onsdag 14 september 2011

Jan Björklund organiserar kaos i högskolan

Jan Björklund vill öka utbildningen av läkare och sjuksköterskor i Sverige. Bra nog ... men det ska inte kosta för att finansiera detta ska pengar flyttas mellan lärosätena ....

Dessutom ska landstingen ordna praktikplatser för dessa nya läkar- och sjuksköterskekandidater medan vården bantas och säljs ut till privata aktörer ...


... Bra nog, men först ska regeringen dra in 440 miljoner från högskolorna för studenter som inte utnyttjar sina platser ...

Konsekvensen av detta kommer att bli att högskolorna inte kommer att våga ordna kurser i annat än sina mest populära ämnen med högst söktryck ... och att 40 miljoner blir rent plus för statskassan. Hur Björklund tänker sig att flytta pengar mellan lärosäten för att bekosta vårdutbildningarna framgår inte, men man kan ju befara att det innebär att man minskar anslagen till mindre högskolor, alternativt att man skär i vissa ämnen.

Sammantaget ger ovanstående en mycket tydlig bild av en minister utan pengar som försöker styra en verksamhet han inte förstår sig på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar