fredag 8 april 2011

Elpriser och elöverskott och kärnkraft

Som väntat triggar de astroturfande lobbyisterna igång nu när Miljöpartiet klokt nog lägger en motion om omedelbar avveckling av minst två reaktorer. Jag vill bara för dessa personer förklara ett litet samband ...

Sverige har och kommer att ha höga elpriser OCH elöverskott samtidigt därför att elproducenterna har som uppdrag att MAXIMERA VINSTEN, inte att tillhandahålla billig elkraft till svenska folket.

Samma älv innehåller kraftverksdammar som ägs av OLIKA elbolag, varför det är helt nödvändigt att samordna hur, när och var man släpper på vattnet, dvs vi har INTE oberoende elproducenter, utan närmast något som liknar en kartell. Det finns alltså inte konkurrens i normal mening som kan pressa priserna.

För elbolagen är hoten om elbrist POSITIVA därför att då kan de höja priserna, och därmed få större vinster.

Elbolagen SKAPAR elbrist genom att släppa på vattenkraften NÄR DEN INTE BEHÖVS I SVERIGE och sälja elen till utlandet under sommaren.

Till vintern finns därmed alltför lite vatten i vattenmagasinen och då kan man höja elpriserna och hota med elbrist.

Alltså, elbolagen tjänar massor av pengar på att sälja vattenkraftel utomlands på sommaren och kan ha skyhöga priser på vintrarna för att de hotar med en elbrist som de själva skapat.

HEUREKA!

1 kommentar:

  1. Väldigt bra synpunkter.

    Ett tillägg:
    Vi har dessutom straffskatt på andelsägd vindkraft, vilket hämmar utbyggnaden. Straffskatten borde avskaffas så snart det bara går. Det är kanske en av energipolitikens viktigaste frågor, och nyckeln till kärnkraftsavveckling.

    Med storskalig utbyggnad av andelsägd vindkraft skulle kärnkraften konkurreras ut på kort tid (kanske 5 år). Ingen skulle nämligen längre köpa el till det höga kärnkraftspriset.

    SvaraRadera