tisdag 26 mars 2013

Rawls och den gravida kvinnan #Blogg100 18 ek

En av de politiska filosofer som jag tycker är riktigt vettig är John Rawls som skrev "A theory of justice" 1971.

Man kan exempelvis läsa om Rawls teori på Wikipedia här.

Tanken bakom är ungefär följande, ur ett kvinnoperspektiv.

Du är gravid, och du vet ingenting om det blivande barnet. Det kan vara friskt eller sjukt, smart eller dumt, och du kan vara rik eller fattig, och barnet kan dessutom födas i en välordnad miljö, eller en negativ och kaotisk.

Hur tycker du att systemet ska vara inrättat för att vara rättvist med hänsyn taget till att så mycket av en individs förutsättningar bestäms av slumpen?

Mitt sätt att tolka detta tankeexperiment är att samhället bör sträva till att förbättra förhållandena för dem med sämst förutsättningar. Det bör med andra ord vara ett välfärdssamhälle med en långt driven jämlikhet.

Även om du har de bästa förutsättningar kan ett så enkelt problem som att barnet skulle drabbas av syrebrist några minuter under förlossningen och få cerebral pares av den anledningen, är en situation som kan påverka hela barnets liv. Ska barnet då "skylla sig själv" för att han/hon inte kan konkurrera med alla andra på öppna arbetsmarknaden?

Nej, livet är ett lotteri, och som jag ser det är det samhällets uppgift att jämna ut oddsen.

(Lite Evert Taube ovanpå detta, sjungen av Lasse Tenander ... och några rader ur sången "Så länge skutan kan gå")

"Ja, vem har sagt att just du skall ha hörsel och syn,
höra böljornas brus och kunna sjunga!
Och vem har sagt att just du skall ha bästa menyn
och som fågeln på vågorna gunga."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar