lördag 18 februari 2012

Näringspolitik ... eller brist på densamma

Sanningen att säga är inte näringspolitik det politikområde som intresserar mig mest. Men, detta till trots tycker jag att vi lider av en säregen brist på näringspolitik i Sverige med Alliansen vid rodret. Detta trots att Alliansen emellanåt låtsas vara företagarnas vän och röst i Sverige.

Bläddrar igenom vår näringsministers blogg (senaste inläggen) och ser henne tala sig varm för RUT, för den lägre restaurangmomsen, för att unga ska spara till sitt boende, för äldrepeng och äldrecoacher, och för bättre arbetslöshetsstatistik (se Cornucopias avrättning av förslaget samt RUT, ROT och KROG, eller Hans Bergströms kritik av regeringen) ...

men var är näringspolitiken?

Vår minister sitter och petar lite i avdrag och "pengar" och coacher ... men vad är det egentligen som ska bygga Sverige starkt på sikt? Vilka företag är det tänkt ska ge oss en exportindustri i framtiden också?

LO-bloggen skrev ett bra inlägg om nerläggningen av Astra Zeneca och dess effekter. En fjärdedel av Sveriges privatanställda forskare får sparken och försvinner till utlandet eller till annan verksamhet. Astra Zeneca står för 80% av vår läkemedelsexport ... och frågan är inte om utan när den produktion som för tillfället är kvar i Södertälje flyttas till lämpligt låglöneland. (I näringsministerns blogg hittade jag inget omnämnande av Astra Zeneca alls ...).

LO-bloggen befarar (med rätta) att regeringen med öppna (eller slutna) ögon håller på att göra Sverige till en tjänstenation med låglönetjänster där inkomsterna, på grund av regeringens politik, är på ett sluttande plan neråt.

En synpunkt som jag inte tänkt på (som LO-bloggen påpekar) är att det faktum att vi haft kollektivavtal har hållit uppe lönerna men OCKSÅ bidragit till att Sveriges industrier varit tvungna att snabbt anpassa sig till förändrade marknader (så kallad strukturrationalisering).

Icke så nu längre. Eftersom människor jagats ut från fackföreningarna och a-kassan på grund av höga avgifter, så hänger de kvar längre även i lågproduktiva jobb. Detta hämmar helt klart den snabba modernisering av den svenska industrin som självklart behövs.

Ett av problemen med att få företag att växa är att få fram kapital från bankerna. Det kan tyckas konstigt när bostadsköpare får låna massor. Men, som framgår i videon från Miljöpartiets ekonomiska vinterseminarium, så får bostadsköpare låna, då vi för allt i världen inte vill gå ifrån våra bostäder. Vi betalar alltså för dessa ytterst plikttroget. Att låna ut till företag som vill växa är däremot riskabelt för bankerna.


Man skulle ju kunna tänka sig att näringsministern intresserade sig för frågor som företagens lånebehov exempelvis ... men något sådant märktes inte av på de sidor i hennes blogg som jag tittade på.

Och nu ska jag slutligen ska tycka till lite om vad vi borde ha en näringspolitik som vore värd namnet skulle syssla med ...

Jag tycker att vi ska stöda och satsa på teknikföretag som hjälper oss att lösa problemen med peak oil och med klimatförändringarna.

Jag tycker vi ska ha (som Anna-Karin Hatt föreslagit) timdebitering på el ... men OCKSÅ timbetalning på el som vi producerar själva. Då blir det plötsligt intressant med många små anläggningar för privatfastigheter och för hyresvärdar exempelvis. Låt oss leka med tanken att vi skulle få ett EL avdrag för att bygga denna typ av anläggningar, då skulle vi kunna bli mindre känsliga för svängningar i elpris och brist på produktion i kärnkraftsanläggningar exempelvis (... som förövrigt bör läggas ner snarast).

Miljöpartiet för fram förslag om att bygga om miljonprogram och andra fastigheter för att få trevligare och miljö- och energismartare anläggningar, vilket förstås är ett bra förslag.

Likaså är det angeläget att modernisera kollektivtrafik och cykelleder i städerna för att vi ska kunna klara oss utan bilar i vardagslivet.

Man skulle också kunna tänka sig en miljöbonus till företag som gör det möjligt för de anställda att arbeta hemifrån 1-2 dagar per vecka, vilket skulle ge en oerhörd vinst i minskade transporter.

Samordningscentraler för godstransport är en annan viktig sak att införa, så att det blir färre bilar som besöker varje butik. Undertecknad skulle också vilja se en samordning av utdelning av paket ... det som förr kallades "Postkontor", så att paketmottagarna slapp köra städerna runt efter sina beställda varor ... (Vi handlar ju mer och mer på internet, så detta är angeläget).

Och när det gäller exporten ... förutom miljöteknik exempelvis, så tycker jag att vi ska börja se utvecklingsländerna som potentiella konsumenter. Vi skulle kunna börja utveckla varor som gör livet bättre för människor med små inkomster. Low-tech belysning, TV, pumpar, mm. Vi bör också försöka utveckla medicinsk teknik och läkemedel för de stora folksjukdomarna i fattigare delar av världen ... inte bara av ideella skäl, utan för att det kan ge inkomster till vårt eget folk också.

(Ska bara lägga till rapporterna från familjens småföretagare, att det inte tycks ha blivit så mycket lättare att vara småföretagare med Alliansens politik heller ... trots att det var det Maud Olofsson påstod att hon ville ... )

torsdag 16 februari 2012

Pensionen, en betraktelse.

Reinfeldt påstår ju att vi skulle behöva arbeta till 75 för att "klara" pensionerna, något som upprör många, inte minst alla som på allvar känner av att åldersskröppligheten kommer krypande.

Är det då sant?

I årets pensionsbesked fick vi ju oss till del en liten figur som visar att vi måste orka jobba några år mer får att få lika mycket i pension som en av de lyckliga ATP generationerna.

Vad beror det på då? Jo, det beror på att vi "frivilligt" (?) sänkte våra pensioner i och med det nya pensionssystemet jämfört med ATP systemet. Nu pekas vi närmast ut som skurkaktiga i och med att vi gjort denna uppoffring.

Sen kan man ju grunna på det där om att pensionerna inte skulle räcka verkligen är sant.

Jag har gjort en viss ansträngning för att försöka förstå varifrån pengarna till pensionen kommer. Idén är ju att vi ska betala in pengar till vår egen pension i det nya pensionssystemet.

Något jag fattat efter att ha läst på. Inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp är INTE pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Vad jag kan förstå betyder det att man inte fullt ut kan kompensera för dålig inkomst delar av livet med högre inkomst andra.

Ett inkomstbasbelopp var 51 100 för 2010. Alltså, tjänade man mer än 383 250 kr per månad år 2010 (det är alltså 31 937 kr/ månad) så får man ingen pension för den överskjutande inkomsten. (Tjänade man under 18 000 per år tjänade man inte in någon pensionsrätt heller).

Om man sonika höjde maximala inkomstbasbeloppet så skulle mer gå till pensionen ... och därmed skulle fler tjäna ihop till motsvarande pension som ATP. (Jag gissar att detta inte är en populär åtgärd då staten förmodligen tar hand om det överskjutande för tillfället och gör något annat med det).

En viss del av pensionsmedlen betalar arbetsgivaren in som arbetsgivaravgifter.

Om man tittar på den tabell jag just länkade så betalar arbetsgivarna in 31,42% utöver bruttolönen. Till ålderspensioner betalar arbetsgivaren in 10,21%. Dessa 10,21% dras, vad jag förstår utan prut när det gäller alla lönekostnader. Det borde därför bli ett visst plus för staten när det gäller löner utöver 383 000 kr och även för det som betalas in för personer som tjänar mindre än 18000 kr. Man får väl förmoda att dessa pengar går till dem som av olyckliga skäl inte kan jobba ihop sin egen pension. ... alternativt hamnar i statens svarta hål.

Om man begrundar arbetsgivaravgiftens fördelning senaste åren så ser man att vi (tråkigt nog) inte betalar våra sjuka och skadade som vi borde, mindre och mindre pengar går till sjukavgift och arbetsskadeavgift. Och mer och mer hamnar i någon form av "allmän löneavgift".

Låt oss anta att endast den ökade "allmänna löneavgiften" användes till pensioner istället för statliga svarta hål, i så fall skulle staten ha nästan 2% mer pengar till pensioner 2012 än 2009. Och det är mycket pengar, förmodligen så mycket pengar att vi inte skulle behöva bekymra oss om höjda pensionsdatum.

Det senare var bara en transferering inom arbetsgivaravgiften (som heter sociala avgifter) och skulle alltså inte betyda någon höjning av någonting för någon. Den enda som skulle få mindre pengar vore Anders Borg som tycks nalla på våra sociala avgifter just nu.

lördag 11 februari 2012

Dagar då Alliansen krackelerar inifrån

Mediefokus behövde bara flyttas från sossarna litegrann för att sprickorna och misstagen i Alliansens politik skulle ligga i öppen dager. Dagar, då Alliansens trogna vapendragare (faktiskt) börjar tala klarspråk.

Vi kan ju börja med Hans Bergström som händelsevis är rätt ute och kritiserar Alliansens brist på både närings- och forskningspolitik.

Sen har vi ju regeringens gamle ekonomiske rådgivare, Lars Calmfors som tycker att det ÄVEN om han vill ha en hög arbetslöshet (för att hålla reservationslönen låg, den lägsta lön man är beredd att ta ett jobb för) så tycker han att a-kasse ersättningen (faktiskt) har blivit för låg.

Ingen har väl missat den massiva stormen mot Reinfeldts förslag att höja pensionsåldern till 75 (på sikt ... låtsas de som nu). Reinfeldt menade att man skulle vara beredd att omskola sig även när man var sådär 55-60. Något som till och med regeringens trogne vapendragare Peter Wolodarski tvivlar på.
En 60-åring med lust att växla ned och byta bransch har sannolikt större chanser att vinna på lotto än att hitta ett nytt jobb.
Och SACO, som brukar ligga nära regeringen förordar via sin ordförande Göran Arrius, att det är dags att skrota PPM, dvs det fria fondvalet i pensionssystemet, något som Arrius kallar "Hasard".

Sist men inte minst har vi vår älskade utbildnings- och högskoleminister Jan Björklund, som häromdagen presenterade ett egendomligt verklighetsfrämmande förslag som att man ska investera mer än dubbelt så många miljarder än som medicinforskningen totalt kostar i Sverige i ett center i Lund (och ett annat center i Stockholm-Uppsala utan specificerad prislapp).

Och dessutom vill Björklund att vi som patienter ska vara tillgängliga för kliniska prövningar för läkemedelsbolagen ... nu ... när vi inte längre har något större läkemedelsbolag när Astra Zeneca lägger ner sin forskning ... En kommentar från en professor i Uppsala är att Björklund vill göra Sverige till en forskningsbananrepublik ...

Sen har vi ju Björklunds andra flaggskepp, skolan, där lärarlegitimationer var ett viktigt inslag som uppskattades av lärarkåren ... men där, som bekant ... myndighetesutövningen överlåtits till bemanningsföretag (av tidsskäl) ... och där unga granskare tävlat i hur fort de stämplat papper. Tack och lov har Skolverket nu kastat in handsken och medger att man inte (inte ens MED bemanningsföretag) hinner gå igenom alla ansökningar om lärarlegitimationer. En av DNs mindre begåvade ledarskribenter tycks mena att hela idén om lärarlegitimation är feltänkt ... varför ska man behöva formella meriter som lärare?

Sen så har vi ju Björklund själv som tycks ha gett upp idén om att man ska lära sig något i skolan, istället vill Björklund helt sonika slänga ut stökiga eller ointresserade elever till något lämpligt låglönejobb. (Tanken är väl förmodligen att då kan resultaten för återstående elever höjas). Och nu höjer de grupper som gillat lärarlegitimationen (lärarfacken ex Eva-Lis Sirén) rösten mot detta hugskott.

Onekligen intressanta dagar för oss som ogillar Alliansens politik, när även de egna stödtrupperna obstruerar.

PS ... Veckans Affärer påpekar att "välfärdstjänsterna" har blivit en ny ekonomisk bubbla XD

där riskkapitaljättarna utnyttjar ett politiskt vakuum med obefintlig kvalitetskontroll.

Hela Alliansexperimentet riskerar för närvarande att sluta med en gigantisk smäll för Sverige.

Tyvärr :S

fredag 10 februari 2012

Hockeylegend ger forskningspengar till forskning om de tidiga barnaåren :-)

Ibland måste man ju bara vara glad och gilla sånt folk gör. Som nu när hockeylegenden Mats Sundin skänker pengar till forskning om barns utveckling under förskoleperioden!

Undertecknad hoppas att det leder till efterföljd, för det är förvisso nog den viktigaste tiden i människors liv i många olika avseenden!

torsdag 9 februari 2012

Om ELIT med stort E och om medicinsk forskning som ska få bada i pengar enligt Björklund

För några dagar sedan sa jag att vi snarast borde genomföra åtgärder för att rädda kvar forskarna från Astra Zeneca i Sverige. När jag läser Jan Björklunds senaste idéer i DN verkar jag att ha blivit bönhörd ... delvis.

För nu ska det j-lar anoda satsas på forskning, och inte vilken forskning som helst utan ELIT forskning. Man får väl anta att Björklund vill ha fram sitt svenska nobelpris som han sa på en valaffisch.

1-2 Sen har Björklund helt klart valt vilket ämne vi ska ha Nobelpris i, nämligen Medicin. Den medicinska forskningen får två moderna lab, ett i Uppsala-Stockholm (och där kan förhoppningsvis Astra-Zeneca forskarna räddas kvar) och ett i Lund-trakten verkar det. Det är inte lite pengar som satsas, på Lund verkar det vara 20 miljarder.

3 Sen ska det satsas på Elit. Det ska inte satsas på forskargrupper utan på just Elitforskarna. (Hur man nu hittar dessa).

4 Förutom Elit-forskarna så finns tydligen talangfulla yngre forskare som man ska satsa på (hur man nu identifierar just dessa talangfulla).

5 Sen är det helt klart att Sverige inte är tillräckligt för att garantera något nobelpris utan vi ska köpa in utländska toppforskare, ungefär som man köper fotbollsspelare. (Det är ju tråkigt att vi måste göra så för att få hit utländska forskare, tidigare har de ju ofta kommit av sig själva genom Sveriges ... tidigare ... generösa regler för att studera vid Svenska universitet).

6 Sen värnar Björklund om kvalitetsregister, vilket är bra, men har vissa risker. Om registren används av vårdgivarna för vårdutveckling är de givetvis bra, men om de används av patienter för att söka vårdgivare, är de en enorm felkälla för forskningen.

7 Sen vill Björklund ha tillbaka begreppet "universitetssjukhus" och det är bra. Det är tyvärr så att det blir problem för forskningen, forskarna och utbildningen, när sjukhus med universitetsutbildning konkurrerar med regionsjukhusen i upphandlingar av vård.

8 Sen vill Björklund tvinga landstingen att delta i läkemedelsbolagens kliniska forskning, vilket givetvis INTE är bra. Vi kan inte låta patienter på landstingsägda vårdinrättningar vara försökskaniner åt allsköns läkemedelsprövning, utan att sovra. Kvalitet på forskningen, tid och resurser i vården måste avgöra. (Sen kan man ju undra varför den icke-landstingsägda vården skulle komma undan? Ytterligare en effekt av privatiseringarna. Vill man inte vara experiment objekt måste man tydligen se till att vårdas privat).

9-10. Björklund pekar en gång till med hela handen och säger att vi patienter ska vara läkemedelsindustrins försökskaniner. (Om det nu är på det viset kunde väl läkemedelsindustrin finansierar hela vården? Varför ska detta betalas med skattepengar?) Dessutom ska detta nationellt samordnas

11. Klinisk forskning måste stärkas säger Björklund. Det betyder forskning långt borta från alla ELIT institut och alla UNIVERSITETS sjukhus. Hur skulle detta finansieras och organiseras?

12. Slutligen kommer ett kärt ämne upp för alliansen ... skatter ... som tydligen är extra viktiga för alla de Genier Björklund vill satsa på.

Nåväl, nu ska jag tycka lite om detta. Somt är bra, somt är mindre bra.

Jag konstaterar att utöver medicinsk och läkemedelsforskning är det tydligen ingenting som Sverige är speciellt bra på. (Det där med läkemedel kan ju diskuteras efter det att vårt sista stora läkemedelsbolag ger sig av).

På något sätt ska ELIT forskarna vaskas fram, men mig veterligen har vi alldeles nyligen haft en sådan satsning som kallades EXCELLENS som lyckades måttligt väl. Då var det ändå forskargrupper det satsades på ... och varför enstaka individer skulle lyckas bättre än forskargrupper är för mig en gåta.

Förutom medicin finns det faktiskt svenska forskare som gör bra forskning inom alla möjliga ämnen. Hur dessa ska satsas på (förutom identifieras som ELIT) framgår inte. Och det där med ELIT, har sina sidor i ett litet land som Sverige. Det blir gärna kotterier och forskningsinriktningar som gynnar forskning i sin egen anda. Det ELIT satsningen kan befaras mynna ut i är mer av samma, snarare än djärvhet och bredd.

Skatterna tycker jag inte har här att göra.

Sen är det ju lite spännande med de siffror Björklund nämner.

Att man från regeringen satsade 5 miljarder på forskning 2008 är ett resurslyft på 20% (100% bör därmed vara 25 miljarder)

Det sägs vidare att 8 miljarder satsades på medicinsk forskning totalt 2009.

Och sen kör man på med att man ska satsa 20 miljarder som det verkar, på anläggningen i Lund.

Alltså, i Lund ska man få 150% mer pengar än all Svensk forskning om medicin (enligt Björklunds egna siffror)

Det är ingen måtta på alla de miljarder Björklund har att sprätta iväg på forskning utan att det verkar särskilt genomtänkt.

Men en sak är klar! Medicinarna kan förvänta sig att bada i pengar.

lördag 4 februari 2012

Astra Zeneca -Vad jag tycker borde göras

Det är på många sätt en katastrof för forskningen att Astra Zeneca läggs ner och att 1200 forskare blir arbetslösa.

Katastrofen gäller inte bara dem, och arbetslösheten i sig, utan också det faktum att Astra Zenecas forskare utgör en avsevärd andel av alla forskare i Sverige. Vi riskerar kort sagt att en stor andel av högkvalificerade svenska forskare flyttar utomlands, pensionerar sig, eller kanske hamnar på arbetsuppgifter som inte ligger i linje med deras kvalifikationer.

Forskning är en central uppgift i Sverige, om vi vill fortsätta att vara ett land med hög levnadsstandard, och inte ett land som springs om av andra nationer och där vi riskerar att reduceras till råvaruproducent och att bli en framtida workshopnation fylld av låglönearbetare.

För att rädda kvar den potential som forskarna på Astra Zeneca har för Sverige skulle jag vilja föreslå följande:

Gör ett institut av forskningsavdelningen på Astra Zeneca. Låt forskarna syssla med fri forskning utifrån projekt de själva identifierar som fruktbara. Skapa bolag som tar hand om de produkter som kommer att komma fram. Det kommer att kosta några miljarder, men vinsterna för Sverige som nation är ofantliga.

Om jag får kasta fram några synpunkter på vad jag tror kan vara fruktbart att forska och ta fram produkter kring, så är det följande:

Lägg mindre vikt på att fokusera på västerlandets sjukdomar, hur vi ska skjuta upp Alzheimer och Parkinsson några år, vilket givetvis är oerhört komplicerade och kostsamma projekt. Det finns givetvis en marknad för sådana produkter, men den marknad jag tycker man ska jobba med, är hur man ska komma tillrätta med de stora sjukdomarna i utvecklingsländerna. (Om man nu inte tror att det finns pengar att göra, så kan man ju besinna att tredje-världen nationen Kina, just nu "hjälper" Europa i Eurodebaclet).

Jag vill gärna ge detta som ett förslag till mina MP kollegor i riksdagen.