söndag 12 juni 2011

Det plågsamma med att ha rätt --- om brott

Då och då återkommer jag i min blogg till brottsstatistik. Jag har en viss ... klockarkärlek till kriminologi sen de dagar jag fick mina första lektioner på sociologen i Stockholm, av en viss Leif GW med uppkavlade skjortärmar.

Som vi vet så minskar många typer av brottslighet som inbrott och våldsbrott. Att antalet ANMÄLDA våldsbrott ökat med 1% har förmodligen snarast att göra med att polisen gör anmälningar själva om inte de våldsutsatta offren vill göra det. Alltså, misshandelsbrotten har ökat med 47% sen 2001, och det förefaller troligt att de flesta av dessa misshandelsbrott är av lindrigare natur (se figur 4 i länken).

Bland sexualbrotten ökar speciellt "köp av sexuella tjänster" med +255%. Detta är säkerligen ett resultat av en satsning på "torskbrott" från polisens sida.

Rånen minskade med 4%. "Faktiskt dödligt våld" (mord, dråp) ligger konstant runt 100/år.

Olaga hot är konstant. Stölder och tillgrepp minskade med 5%. Bilbrotten minskade med 7%. Cykelstölderna med 9%. Butiksstölder minskade med 7%.

Skadegörelsebrotten minskade med 18%.

Rattfylleri på alkohol minskade och på narkotika ökade. Denna typ av brott (sägs det rent ut) har i stort sett att göra med polisens kontrollåtgärder.

Narkotikabrotten ökade med 9%. Även detta har till stor del att göra med polisens spaningsåtgärder sägs rent ut. Om man tittar på figur 24 så framgår det att det skett en tredubbling av antal fall då narkotikabrottet består av "eget bruk" (sen 2001), medan ökningen i övrigt är högst måttlig.

Ja, och så var det då frågan om antalet poliser ... vi har fått fler poliser mig veterligen (hur många poliserna är just nu är däremot inte så lätt att Googla fram).

Och har man många poliser måste man ju göra nytta ... och vad nytta är framgår av de kategorier av brott som ökar enligt ovan ... rattonykterhet och eget innehav av narkotika ...

Jag har tidigare påpekat att många av våra nya poliser verkar ha ägnat mycket tid åt klotterbrott tidigare år, men åtminstone i Stockholm tycks de ha fått vettigare arbetsuppgifter, varför klotterbrottsfrekvensen verkar minska där.

I en liten analys från BRÅ för några år sedan förs ett resonemang om brottslighet och antal poliser. En slutsats där är att det inte går att finna något entydigt stöd för att fler poliser skulle ge färre brott. Möjligen skulle fler poliser kunna ge färre våldsbrott (och då gissar jag våld som försiggår ute på stan), och det är givetvis en möjlighet om poliserna befinner sig ute på stan.

Som det nu är tycks det mig snarast som att fler poliser gör att brottsligheten ÖKAR i de kategorier där poliserna SJÄLVA kan boosta siffrorna. Varenda typ av aggressiv beröring blir misshandel (och polisen anmäler själva om inte de inblandade vill), poliserna står gärna ute och fångar rattonyktra, går hem till gamla narkomaner och syr in dem, eller registrerar klotter.

På detta sätt ser brottsligheten hög och trevlig ut (ur polisiär synpunkt). Däremot har polisen inte tid, eller kan inte lösa brott som handlar om inbrott exempelvis som (tyvärr) ökar i lägenheter och vindsrum, men inte i villor. Och om man tittar på länken till SVT, så avstår polisen till och med att utreda brott när de får tag i gamla inbrottstjyvar.

Det är tragiskt! Men ur "effektivitetssynpunkt" räknat i antal "pinnar" poliserna får för "brott" är de säkerligen effektiva ...

lördag 11 juni 2011

Lindblomste och Madeleinekakor

I Paris shoppade jag endast tre saker: Macaroner, madeleinekakor och ett slags pynt som jag ska använda på bröllopet i Augusti.

Madeleinekakorna tänkte jag äta som Proust, upplösta i en sked med lindblomste ... Och se vilka drömmar som kommer för min syn.

Jag tänker att Matte ska få vara med om denna minimalspirituella orgie.

söndag 5 juni 2011

Till Paris

Imorgon ska jag till Paris på en tredagars konferens. Jag är mycket hemkär efter allt pendlande jag gjort genom åren, men morgondagens resa ser jag fram emot. Det är så fantastiska föreläsare att jag tror jag kommer att få en intellektuell mättnad på ett sätt som jag inte haft på riktigt länge.

Och ingen telefon eller mail :-)

fredag 3 juni 2011

Här vilar en svensk arbetare stupad i fredstid ...

... vapenlös värnlös
arkebuserad
av okända kulor
Brottet var hunger
Glöm honom aldrig

Erik Blomberg

Skotten i Ådalen ... svensk militär skjuter på landets egna söner och döttrar ...

Ett fullständigt fruktansvärt brott som det tog ända fram till Göteborgskravallerna innan det upprepades.

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Idag snubblade jag över en folkpartistisk bloggare som skriver en exempellös krönika om skotten i Ådalen:

  • Folkpartisten Jesper Svensson tycks anse att det var fel av arbetarna att protestera mot sänkta löner.
  • Folkpartisten Jesper Svensson bekymrar sig över att strejkbrytarna skulle komma till skada av arbetarnas demonstration.
  • Folkpartisten Jesper Svensson anser att militärens uppgift var att upprätthålla lag och ordning i ett fritt och demokratiskt land.

Folkpartisten Jesper Svensson får mig att inse att den dag då borgeriet känner för att skicka armén på vanligt folk så kommer han att applådera.

Folkpartisten Jesper Svensson får mig att inse att mina rötter bland arbetare och småfolk ALLTID kommer att få mig att hata och förakta de åsikter Jesper Svensson företräder nämligen ...

Överhetens och Överklassens makt över de fattiga och svaga.

Den dag skiten träffar fläkten kommer jag inte att stå på Jesper Svenssons sida!

Vilken politik ska vi ha? Plånbok eller mål?

Ja, så har det brakat loss en debatt om ungdomar som kan tänka sig att sälja sin röst till den som betalar, och som tycker att en stark ledare kanske vore att föredra före demokrati!

Om vi nu tar del ett i detta, så tycker jag inte att vi "vuxna" och speciellt press och många politiker har något att ojja sig för när det gäller detta. Det dagens unga vuxna får i sig med braskande krigsrubriker är "så mycket får du i plånboken med den eller den politiken".

Det är ju ett lite mer indirekt sätt att betala för rösterna än att betala direkt i handen, men i grund och botten samma sak.

Hur illa ställt det är med denna "plånbokspolitik" kan man se när inte bara kvällspress och morgontidningar fastnar i plånboksfrågor ideligen. Exempelvis intervjun i Agenda av våra nya språkrör fastnade bums i "höjningar av bensinskatten" ... som om en höjning på 50 öre (som var på tapeten under valet) är det viktigaste skälet till stigande bensinpriser, när det istället är peak-oil, oljeolyckor och krig i världen som pressar upp priserna ibland med hissnande fart.

I världen runt oss mullrar det. Danmark har depression i ekonomin, i USA har man rekordunderskott, södra EU håller på att gå omkull och euron vacklar. I nordafrika är Sverige involverat i ett stamkrig av oklar anledning, I USA blåser tornadoerna sönder hela städer och i Fukushima läcker radioaktiviteten ut i oceanerna och grundvattnet.

Och vissa svenska ungdomar vill ha en stark ledare ...

Men vi har ju Fredde ... som vill ge oss jobbskatteavdrag? Och Timbro ... som vill ge unga lägre ingångslöner?

Unga besväras ju till stor del av arbetslöshet, så jobbskatteavdrag blir det inte fråga om ... och lägre ingångslöner borde knappast vara något som tänder drömmar hos arbetslösa ungdomar ...

Det jag tror vore bra är fler politiker som VILL något. När det är val borde valet handla om "Vilket samhälle vill vi ha?" och inte "Vilken politiker betalar mest i min plånbok" ...

Men som sagt ... både många politiker och journalister (inte minst) har minimerat sin analytiska förmåga till att konstruera tabeller istället för att ta tag i det som är ödesfrågor för oss människor och som politik MÅSTE handla om om vi vill att både vi själva och våra barnbarn ska överleva.

torsdag 2 juni 2011

Åter till Mora Stenar

Nu verkar det som att svenska folket börjar tröttna en del på kungen. Pratet kring kungahuset handlar om kaffeflickor och ölmadamer och foton på porrklubbar ...

Och de som försatt Sveriges kung i detta läge är hans polare och bundisar snarare än någon vänsterinspirerad revolution. Jag skulle gissa att "kungavännerna" allihop hör hemma i den högraste högern där härstamning är viktigare än kunskap och talang (de redovisade inkomster för kungens vänner i någon tidning, och flera av dem tjänade i nivå med personer i låglöneyrken. Hur de har råd med bostäder i fashionabla kvarter förtäljer inte historien). Om inte annat så bevisar krishanteringen att där råder det brister å huvudenas vägnar.

Det är kanske dags att återgå till våran äldsta landslag: Äldre Västgötalagen och följa dess text ..

Sveær egho konong at taka ok sva vrækæ

Som undersåte måste man nog tycka att kungen förverkat sitt valspråk "Med Sverige i tiden" om han genom att hänga med kaffeflickor och allehanda lättingar visat att han inte förstår att vi har jämställdhet som en viktig princip i Sverige. Och OM det inte längre är så att kungen är i tiden är det nog läge för honom att gå i pension, och överlåta ansvaret för monarkin åt dottern.

Och mycket ironiskt är att det är "ståndssamhällets" reliker och högraste högerns dinosaurier som tycks vara på god väg att vräka vår monarki över ända.

Men, med kungens agerande och krishantering är det nog dags.