förställer!

Gif skämtets udd sitt fina skick
I ord, som glädtigt oförmoda!
Dock mins: man skrattar med en qvick,
Men man bär aktning för den goda.

En lätting, slö till själ och kropp,
Fann en gång lifvet bli en börda:
Då fann en annan lätting opp
Att tiden genom kortspel mörda.

Välj nödigt detta tidsfördrif,
Som, fast af sed och ton ej menligt,
Är - tro mig - med ett verksamt lif
Och själ och känsla oförenligt!

Märk, hur en skönhets blick är hvass
I nit att korten riktgt kasta!
Märk, vid det lumpna ordet »pass»
Hur gracerna på flykten hasta!

Försigtigt äfven undanvik
All brydsam forskning i gazetten!
Vårt hushåll är vår republik,
Vår politik är toaletten.

Blif vid din bågsöm, dina band,
Stick af ditt mönster emot rutan
Och tro, mitt barn, att folk och land
Med Guds hjelp styras oss förutan!

När sig en qvinna nitisk ter
Att staters styrselsätt ransaka,
Gud vet, så tycks mig att jag ser
En skäggbrodd skugga hennes haka.

Nej, slika värf ej stå oss an:
Låt aldrig dem din håg förvilla!
Du skall bli gift - då vill din man
Med tacksamhet min lärdom gilla.

Att giftas ... ej ett ämne fins
Mer rikt att i maximer drifva
Men, goda Betti, hör och mins
Det enda råd, jag har att gifva:

Den make, som dig blir beskärd,
(Märk denna stora hemligheten!)
Var huld, om han är huldhet värd,
Om ej - så var det i förtreten!

Tag händelser och öden lätt,
Mitt barn, så blifva de ej tunga!
Och - mellan oss - är det ett sätt
Att än i åldern synas unga.

Min Betti, lifvet flyr så fort -
Hvad grym, hvad oersättlig skada,
Om, vid det lilla gagn, vi gjort,
Vi nekat oss att vara glada!

Må stojet och förströelsen
Vid andras dom för glädje gälla,
I stilla nöjen sök du den -
Det är för oss vi äro sälla.

Gör nöjet bofast i ditt hus,
Eg i ditt hjerta samvetsfriden!
Den gör vår uppsyn mild och ljus,
Den rår på sorgerna och tiden.

Ja, Betti, lifvets sällhet njut,
Men lifvets pligter ej försaka...
Nu har min lilla lexa slut,
Och till min söm jag går tillbaka.

fredag 5 april 2013

Aborter och religion #Blogg100 27 ek

Allt oftare tycker jag mig stöta på religiösa människor av alla de slag. I min ungdom var nog upplevelsen att man sa "jag tror han är religiös" med ett lite undrande tonfall.

Detta plötsligen upprinnande intresse för religion riskerar tyvärr att åtföljas av det gängse abortmotståndet, och allmänna klåfingrigheten när det gäller människors sexualliv. Tack och lov utförs aborter på allmänna sjukhus här, och inte som i USA, på små kliniker som belägras av anti-abortmänniskor som sjunger psalmer för kvinnor i beråd.

Fria och säkra aborter är en av de viktigaste frågorna för att kvinnor ska ha kontroll över sina liv.

torsdag 4 april 2013

onsdag 3 april 2013

Jezebel #Blogg100 25 ek

Ibland är det behagligt att göra det lätt för sig, som exempelvis idag när jag sonika länkar en utmärkt text från sidan Jezebel med titeln:


If I Admit That ‘Hating Men’ Is a Thing, Will You Stop Turning It Into a Self-Fulfilling Prophecy?

tisdag 2 april 2013

Kvinnliga företagare #Blogg100 24 ek

Kvinnor har inte haft så strålande möjligheter under historiens lopp att vara företagare, men icke desto mindre har de varit det.

Bland de kvinnor jag stött på i släktforskningen, har det framgått, att det varit i stort sett omöjligt att bedriva jordbruk utan att vara två (om man nu inte varit så förmögen att man kunnat anställa folk).

Men, jag har i varje fall hittat kvinnor som tycks ha drivit stora gårdar utan någon man i följe. Jag har stött på kvinnliga pensionatsföreståndare, bryggare, affärsinnehavare och perukmakare.

I dagsläget är många av mina yngre kvinnliga släktingar företagare, av nödvändighet oftast, för att det krävs för att de ska få betalt för sina tjänster.

måndag 1 april 2013

Ohon #Blogg100 23 ek

Blondinbella slår ett slag för "riktiga män" och "riktiga kvinnor". Och, personer som jag, som aldrig riktigt passat in i den "riktiga kvinnan" blir fan så irriterad. (Bra inlägg från Hanna P där och även från Lady Dahmer).

Jag har sminkat mig färre gånger än handens fingrar. Jag avskyr att köpa kläder. Jag tycker att jag har vettigare saker för mig än att begrunda min egen spegelbild, och jag tycker att mina rynkor, gråa hår och valkar är värdsliga bekymmer.

För mig är "hen" ett positivt tillskott i ordförrådet. Även för att det förenklar skrivandet och slipper klumpigheter som han/hon.

På ett biologiskt plan är jag definitivt en kvinna. Är vederbörligen gift, har tre barn, och snart två barnbarn. Men där upphör kvinnligheten.

Jag är jag och om jag är "riktig" någonting struntar jag i.