måndag 14 maj 2012

Kvinnor och sjukfrånvaro ... och DN

DN gnölar runt i en ledare om varför kvinnor är sjukare än män (och det finns ju all anledning att utreda varför). Och de menar dessutom att sjukskrivningstalen stabiliserat sig på en lägre nivå.

Nu tänkte jag kasta ur mig några vilda, eller kanske inte så vilda hypoteser om varför.

Först kan man ju undra VILKEN typ av sjukfrånvaro som drabbar kvinnor mer än män? När det gällde sjukskrivnings explosionen i början av 2000-talet var det ju närmast en propp i rehabiliteringsmaskineriet som orsakade denna. (Vilket utretts av Tor Larsson och Björn Johnsson). Alltså, det fanns ingen väg ur långtidssjukskrivningarna vilket gjorde att ett relativt litet antal personer stod för ett mycket stort antal sjukskrivningsdagar.

Och om jag inte minns fel var det personer med belastningsskador och förslitningsskador som var speciellt drabbade.

Vad har hänt sen dess?

Ja, en mycket stor decenniekull är snart pensionerade allihop - aka 40-talisterna. Inte en obetydlig andel av långtidssjukskrivningar drabbar just äldre personer i slitsamma yrken, och när de går i pension så försvinner sjukskrivningarna som genom ett trolleri.

Sen har ju en viss andel av sjukskrivna förpassats till arbetslöshetskolumnen.

Ett antal tidigare sjukskrivna släpar sig fram på jobbet tillräckligt många månader för att få rätt till en ny sjukskrivningsperiod.

(Red gärna ut detta! Hur ser verkligheten ut på allvar!)

Och så var det det där med kvinnor. Varför är just kvinnor sjukare?

En viss del av sanningen tror jag vi kan hitta i hur vård- och omsorgsyrken är organiserade.
Där sparas det idogt, och de som av samvetsskäl vill upprätthålla en god vårdkvalitet, får springa livet av sig. Att arbetsgivarna dessutom ger människor deltid och delade turer ger ekonomisk och fysisk stress. På förskolorna har man numer ofta gigantiska avdelningar med mängder av barn men inte fullt lika mycket personal inblandade. Och sen är det ju känt att det ofta förekommer tunga lyft i vården.

Sen ska vi ju inte glömma att konkurrensutsättandet av vård, skola och omsorg, leder till ännu mer slimmade organisationer och därmed hårdare arbete och stress, och säkerligen mindre utrymme till egna initiativ och kvalitetsutveckling (som leder till yrkesstolthet).

Ja, jag ser verkligen fram emot en grundlig utredning kring ohälsotalen och varför just kvinnor drabbas.

onsdag 9 maj 2012

Längre skolplikt eller längre Skolrätt?

Regeringen tycks faktiskt ha fattat att det är ett problem att många relativt nyanlända ungdomar med invandrarbakgrund inte har språkliga förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg, och därför vill man förlänga skolplikten för dem. Tanken är rätt men metoden är fel. Det måste betraktas som en rättighet och en förmån att få den tid man behöver för att klara skolan och inte en plikt. Dessutom måste även denna tid ha inslag som stärker modersmålet, då en god självkänsla är viktigt för framgångsrika studier. Många ungdomar borde även kunna få läsa vissa ämnen på sitt modersmål för att kunna lyckas såväl som möjligt. Men i grunden, en bra tanke, som kan bli riktigt bra för ungdomarna om den genomförs på ett klokt sätt.

lördag 5 maj 2012

Högerns dilemma

En sak som högermänniskor får problem med när de ska försöka vara lite konsekventa med sin ideologi, är vad de egentligen står för?

Jag menar, är de för låga skatter eller för höga vinster för privata aktörer? Jag vill påstå att dessa mål är oförenliga utan att pruta på kvaliteten. Frågan är då vad man menar med kvalitet?

De flesta Moderater inser att det finns begränsningar i hur lite exempelvis en vårdande verksamhet kan kosta. Då vi en gång i tiden drev ett föräldrakooperativt dagis, så lärde jag mig att det fanns tre kostnadsposter som överskuggade allt annat: Lokaler, Mat och Personal. Dessa tre poster kan man förstås greja med så att de minskar. (Och det handlar givetvis inte om att "rationalisera").

När det gäller lokaler kan man få ner priset om man lyckas förlägga lokalerna i en barrack i hotaho. Det gör att lokalkostnader är en post man speciellt bör granska när det gäller verksamheter som HVB-hem. Var ligger lokalerna egentligen? Och i hurdant skick är de? Är de renoverade? Städade?

Om man tar det där med mat, så kan den posten också prutas på av vinstintresserade privata aktörer. Vi har ju hört om hur Carema låter gamlingar dela på portioner ... som ett extremt exempel. Att servera blodpudding och annan traditionell fattigmat är givetvis en annan metod.

Och slutligen har vi det där med personal. När det prutas på personalen låser man in dementa åldringar ensamma under nätterna. Eller man bäddar ner gamlingar under eftermiddagen för att man inte hinner med annars.

Självklart ska det inte slösas på skattepengar, det är ju vi alla tillsammans som skrapar ihop dem, men jag vill nog påstå att det knappast går att göra några större privata vinster i välfärden om det inte innebär kvalitetssänkningar för dem som "utsätts" för välfärdsinsatserna, barn, ungdomar, gamla och sjuka.


torsdag 3 maj 2012

Bolibompa - en källa till Miljöpartistisk indoktrinering ...

Hans Bergström har gjort det igen! Han har lyckats komma med en fullständigt galen krönika.

Denna gång upprörs han över att svenska journalister många gånger tycks sympatisera med Miljöpartiet. Hans Bergström inser att inte alla journalister arbetar som politiska journalister och att där är nog partilojaliteterna mer spridda ... men det smyger sig säkert in en och annan Miljöpartist i program som Bolibompa som indoktrinerar småbarnen till att bry sig om att djurarter dör ut.

Bergström upprörs vidare över att vi har höga bensinskatter, som ju (faktiskt) stimulerar fram alternativa drivmedel och användningen av kollektivtrafik. Det där med klimatförändringar eller peak-oil tycks inte vare sig beröra Bergström, eller också handlar det helt enkelt om något bortom hans fattningsförmåga.

Ytterligare en sak som bekymrar Bergström är att journalisterna i Sverige allt som oftast bryr sig om vad som DRABBAR vanliga människor. Det verkar mindre hedervärt i Bergströms universum. Tig och Lid får man väl tro är det som ska gälla.

Bergström tvekar inte heller för att beträda de tassemarker av invandrarfientlighet som yttersta högern sysslar med.

Så gör man när man blundar med båda ögonen, håller för öronen och skriker aaaaaa.

(Klistrar in en annan av högerns hatfigurer som indoktrinerar barn ... den rättrådige Bamse)