måndag 11 mars 2013

Dag 3 e.k. #Blogg100 - om dödligt våld ...

(Om någon undrar vad e.k. betyder så betyder det "efter kvinnodagen".)

Offerkoftemännen kravlar sig vanligtvis fram ur sina vrår när kvinnor påpekar hur mord / dråp och hotstatistiken ser ut i Sverige. (Länkar från BRÅ - Brottsförebyggande rådet).

Kvinnor utsätts för det första oftare än män för hot och trakasserier.

Cirka 90 personer per år utsätts för dödligt våld nuförtiden så de avlider, eventuellt ökar antalet mord- och dråpförsök.

I tre-fjärdedelar av fallen är offer och gärningsman bekanta med varandra. 35% ca är partnervåld, cirka 30% är spontanbråk.

2/3 av fullbordat dödligt våld sker i hemmen. I drygt 40% av fallen hugger man ihjäl varandra med kniv , och knivbrotten sker oftast när man är onykter.

Gärningspersonerna är ofta äldre och har ofta sociala problem som arbetslöshet eller förtidspension. Vanligt är också psykisk sjukdom.

Det är huvudsakligen män som både dödar (90%) och dödas (2/3). Barn under 15 år och personer över 60 år löper mindre risk än andra att dödas. Och att barn dödar är utomordentligt ovanligt.

Kvinnor står alltså för ditåt 1/10 av fallen med dödligt våld.

Barnamorden är cirka 4-5 per år numera. (det har minskat med hälften på 10 år). Vanligt har varit att föräldern begått självmord i anslutning till barnamordet, men kanske har denna brottstyp minskat på grund av bättre insatser för psyksjuka föräldrar?

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Det som är så obehagligt är att många män som själva inte ägnat sig åt mord överhuvudtaget och förhoppningsvis inte heller åt våld mot kvinnor, drar nytta av dessa mord riktade mot kvinnor och barn i så mening att de blir en del av deras hot och trakasserier av kvinnor.

Man kan ju åter titta på de hot Maria Sveland utsatts för och som beskrivs i hennes bok ... eller bara de "fantasier" som hennes belackare utan att blinka postar offentligt. Se filmen i denna post.

Om nu någon trodde att det bara är "feminister" som utsätts så har vi ju exemplet Blondinbella, och det hon har varit med om visar ju att det är "kvinnor" - oavsett politisk inriktning eller inriktning överhuvudtaget som utsätts.

Det är alltså en systematisk hot- och trakasseri- och nedvärderingsverksamhet mot kvinnor som pågår från "vissa" män (för att inte tala om härskarteknikerna), och som mängder av andra män drar nytta av utan minsta tillstymmelse till självreflektion.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Så nästa gång (om du är man) du upplever att en kvinna förnedras, trakasseras eller hotas även online, så tycker jag att du (om du är en sjysst snubbe) skulle ta och försvara denna kvinna, eller om du ser hotelser eller trakassering eller nedvärdering i allmänhet försöka ifrågasätta denna.

Detta istället för att ta på dig offerkoftan och säga med upprört tonfall, "men jag har aldrig" ... eller "kvinnor xxx minsann också" ...

Jag kan lova dig att denna grupp av män som försvarar kvinnor är så liten och obetydlig i dagsläget (eller åtminstone tyst), att kvinnorna som upplever detta blir glatt överraskade och sluter dig till sitt hjärta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar