fredag 30 september 2011

Större lagligt skydd för katter än för barn!

Jag har läst och förundrats över Mårten Schultz som skriver på "Sveriges största juridikblogg" (enligt vad som står) och som lägger ut texten apropå målet när det gällde den 16 åriga flickan som vad jag förstått, låsts in i en hundbur, piskats och pissats på.

Mårtens kommentar är:

Piska för all del, men ingen lemlästning


Tack för det televerket. Hade sadisten valt att skära av henne brösten hade han åkt dit, men uppenbarligen inte med nuvarande handlingar.

Vi kan ju också notera att flickan var 16 år dvs omyndig och i lagens mening ett barn. Om jag förstått Mårten rätt så skulle det alltså vara fritt fram att låsa in, piska och pissa på barn.

Låt oss anta att det varit en katt. Och att vår vän sadisten valt att stänga in katten i en för liten bur, slå på den med piska och linjal och pissa på den. Jag svär på att han hade åkt dit för djurmisshandel eller vad nu brottet kan heta, för vi i Sverige har ju en STRÄNG djurskyddslagstiftning.

Alltså är vi i situationen där vi i Sverige har ett SÄMRE skydd för barn än för katter.

Jag (som "tyckare" enligt Mårten) kan definitivt inte tycka att det är rätt utan att lagen måste ändras och ge ett utökat skydd för barn!

Med vänlig hälsning

Eva Berglund

Lektor i Barn- och ungdomsvetenskap

Stockholms Universitet


tisdag 27 september 2011

Ungdom med problem

Två ungdomar, två problem.

En skär sig själv, begår självmordsförsök och utsätter sig för våldsamma sexlekar.

En super skallen av sig och knaprar tabletter.

En är ännu inte myndig på två år än och en har varit myndig i fem.

En sägs veta sitt eget bästa på grund av sin ålder enligt en av landets ledande tidningar.

För en uppmanas motståndare och kollegor att ta hand om vederbörande av flera av landets ledande bloggare (och han får dessutom 2,5 miljoner).

En är en ung vuxen man, och en en omyndig flicka.

... gissa vilken som är vilken?

söndag 25 september 2011

Födelse och död, finns ett samband?


Den som läst min blogg lite då och då vet att jag pysslar med släktforskning som hobby. Min senaste forskarmöda när det gäller det, ledde mig till att studera dödstalen i Pajala, och sedan studerade jag födelsetalen, och i samband med detta om föräldrarna till barnen var gifta eller ej.

Totalt föddes i Pajala 2284 barn 1880-1894, och under denna tid dog 1273 personer. Av dessa var 297 st 0 år gamla dvs mer än vart 10:e barn. Dessa barn utgjorde dessutom 23% av alla som dog. Om man tittar på alla som dog som var i åldern 0-20 år så var dessa närmare 60% av samtliga döda. Alltså, man dog vanligen när man var ung.

I Pajala föddes 18,5% av alla barn av ogifta mödrar, nästan var 5:e barn. Det fanns ingen speciell trend i detta under perioden, utan det varierade lite upp och ner. För ett mindre antal av dessa barn hade prästen antecknat att modern var trolovad.

Under den period som jag studerat, tyder anteckningarna i dödsboken på att det skedde tre epidemier som gav överdödlighet i tre olika åldersgrupper.

  • Den första epidemin var difteri främst och difteri drabbar barn i åldern 1-10 år speciellt hårt. Den största överdödligheten bland dessa barn skedde åren 1885-1886.
  • Nästa epidemi var Tyfoidfeber, och det drabbade hårdast personer som var i åldern 51 år och äldre och kulmen på epidemin skedde 1888.
  • Den tredje epidemin var Tuberkulos, och tuberkulos var speciellt vanlig bland aktiva vuxna i åldern 21-50 år under åren 1889-1892.

Kan man se något samband mellan födelsetalen och dödstalen?

Jag vill föreslå att det kan finnas vissa samband, och det vore spännande att testa dessa samband i en annan socken med en annan struktur när det gällde epidemier.

1) Det verkar finnas ett samband som gör att det föddes avsevärt fler barn strax efter det stora difteriutbrottet. Utbrottet skedde 1885-1886 och 1887 föddes cirka 30% fler barn än året innan. Människorna verkade vara angelägna att skaffa nya barn, när deras småbarn avlidit (notera att detta inte gäller spädbarnen).

2) Ett annat samband verkar vara att något år efter det att det skett ovanligt många födslar sker det ovanligt många dödsfall i åldrarna 51 år och äldre. Jag föreslår att det handlar om att småbarnen smittar ner sina far/morföräldrar med diverse infektioner. (Se figur)

3) Det tredje sambandet är att det föds relativt få barn åren efter tuberkulosutbrottet, som ju främst drabbade personer i fertil ålder.

Som sagt, detta kan nog beskrivas främst som en "pilotstudie", och det vore kul att veta om mina "hypoteser" har bekräftats av någon annan.

Sex, utnyttjande och dåligt omdöme

I dagens DN trumpetar ledarsidan att det är en seger för feminismen att det kommit en frikännande dom mot en 32-årig man som haft sadomasochistisk sex med en 16-årig flicka med självskadebeteende, så att flickan haft ont flera dagar efteråt.

Flickan tycks ha givit förvirrade och motstridiga uppgifter om vad som förekommit och exempelvis ljugit om sin ålder och hur många som skulle ha utnyttjat henne.

Det är möjligt att det är en seger för rättsväsendet att mannen blivit frikänd, men det är definitivt inte någon seger för feminismen och inte heller för männen. Och mannens beteende är ur moraliskt hänseende fullständigt förkastligt.

Det hela handlar om är att en man som är dubbelt så gammal som den flicka han haft sex med, har ägnat sig åt att plåga flickan riktigt rejält.

1) En man eller kvinna bör undvika förhållanden med personer som är avsevärt yngre än dem. Åldersskillnaden i sig är en signal om ett kraftigt ojämlikt maktförhållande.

2) En vuxen man eller kvinna bör ha insikt om att det finns psykiatriska diagnoser och beteendestörningar som gör att människor exempelvis ägnar sig åt självskadebeteenden. I detta fall verkar mannen till och med ha känt till detta, då han sett skador på flickans kropp och frågat om detta (om jag läst rätt). Detta borde ha fått alla varningsklockor att ringa, speciellt när det blev fråga om sadomasochistisk sex.

3) Till och med om man ägnar sig åt sadomasochistisk sex måste man ha partnerns bästa för ögonen. Att utsätta en person för skador som gör att han/hon har ont flera dagar är att gå över alla gränser. Även om det finns stoppord måste den som plågar ha ett eget omdöme!

Det är möjligt att juridiken gör att mannen inte kan dömas men det beteende han visat upp är exempellöst dåligt omdöme, och är ett skamligt exempel på detta för män och kvinnor i vårt samhälle.

torsdag 22 september 2011

Evidens à la carte?

Det där med "evidensbaserade åtgärder" är en lurig sak. Många politiker tycker om att använda begreppet, inte minst folkpartister. Om man tittar på Politometern så är det folkpartister som oftast använder just ordet "evidens" i sina bloggar. (Miljöpartister ligger också rätt bra till).

Men hur blir det nu om man föreslår åtgärder som går rakt emot befintlig evidens?

Senaste utspelet från Folkpartiet handlar om att Socialbidragstagare ska tvingas till motprestationer får att få sitt socialbidrag.

Man kan ju se på detta på olika sätt:
  • Exempelvis att folkpartiet är för slavarbete för de fattigaste och svagaste i samhället.
  • Eller, lite mer positivt, att folkpartiet tror att socialbidragstagare genom detta skulle få kontakt med arbetsmarknaden och därmed kunna få ett vanligt jobb.
Hur det fungerar med det senare finns utvärderat i en review från Campbell Collaboration som handlar om 412 000 personer (totalt från flera studier) som tagit del av denna typ av åtgärder.

Title:Work programmes for welfare recipients
Authors:Geir Smedslund, Therese K. Dalsbo, Kare Birger Hagen, Torill Johme, Mons Georg Rud, Asbjorn Steiro
Published:10.08.2006
Group:Social Welfare

Effekterna är milt talat marginella: Exempelvis måste man tvinga 27 personer i arbete för att lyckas få en oberoende av socialbidrag.

Frågan kokar alltså ner till om "tvånget" mot de många motiverar nyttan?

OM folkpartiet vill stödja personer med socialbidrag anser jag att man av den befintliga evidensen måste dra slutsatsen att andra åtgärder har förutsättningar att vara mer effektiva.

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Man kan förstås ställa frågorna om detta är tillämpligt i Sverige? Vi är ju så annorlunda och det är ju en helt annan tid?

Min uppfattning är att människor är tämligen lika över jorden, och att den inte alltför vågade hypotesen, utifrån befintlig evidens, om Folkpartiets förslag, är att vi skulle få precis samma resultat som i USA, nämligen att åtgärden skulle ha en högst marginell effekt när det gäller att få folk bort från socialbidrag.

tisdag 20 september 2011

Namnpoesi från Tornedalen

Jag sitter och letar i husförhörslängder efter min farmors far som blev bortauktionerad som sexåring i Pajala för 120 år sedan. Eftersom jag måste leta igenom en stor del av socknens hushåll tänkte jag passa på att samla på lite av den namnpoesi och fantasi som föräldrar i Tornedalen använde sig av när de döpte sina barn:

Helny Adriana, Angelika, Elmina, Krispin Leonard, Lempi Lydia, Ida Ilona, Sofia Svetilda, Hedvig Kvedina, Simon Justinus, Hulda Gensina, Alida Serafina, Hesekiel, Jafet, Jemina, Anna Gravilda, Florentina, Herman Eustakius, Adolf Olympias, Jenny Albina, Maria Eufrosina ...

måndag 19 september 2011

Åtta handslag bort

Undertecknad sysslar med släktforskning som hobby. Förutom att det kan vara kul att veta att man är släkt med olika personer, så ger det så mycket mer som ett slags skelett av levnadsförhållandena förr, och vad som styrde människors liv. Ibland får man som ett kikarsikte in i livet för mer än 100 år sen, där man kan se livsvillkoren i väldig detalj.

Sen är det det där med upplevelsen av samhället. När man släktforskar blir plötsligt världen inte enskilda personer utan en väv av släktskap och relationer. Och när man ser livet på några hundra års håll så ser man hur integrationen av invandrare gått till, och går till. En enskild fransman som invandrade till Svappavara på 1600-talet är nu släkt med större delen av Norrbotten, och tyskar och holländare i Stockholm gifts in i svenska familjer och sugs upp av Sverige.

Man kan också se hur nära förknippade fattigdom och rikedom är, hur ett barn från en rik familj, förlorar föräldrarna och gifts bort i tidig ålder, eller hur en ung flicka får leva hos fosterföräldrar och gifter sig med en dubbelt så gammal man, medan systrarna får bli hemmaflickor och bo hos sin syster med försörjning.

Man kan se hur halva familjer kunde ryckas bort av tuberkulos och spanska sjukan, och resten av familjen få klara sig på vad fattigvården kunde ge. Man får se hur unga kvinnor tidigt blir änkor med ansvar för dussintals barn och ättlingar, eller hur prästänkor gifter sig med unge prästen ... till dess änkan dör och prästen gifter sig med någon ung kvinna ... till prästen dör och hon gifter sig med nye prästen ... Eller hur perukmakarens änka, med många småflickor gifter sig med perukmakarens kollega eller gesäll.

Jag har inte ens försökt att följa väven framåt, för då sprider den sig ut från de gamla rötterna till Norge, Finland, Ryssland, Baltikum, Tyskland, Danmark, Frankrike, Belgien, England, Grekland, Nord och Syd-amerika, Afrika, Asien och Australien.

Åtta handslag bort når vi varenda kotte på jorden. Åtta handslag bort når vi ner till 1400-talet. Vi är en mycket tät väv vi människor. Vi borde ägna våra liv åt att ta hand om varandra.

onsdag 14 september 2011

Jan Björklund organiserar kaos i högskolan

Jan Björklund vill öka utbildningen av läkare och sjuksköterskor i Sverige. Bra nog ... men det ska inte kosta för att finansiera detta ska pengar flyttas mellan lärosätena ....

Dessutom ska landstingen ordna praktikplatser för dessa nya läkar- och sjuksköterskekandidater medan vården bantas och säljs ut till privata aktörer ...


... Bra nog, men först ska regeringen dra in 440 miljoner från högskolorna för studenter som inte utnyttjar sina platser ...

Konsekvensen av detta kommer att bli att högskolorna inte kommer att våga ordna kurser i annat än sina mest populära ämnen med högst söktryck ... och att 40 miljoner blir rent plus för statskassan. Hur Björklund tänker sig att flytta pengar mellan lärosäten för att bekosta vårdutbildningarna framgår inte, men man kan ju befara att det innebär att man minskar anslagen till mindre högskolor, alternativt att man skär i vissa ämnen.

Sammantaget ger ovanstående en mycket tydlig bild av en minister utan pengar som försöker styra en verksamhet han inte förstår sig på.

måndag 12 september 2011

Öka trädtäckningsgraden och odla som Cherokeerna

Igår lyssnade jag på en professor från Stockholms universitet som föreläste helt kort om staden som ekologisk zon. Han verkade också utgå från att vi måste anpassa oss till en temperaturhöjning på 2-6 grader inom 50 år, vilket jag uppfattar som en total katastrof i annalkande. Dessutom kan vi räkna med nästan 50% dvs 3 miljarder mer människor på jorden.

Jag ser faktiskt fram emot de närmsta decennierna med en viss fasa. Oil peak har vi redan uppnått, och vi kommer att bränna upp den olja som finns med svindlande fart. Inom några år kommer därmed matpriserna att rusa i höjden och vi kommer inte längre att kunna få en planerad omställning utan en påtvingad. Risken för storskaliga krig kommer att vara uppenbar.

Uppsala är vad jag vet Sveriges 4 största stad, och vi är dessutom den största staden som inte ligger vid kusten. Vi firar med jämna mellanrum svenska värmerekord och våra åskväder är formidabla. När jordens klimat blir varmare tenderar det dessutom att bli extra varmt i städerna. ... Vad kan vi då göra? Ja, gårdagens föredragshållare pekade på ett enkelt, naturligt och dessutom (som jag ser det) energiproducerande och (om vi vill) matproducerande sätt ... att öka stadens trädtäckningsgrad.

Om man ökar mängden skuggande kronor i staden förbättras alltså mikroklimatet i staden. Dessutom borde man kunna använda dessa träd till produktion till fjärrvärmeanläggningen. De kan ju också ge mat, om man väljer att plantera fruktträd. Träd är dessutom koldioxidfällor, de fångar in av all den koldioxid vi redan behagat släppa ut.

När man tittar på Google Maps så ser man hur stora ytor i staden där vi inte alls har någon trädtäckning att tala om, så här finns en enorm förbättringspotential, plus att vi skapar naturliga platser för den biologiska mångfalden av djur och växter.

Man kanske också skulle kunna spara en slant åt kommunen om man slutade klippa sisådär hälften av kommunens gräsmattor? Oklippt gräs invaderas snabbt av diverse arter av djur och växter som också ökar den biologiska mångfalden.

Och så var det det där med att odla som Cherokeerna. I Amerika före Columbus fanns ett antal stora städer där man tillämpade trädgårdsodling av ett kul slag. Man samodlade växter, i intensivodlade trädgårdar. Det fanns "community gardens" där man odlade tillsammans i grannskapet, och familjeträdgårdar.

En idé var att man sådde 7 majskorn ihop i en grop, och runt dessa såddes bönor, som vindlade upp för majsen och som kvävegödslades av bönorna och runt detta squash. Plantorna var marktäckande vilket minimerade rensningen. Runt husen odlades solrosor och pumpor. När europeiska och andra plantor introducerades, inkorporerades dessa i odlingarna.

Jag föreställer mig att trädgårdar inspirerade av denna typ av intensivodling, skulle kunna ge åtskilligt av en familjs matbehov på liten yta. Lägg till detta hönsgårdar, då höns ger ett mycket klimatsmart protein i form av kött och ägg.

(Om nu någon inte tror att majsodling vore en bra idé här, så fundera över den värmehöjning som klimatforskarna ser anlända i svindlande fart).

onsdag 7 september 2011

Liedman och Zaremba ... och det entrepeneuriella lärandet

I måndags hade jag förmånen att få höra Liedman och Zaremba diskutera skolfrågor i Aula Magna på Stockholms universitet.

Dessutom deltog ett antal andra personer, ingen nämnd ingen glömd ... och anledningen att jag inte nämner dem är att de åsikter som luftades kanske inte var riktigt politiskt korrekta med tanke på nuvarande skola.

Sven-Erik Liedman gjorde i varje fall rent hus med ett antal påfund. Ett av dessa var de olika "pedagogiker" som flaxar in på modets vingar. Exempelvis det aktuella "entrepenöriellt lärande". Ingen vet vad det är, och ingen vet ens hur det ska uttalas framkom under debatten. Lösningen verkar vara att man påstår att man gör det, men gör det man vill själv ändå. Nog så pragmatiskt.

En annan fem-etta var när Liedman framförde att det var otillständigt att skolföretag gjorde vinst på skattemedel ... och undertecknad kan bara hålla med.

Under den sista halvminuten och den sista repliken lyckades Zaremba säga det som just ingen vill säga i dagsläget, att han, trots all kritik han haft mot staten, vill att skolan förstatligas, för att man ska kunna komma tillrätta med ett stort antal av de brister svenska skolan har i nuläget, och även där kan man ju hålla med.

Liedman nämnde en bok om hur man torpederat det amerikanska skolsystemet, skriven av någon Bush-rådgivare, som han menade pekar ut den väg svenska politiker är på väg att gå, och redan har kommit en bra bit in på. Jag ska snoka reda på boktiteln och får meddela den vid ett senare tillfälle.