fredag 31 augusti 2012

Elit, eller spets, men det bidde en tummetott ...

Kanske har man bloggat för länge när man kan börja återanvända gamla bloggposter utan att egentligen lägga till något.

Björklund går från att kalla det "spets" forskning till "elit" forskning (istället för "excellens" forskning), men i grunden är det självklart samma gamla tänk. (Även DNs ledarsida tycks ha vissa tvivel).

Men lite nytt är ändå värt att kommentera. Man kan ju börja med att kommentera hur mycket som satsas på forskning i Sverige, ny när den privatfinansierade forskningen från Astra Zeneca försvinner. Sverige bör falla rejält i rankingarna när detta får genomslag.

Duktiga yngre forskare ska få ett särskilt elitbidrag av VR, vilket är 50 miljoner per år som adderas upp med att VR tydligen ska sänka bidragen till andra projekt med samma summa. Om man tänker sig en lön på 40 000 kr, (480 000 per år), med sociala avgifter (= 50% tillägg) = 750 000 per år, + universitetets overheadkostnader vilket jag tror bör vara minst 30% så är vi alltså uppe i att 1 person kostar 1 miljon / år.

Alltså, regeringen vill finansiera 50 nya post-doc tjänster och hoppas på att VR gör detsamma.

Hur regeringen tänkt sig att gallra fram denna elit är dock oklart.

Sen tänker sig regeringen att man ska plocka in utländska forskare i Sverige för 250 miljoner till. Man kan ju gissa att dessa kostar minimum 2 miljoner per år per styck, och om de sen ska få bygga upp ett labb eller forskargrupp kring sig, så blir det säkert en 5-6 miljoner till per person. I runda slängar 8 miljoner / person skulle jag gissa. Det räcker till omkring 30 utländska forskare. Visst, det vore kul.

Denna satsning skulle säkert pigga upp livet på de 30 institutioner som får del av pengarna. Det blir säkert ett stimulerande tillskott till de svenska universiteten också, men generellt sett så har jag svårt att tro att det skulle ge ett så särdeles stort avtryck i svensk forskning.

Eliten av etablerade forskare ska få forska längre tid, dock utan speciellt anslagna pengar (och med tanke på vad "elit" är (om man ser hur "excellenssatsningen" gick), så blir det säkert ett gäng äldre män som får ta del av dessa ännu icke anslagna pengar.

Man ska omfördela enligt kvalitet enligt Björklund vidare, och underkänner därmed VRs hittillsvarande verksamhet för fördelning av anslag.

Det är ju onekligen mycket intressant!

fredag 10 augusti 2012

Att vara liberal är att vara kluven ...

Rubrikens citat är hämtat från gamle folkpartiledaren Gunnar Helén enligt wikiquotes. Citatet passar mycket bra som kommentar till dagens DN ledare skrivet av en rätt ny ledarskribent, där hon kommenterar nunnor i USA (av allt i världen som är värt en kommentar).

Frågan när de gäller dessa nunnor är om det är positivt om de anammar sådant som liberaler vanligtvis (åtminstone offentligt) brukar tycka är mänskliga rättigheter som kvinnors lika värde, allas rätt till sin sexualitet, rätten att bestämma över sin egen kropp exempelvis.

Men nej, ledarskribentens liberalism handlar om underkastelse under religiösa dogmer som alltså borde likställas med religiös frihet.

Ska man hålla på dem som vill förändra förhållningssättet i enlighet med gängse offentliga liberala värderingar eller ska man hålla på dem som vill tvinga andra att underkasta sig religiösa dogmer i religionsfrihetens namn för att bevara katolska kyrkans enighet?

Det lutar åt att den icke troende "liberala" ledarskribenten vill att de katolska kvinnorna ska underkasta sig, för hur skulle det annars gå med religionen katolicism?

Hon borde avsluta artikeln med ett Groucho Marx citat:


“Those are my principles, and if you don't like them... well, I have others.”