torsdag 14 mars 2013

Är patriarkatet "män"? #Blogg100 Dag 6 ek

Är patriarkatet "män"?

Egendomligt nog är det inte riktigt så. Det är inte nödvändigtvis så att "män" förtrycker "kvinnor", även om det givetvis förekommer ibland, och kanske oftare än vi vill tänka oss.

"Patriarkala strukturer" eller "könsmaktsordningen" är ett system som systematiskt gynnar män och missgynnar kvinnor. Och både män och kvinnor deltar i detta mer eller mindre medvetet, men ofta omedvetet.

För att bryta de "patriarkala strukturerna" och "könsmaktsordningen" måste vi jobba med det på ett medvetet sätt. Vi sitter i sirapen allihop.

Ett trevligt sätt att göra det är att uppmuntra varandra, och försöka hålla reda på oss själva så att vi inte omedvetet fortsätter att upprätthålla den.

Lösningen är inte självklart att kvinnor ska "bli som män" och göra karriär etc, även om det också är av betydelse i vår nuvarande historiska situation.

TED föreläsningen som länkas här är inte så lite ur ett "karriär" perspektiv, men den lyfter saker som lätt händer, nämligen att kvinnor inte "tar plats" på samma sätt som män. De tar ner sin hand när det blir frågestund, de kräver inte lika hög lön, de placerar problemen "inom" sig, att det är de själva som gör fel, snarare än att skylla på omgivningen (som män ofta gör).

Och dessutom beskriver föreläsningen att kvinnor som gör exakt samma sak som män, beskrivs som otrevliga och i negativa ordalag.Bodis skriver om hur det kan gå till att kvinnor inte lyckas med löneförhandlingar. Och att detta beror på tendenser hos enskilda kvinnor, och arbetsgivarnas attityder. Och jag tror han har helt rätt på den punkten. Bodis hela kvinnodagsfundering är för övrigt läsvärd.

Bottom line är alltså att "patriarkatet" och "könsmaktsordningen" är systematiska sätt att agera som generellt gynnar män, utan att det nödvändigtvis är så att män frivilligt deltar i detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar