fredag 15 mars 2013

"Alla ska behandas lika" (?) #Blogg100 dag 7 e.k.

Dag 7 e.k. betyder dag sju efter kvinnodagen ...

Robert Aschberg pratar om vad som hände på det famösa "Gräv13" seminariet.

... och ger sin syn på feminism som han menar innebär att:

"Alla människor ska behandlas lika".

Men är det verkligen en rimlig ståndpunkt? En enkel illustration är denna ...


Om vi nu exempelvis vet att hälften av alla svenska kvinnor inte kommer att få mer i pension än fattigpension (aka garantipension) är då det faktum att kvinnor behandlas "lika" som män en rimlig ståndpunkt?

Kvinnorna får ju pension utifrån de regler som gäller för både kvinnor och män.

Men, om nu vårt samhällssystem innebär följande, nämligen att kvinnor:


  1. inte får lika hög lön som män ens i samma yrke, 
  2. på grund av att kvinnoyrken inte värderas lika högt som män får lägre inkomster än män,
  3. på grund av den systematiska underordning som kvinnor utsätts för inte kan räkna med lika god karriär som män,
  4. på grund av att när "kvinnor" kommer in i ett yrke så sjunker lönenivån, inte får samma inkomster som män,
  5. på grund av att de "får barn" får ett avbräck i karriären som de aldrig kommer att hämta upp
  6. på grund av att de tar ut mesta föräldraledigheten och vabbandet aldrig kommer att få lika höga inkomster som män

(Det finns fler problem, men jag nöjer mig med att peka på ovanstående, för nu).

Om systemet alltså ser ut på ovanstående sätt ... är det då "rättvist" att kvinnor får lägre pension?

Mitt svar är NEJ ! Folk ska inte behandlas lika, de ska behandlas rättvist.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar