söndag 12 juni 2011

Det plågsamma med att ha rätt --- om brott

Då och då återkommer jag i min blogg till brottsstatistik. Jag har en viss ... klockarkärlek till kriminologi sen de dagar jag fick mina första lektioner på sociologen i Stockholm, av en viss Leif GW med uppkavlade skjortärmar.

Som vi vet så minskar många typer av brottslighet som inbrott och våldsbrott. Att antalet ANMÄLDA våldsbrott ökat med 1% har förmodligen snarast att göra med att polisen gör anmälningar själva om inte de våldsutsatta offren vill göra det. Alltså, misshandelsbrotten har ökat med 47% sen 2001, och det förefaller troligt att de flesta av dessa misshandelsbrott är av lindrigare natur (se figur 4 i länken).

Bland sexualbrotten ökar speciellt "köp av sexuella tjänster" med +255%. Detta är säkerligen ett resultat av en satsning på "torskbrott" från polisens sida.

Rånen minskade med 4%. "Faktiskt dödligt våld" (mord, dråp) ligger konstant runt 100/år.

Olaga hot är konstant. Stölder och tillgrepp minskade med 5%. Bilbrotten minskade med 7%. Cykelstölderna med 9%. Butiksstölder minskade med 7%.

Skadegörelsebrotten minskade med 18%.

Rattfylleri på alkohol minskade och på narkotika ökade. Denna typ av brott (sägs det rent ut) har i stort sett att göra med polisens kontrollåtgärder.

Narkotikabrotten ökade med 9%. Även detta har till stor del att göra med polisens spaningsåtgärder sägs rent ut. Om man tittar på figur 24 så framgår det att det skett en tredubbling av antal fall då narkotikabrottet består av "eget bruk" (sen 2001), medan ökningen i övrigt är högst måttlig.

Ja, och så var det då frågan om antalet poliser ... vi har fått fler poliser mig veterligen (hur många poliserna är just nu är däremot inte så lätt att Googla fram).

Och har man många poliser måste man ju göra nytta ... och vad nytta är framgår av de kategorier av brott som ökar enligt ovan ... rattonykterhet och eget innehav av narkotika ...

Jag har tidigare påpekat att många av våra nya poliser verkar ha ägnat mycket tid åt klotterbrott tidigare år, men åtminstone i Stockholm tycks de ha fått vettigare arbetsuppgifter, varför klotterbrottsfrekvensen verkar minska där.

I en liten analys från BRÅ för några år sedan förs ett resonemang om brottslighet och antal poliser. En slutsats där är att det inte går att finna något entydigt stöd för att fler poliser skulle ge färre brott. Möjligen skulle fler poliser kunna ge färre våldsbrott (och då gissar jag våld som försiggår ute på stan), och det är givetvis en möjlighet om poliserna befinner sig ute på stan.

Som det nu är tycks det mig snarast som att fler poliser gör att brottsligheten ÖKAR i de kategorier där poliserna SJÄLVA kan boosta siffrorna. Varenda typ av aggressiv beröring blir misshandel (och polisen anmäler själva om inte de inblandade vill), poliserna står gärna ute och fångar rattonyktra, går hem till gamla narkomaner och syr in dem, eller registrerar klotter.

På detta sätt ser brottsligheten hög och trevlig ut (ur polisiär synpunkt). Däremot har polisen inte tid, eller kan inte lösa brott som handlar om inbrott exempelvis som (tyvärr) ökar i lägenheter och vindsrum, men inte i villor. Och om man tittar på länken till SVT, så avstår polisen till och med att utreda brott när de får tag i gamla inbrottstjyvar.

Det är tragiskt! Men ur "effektivitetssynpunkt" räknat i antal "pinnar" poliserna får för "brott" är de säkerligen effektiva ...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar