torsdag 28 mars 2013

Att sova med fienden #Blogg100 20 ek

Kvinnor som blir antifeminister är en speciell sort.

Säkert är i varje fall, att kvinnor som attackerar feminister och andra kvinnor är medias gullegrisar. De kan vanligtvis se fram emot publikation i dagspress, och att få synas i talkshows, och bli inbjudna debattörer. Kvinnor som leker tösen Ruda och går på feminister och andra kvinnor, har med all säkerhet sin framtida försörjning gjord.

Psykologin bakom detta är intressant. Och jag tror att man får lite insikter genom att (just i detta fall) läsa psykoanalytiska tänkare (vilket verkligen inte är vad jag vanligen brukar rekommendera).

Tage Philipson som på många sätt är en Nordens Fairbairn, hävdade samtidigt med honom (1951) vikten av att förstå de negativa identifikationsprocesserna. Hos Philipson hittar vi klart uttalat på vilket sätt karaktärspansaret byggs ut. Han beskriver hur det i första hand är genom identifikation med förtryckaren, det vill säga med de sidor hos föräldern som undertrycker det sunda barnets särart genom att aktivt avvisa eller inte bekräfta det. Det är i sina försök att avvärja avvisningen som barnet försöker göra sig lik dessa drag hos föräldern, dels i förhoppningen om att därvid bli godkänd och dels för att slippa se.
Det kanske inte är så konstigt det som står. Genom att identifiera sig med "antifeministerna" så hoppas kvinnan alltså bli godkänd av dem, och slipper dessutom se "den sunda kvinnans särart".

Låter i mina öron "klart som korvspat". Nog tror jag att det är så.

Och antifeministiska män jublar och tar den nya proselyten till sitt hjärta, och ger henne en enorm plattform att predika från. Tacka tusan att det är lockande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar