lördag 30 april 2011

Kungen folkpensioneras

Idag fyller kungen 65 och inträder i folkpensionärernas glada sällskap. Kanske vore det dags att därmed låta kungen gå i pension och njuta av sötebrödsdagarna när han öppnat det orange kuvertet?

Kanske kunde man också låta drottningen skiljas i lugn och ro, och slippa ifrån allt hyckleri. Hon är ju en vettig kvinna som det verkar.

Det kanske helt enkelt vore en vänlig gest från svenska folket om vi donerade kungen och drottningen var sitt litet undantag i någon K-märkt historisk byggnad, där de kan leva lyckliga i alla sina dagar utan några krav på att delta i allsköns ståhej.

Och Viktoria då? Tja, hon kan väl, i den mån hon vill, fortsätta att representera Sverige. Kanske kunde man tänka sig att hon kunde få appanage i form av sponsring från Sveriges exportindustrier? Säkerligen kan mode, och inredningsindustrin också tänka sig att förse henne med allsköns produkter, mot att hon visar upp dem ... tänk

"Vickans mode, och inredningsblogg!"

Jag tror helt enkelt att hon kan klara sig utmärkt utan att leva på bidrag.

Måste vi då ha en president? Nej, jag förstår egentligen inte varför det skulle behövas? Vi har ju en talman, som väljs, och politiker, som väljs, kan det inte räcka så? OM riksdagen så gärna vill ha kunglig fägring vid öppnandet, så får de väl, liksom andra skjuta till en slant till vederbörandes överlevnad.

Grattis kungen! Och hoppas att mitt anspråkslösa förslag går igenom.

torsdag 28 april 2011

Ondskans trivialitet

Jag har i något tidigare inlägg begrundat om det vore moraliskt rätt av mig att önska mig barnbarn ... och, så länge jorden utvecklas åt fel håll, är min slutsats att det är inte rätt. Jag respekterar människors beslut att skaffa sig barn ... men jag önskar, att med detta följer en insikt om den moraliska skyldigheten att försöka göra jorden till en god plats för dessa barn.

Och ... insikten om att det sätt man väljer att leva påverkar om jorden blir en god plats.

Just nu lever vi västerlänningar så att vi förbrukar mångdubbelt mer resurser, som energi och råvaror, än vad jorden förmår bära. OM människosläktet vore en rationell art, borde vi rimligtvis dra slutsatser av detta och försöka anpassa oss till vår livsmiljö, annars slår livsmiljön förr eller senare tillbaka.

Hur vi människor anpassar oss, kan man se när det gäller kärnkraftskatastrofen i Fukushima.

De institutioner som ska värna om säkerheten, ägnar sig åt att försöka tona ner allvaret i olyckan, i att fördröja insatser för att skydda civilbefolkningen, i att höja gränsvärden, så att det som nyss var ett "för högt" värde, plötsligt blir acceptabelt (ex. höjningen av acceptabel stråldos för kärnkraftsarbetare från 50 - 250 milliSieverts), i att blanda ihop risker med olika former av strålning, i att försöka göra extraordinära insatser vardagliga (som att dela ut dosimetrar i skolor ...).

Kärnkraftsapologeterna driver en intensiv kampanj för att nedvärdera de många studier om hälsoeffekter i befolkningen av de radioaktiva utsläpp som förekommer. (Hur de kan se sina och andras barn i ögonen förstår jag inte).

Vi upplever just nu också en skenande ökning av halten koldioxid i atmosfären, med medföljande global uppvärmning. Apologisterna gör sitt bästa för att förvirra var forskningen står egentligen i denna fråga (exempelvis Stockholmsinitiativet). Vissa förvirrade industrimagnater till och med säger att han vill ha en höjning av temperaturen (Svanberg).

På landets tidningar har journalisterna slutat skriva om verkligheten, utan skriver om det som chefredaktörerna tycker är politiskt korrekt. Dvs Allianspolitik.

Tyvärr leder denna politiska närsynthet till att vi tittar på världen som den är just nu, just här, och just för oss.

Det kan tyckas som att sköt dig själv och skit i andra är en acceptabel ideologi, i ett samhälle som är individualistiskt, men tyvärr leder just denna inställning till att mänskligheten barkar med racerfart mot ett kollektivt självmord. I denna "strunta i" inställning ligger den sanna ondskans trivialitet.

Vill jag att mina efterkommande ska behöva uppleva en jord där stora regioner inte är säkra att beträda, och där klimatet går överstyr, och dessutom behöva ta ansvar för denna generations missgrepp? Nej, självklart inte.

Alltså kan jag inte önska att mina barn, som kom till i en något mer hoppfull tid, ska skaffa mig barnbarn. Om de ändå väljer att skaffa barn hoppas jag att de ska ha styrkan att kämpa, mot alla odds, för en bättre framtid för dessa nya världsmedborgare.

Men kom ihåg kära barnbarn (om jag får några) att jag verkligen har försökt, av all kraft förhindra detta mord på vår planet som pågår.


tisdag 26 april 2011

Politik på vetenskaplig grund?

Frida Johnsson tar upp ett viktigt och intressant ämne i partiprogramsdebatten för Miljöpartiet, som väckte mig till en hel del funderingar.

Först vill jag säga ... ja, jag tycker politik ska bygga på forskning i huvudsak, men sen kommer tanken, när är det inte lämpligt? Var går gränserna? ... och vad är egentligen forskning och vetenskap? (Jag är ju forskare och borde veta, så det är väl dags för lite resonemang i frågan).

Frågor om ... vad är egentligen forskning och vetenskap, är frågor av ontologisk natur. Frågor om kunskapens natur, om vad vi vet ... och inte.

Det är nog förmätet att försöka svara på frågan om vad "forskning" och "vetenskap" är för något, men jag kanske ska försöka ge lite tankar omkring det ändå.

Om man tar inom mitt fält, barnspråksforskning, som "kanske" ligger nära samhällsvetenskapen, eftersom jag bedriver den inom psykologi och utbildningsvetenskap, så kan jag nog inte påstå att den är "ideologidriven". (Apropå det där om "ideologidriven"). Vi som håller på inom mitt fält försöker nog hitta på studier som så väl som möjligt beskriver och förklarar den utveckling som sker. En förhoppning är att det genom att studera den "typiska" utvecklingen, ska det gå att ge underlag till pedagogiska program och/eller interventionsprogram för barn med avvikande utveckling, samt att kanske kunna modellera utvecklingen inom robotics exempelvis.

Alltså, jag vill nog påstå att "all" forskning inom samhällsvetenskap INTE är ideologidriven.

Likaså vill jag nog påstå att exempelvis ansatsen att syssla med metaanalyser av effekter av interventionsprogram, inte heller är ideologidrivet. Problemet där är svårigheterna att se effekter som slår igenom när det är en mängd olika faktorer i svang samtidigt. Just därför krävs metaanalyser och stora systematiska, representativa, väldesignade studier, med goda mätinstrument och metoder.

Som ovanstående antyder hamnar vi plötsligt i forskning som är riktigt komplex, forskning som omfattar mängder av studier, metoder, mätinstrument och undersökningspersoner, som analyseras med avancerad statistisk modellering. ... och detta kan (faktiskt) många forskare.

Sen spottar studierna många gånger ut resultat som inte är välsmakande för politikerna ...

... Exempelvis skolverkets utmärkta rapport "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?" ... där "segregering" är en viktig förklaringsfaktor, som politikerna på riksnivå vägrat ta på allvar.

... ytterligare ett område där forskning och utvärderingar fullständigt ignorerats, är frågorna om sjukförsäkringen. Speciellt Tor Larssons, och Björn Johnssons analyser har politikerna valt att blunda för, med katastrofala konsekvenser för tusentals personer. (Sök på min blogg för länkar, och titta gärna på Björns blogg "Stardusts" som finns länkad i marginalen).

Frida Johnson tar upp att "nationalekonomi" är en typ av ämne som kan vara speciellt ideologidrivet. Kanske det. Det jag skulle vilja påpeka är att "nationalekonomi" är ett ämne som har vissa antaganden om människans natur, som det finns anledning att ifrågasätta. Exempelvis Vernon Smith (nobelpristagare i ekonomi) som visade att människor normalt och självklart, samarbetade mer än "klassisk" ekonomi antar. Psykologer som Barry Schwartz och Dan Gilbert illustrerar hur människor blir MISSNÖJDA av valfrihet och nöjda av resultaten när valfriheten begränsas. Journalisten David Brooks, håller en föreläsning om rationalitet och emotioner och att vi (faktiskt) gör bättre beslut när vi använder våra känslor i beslutsfattandet.

Vi är alltså inte det "rationella" djuret som endast försöker maximera vinster, när det kommer till ekonomi, och vi bör kanske skaffa bättre grundantaganden för att få fram ett rimligare tänkande i detta ämne.

Sen finns det ju ibland anledning att INTE lyssna på forskare. Om det var förra måndagen, så sände TV ett inslag med anledning av Tjernobyldagen som inträffar idag. I detta intervjuades en entusiastisk reaktorforskare, som menade att med forskning skulle nya reaktorer som var effektivare och säkrare kunna vara framforskade om 30 år ...

... var det en anslagsframställan som han tilläts hålla i TV på bästa sändningstid? Det har långt ifrån varit forskningsstopp när det gäller kärnkraft runt omkring i världen senaste 40 åren, men inte har man lyckats trots detta. Visst tycker jag att atomforskarna ska få forska på, men det betyder ju inte att man ska bygga deras drömreaktorer annat än små anläggningar för forskningsändamål.

Nå, slutsatsen i detta blogginlägg är kanske (tyvärr) att politiker måste försöka skola sig själva i forskningsmetodik, detta inte för att direkt forska, men för att kunna förstå forskning. Sen så tycker jag att det vore bra om politiker i många lägen lyssnade mer på forskare, för då tror jag att vi skulle få ett mer välfungerande samhälle.

lördag 23 april 2011

Shoppingdetox

Kul att det äntligen finns modeskribenter som skriver om hur man inte ska shoppa sig glad utan hur man ska förändra sina kläder till något nytt. En bok som heter modemanifestet. http://www.norstedts.se/bocker/utgiven/2011/Var/hedstrom_sofia-modemanifestet-inbunden/

Jag har länge tyckt att det varit så hemskt att vi bara köper och slänger ... Momentet "slit" finns knappt längre.

Hoppas dessa id'eer slår igenom.

Rekommenderar också siten köpstopp.

Hoppas folk blir mer inriktade på secondhand generellt. Vi blir helt enkelt gladare av det vi skaffar "secondhand".

fredag 22 april 2011

Religion

Plötsligt sitter folk dagen till ära och pratar religion i radio. För mig kokar det ner till frågan, varför skulle man tro på sånt som inte finns? Världen är ju tillräckligt intressant, och spännande och mystisk som den är. Det tar en livstid att förstå den det minsta.
Lite levnadsregler kan man ju hitta i religioner om man bara sovrar ordentligt, men dom är ju författade av människor.

Nej såhär dagen till ära vill jag nog önska Glad Vår snarare än något religiöst motto.

tisdag 19 april 2011

Low level radiation campaign samt Arnie Gundersen

Bland landets kärnkraftsentusiaster finns en klar förvirring om hur farligt det är med strålning och inte minst hur många som påverkats av en olycka som Tjernobyl eller Fukushima?

Lite info och tips här ...

På Low level radiation campaign http://www.llrc.org/ kan man scrolla sig ner en bit så hittar man en länk till en forskningsrapport om effekter av Tjernobyl. Mycket av forskningen om Tjernobyl har naturligt nog gjorts i före detta Sovjet, och har därför inte varit så väl känd i väst.

Läs exempelvis om sjukligheten i Vitryssland sidan 59 och framåt.

''''''''''''

Angående Fukushima, så är det (lyckligtvis) inte så många arbetare som utsatts för höga stråldoser. Det beror helt enkelt på att man inte gått in i reaktorerna. Inne i reaktor 1 och 3 uppmättes stråldoser av storleksordningen 50 mS per timme, vilket innebär att man på en timme skulle få en stråldos som en kärnkraftsarbetare högst skulle få utsättas för under ett år i normal drift.

I reaktor 2 är det ånga innanför dörrarna, som en "ångbastu". Detta beror förmodligen på att reaktorn läcker och att det vatten man sprutar över härden förångas. Radioaktiviteten uppmättes till 250 mS per timme, vilket gör att man fullständigt säkert skulle få strålsjuka efter endast ett par timmars vistelse inne i byggnaden.

Åtskilligt av strålningen består också av partiklar som man kan råka få i sig, vilket inte alls är bra. Det är betydligt farligare än extern strålning om dessa partiklar tas upp i kroppen.

Arnie Gundersen förklarar läget i reaktorerna i en video från igår.

Bryr sig SD om Småland?

Tjernobyl och Fukushima har (tyvärr) bevisat kärnkraftens farlighet, och effekterna av en olycka där skiten träffar fläkten.

(Invändningar från kärnkraftlobbyn ... det som hände där, kan inte hända här, i alla fall inte då ... yadda yadda).

Tidigare meddelade MP att man vill börja stänga ner kärnkraften omedelbart , och idag menar några kloka Sossar samma sak.

Det vi vet är att risken för en härdsmälta är ungefär 1/1400 reaktorår. Det finns cirka 500 reaktorer i världen, så ungefär vart tredje år så smälter det ... och min gissning är att det är i de ÄLDSTA reaktorerna det kommer att smälta oftast ... som i Oskarshamn ... eller Ringhals.

Utrymningszonerna kring reaktorerna, om man jämför Tjernobyl och Fukushima kommer förmodligen att vara ungefär lika stora, vilket framgick av Vetenskapens värld igår. ... Runt Tjernobyl är den zonen 30 km i radie.

För att undvika lågdosstrålning föreslog Christopher Busby att zonen snarare skulle vara 200 km ...

Så, om man tänker Småland ... med en 30 km zon runt Oskarshamn så är det väl mest själva staden, och lite glesbefolkad landsbygd som skulle ligga illa till. med en 80 km zon verkar både Kalmar, Vimmerby och Västervik stryka med, samt större delen av Öland.

Skulle det vara så illa att det handlar om 200 km, så är det ajöss med Växjö, Jönköping och Linköping också ... och kanske Norrköping.

Det jag grunnade över är om de nationalistiskt sinnade Sverigedemokraterna tycker att det är acceptabelt att spela hazard med Småland, Öland, Blekinge och Östergötland? ... om man nu bara tänker på Sveriges framsida.

söndag 17 april 2011

Twitter om Fukushima och Tepcos plan (som just presenterades) radioaktiviteten ner om 3 månader

Jag följer ju lite sporadiskt twitterflödet på http://blogsofwar.com/nuclear/ om Fukushima, och alldeles nyss har TEPCO presenterat sin plan för att lösa krisen. (Eftersom jag är språkmänniska, eller i varje fall intresserad, så kunde jag inte låta bli att kopiera twittrare från olika språk)

Första kommentaren är min, resten är kopierat från twitterflödet ...

Om tre till sex månader hoppas tepco att man fått ner strålningen från Fukushima ...
för 28 minuter sedan · ·
  • Eva Berglund Utländsk kommentar: tepco aktien sind keinen cent wert
   för 25 minuter sedan ·
  • Eva Berglund PRESS CONF: After describing 20+ action items to cease the disaster, the chairman admitted that they can't guarantee the outcome.
   för 21 minuter sedan ·
  • Eva Berglund TEPCO: can't say when people in evacuation zone will be able to return home.
   för 19 minuter sedan ·
  • Eva Berglund Fukushima: 6 à 9 mois pour refroidir les réacteurs et 3 mois pour une baisse de la radioactivité (Tepco)
   för 18 minuter sedan ·
  • Eva Berglund Tepco: robots bedwingen radioactiviteit: De hoeveelheid radioactiviteit die de kapotte kerncentrale Fukushima I
   för 17 minuter sedan ·
  • Eva Berglund een goede morgen, robots en zeolit - de oplossing voor alle problemen zegt Tepco
   för 15 minuter sedan ·
  • Eva Berglund TEPCO : ไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่าผู้อพยพที่อาศัยใกล้กับฟุคุชิมะไดอิชิ จะกลับไปอยู่บ้านได้เมื่อไหร่
   för 14 minuter sedan ·
  • Eva Berglund TEPCO espera enfriar en tres meses los reactores de Fukushima
   för 14 minuter sedan ·
  • Eva Berglund PRESS CONF: Expected ending as the top management proclaimed "We will do our best.."
   för 12 minuter sedan ·
  • Eva Berglund TEPCO направляет роботов на обследование энергоблоков Фукусимы-1
   för 11 minuter sedan ·
  • Eva Berglund なんで東電の会見を一部中継しなかったんだろう?経済産業省の大臣会見やNHKスタジオのトークって後でやればいいのに。
   för 10 minuter sedan ·
  • Eva Berglund very heroic of TEPCO chairman to attend the presser announcing the 6-9 month roadmap - looks like he should be back in the hospital
   för 9 minuter sedan ·
  • Eva Berglund I've totally forgotten 'typhoon season' during September! hope crippled NUKEs can resist more during executing 'that road map' of TEPCO!

fredag 15 april 2011

Zaremba, Knut Sundell och skolforskningen

Det är mycket som borde kommenteras i Zarembas reportageserie om den svenska skolan. Alla har fått sin släng av sleven, lärare, skolledare, politiker, lärarutbildare och forskare ... ja det är väl svårt att se någon yrkesgrupp som har med skolan att göra som inte borde sitta och huka när man läst Zaremba ...

För det är en märklig historia som Zaremba målar upp. En histora som är som ett lapptäcke, där skräckberättelserna och framgångssagorna är utvalda och dramatiserade bitar i en väv, utan hänsyn till representativitet eller överblick. En historia utan stora linjer utan där en mängd individer av outgrundliga skäl hela tiden väljer de sämsta alternativen. En historia där det träder fram ett litet antal riddare i skinande rustningar (är inte alla män dessutom?) som strider mot den oformliga amöba som skolan är.

Och Zaremba klagar på den svenska pedagogiska forskningen ... och baserat på Knut Sundells genomgång av avhandlingar, 1996-2007, och professorers citeringar, så sågas forskarsamhällets samlade insatser när det gäller skolan.

Själv hör jag inte vare sig till de förhatliga pedagogiska forskarna och har inte skrivit någon avhandling om pedagogik, men, eftersom jag arbetat som lärarutbildare, de senaste fem åren, (med bakgrund från vårdutbildningar) tycker jag nog att jag har viss insikt i både hur vissa moment i lärarutbildningen fungerar, samt även viss kunskap om både hur forskning går till, samt om hur forskarutbildning går till. Dessutom är jag (i likhet med Knut Sundell) barnsligt förtjust i evidensbaserade litteraturstudier, efter att ha varit med och introducerat exempelvis Cochrane collaborations sätt att arbeta i vården.

Ja, jag tycker också att det behövs mer evidens och klassrumsforskning, men jag vill inte (som Zaremba) förminska svårigheterna med detta, eller skuldbelägga forskarsamhället, därför att vad som Zaremba och Knut Sundell tycks önska är forskning som i komplexitet borde kallas "rocket science".
Låt oss ta ett exempel på en (i mina ögon) utmärkt studie om skolan som nyligen genomförts.

Det är en studie av anti-mobbningsprogram som utförts av Skolverket. I studien har 39 skolor med omkring 10 000 elever deltagit. Och skolverket har kunnat dra kloka och rimliga slutsatser om "best practice", speciellt om vad som inte fungerat. Skolverkets studie stöds dessutom av Campbell collaborations rapport om "bullying" som kom ett år före skolverkets, som var en metaanalys av forskning i världen, och vars resultat till stor del liknar Skolverkets.

Skolverkets studie genomfördes dessutom av ett team av väl kvalificerade forskare.

En liknande genomlysning av metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och ungdom presenterades av Kungliga Vetenskapsakademin förra året. Även då var litteraturanalyserna genomförda av stora team av forskare.

För att genomföra skolforskning som skapar resultat som är giltiga i klassrumssituationer som kan vara vitt skilda, så krävs mycket stora studier. Variationen kan givetvis ligga på olika nivåer, de kan vara strukturella, kan finnas på lärarnivå och även på elevnivå, och just detta faktum motiverar storleken.

Som man kan ana är det resurskrävande att genomföra jättestudier liknande Skolverkets anti-mobbningstudie. Det är inte möjligt för en enskild doktorand, eller ens för en enskild professor, att genomföra de studier som krävs, utan vill man ha valida och reliabla studier så krävs stora team, och stora ekonomiska insatser, vilket gör jämförelsen "rocket science" lämplig.

Så kan man då undra om det är så att andra forskare är så mycket bättre än de svenska som totalsågas av Zaremba och Sundell? Är det så att det finns en mängd "best practice" studier (evidensbaserade litteraturstudier) om hur det går till i jordens klassrum?

Ja, ett sätt att få någon form av kunskap om detta är att titta på Campbell Collaborations förteckning av systematiska litteraturstudier inom ämnet Education.

På hemsidan listas en rad "hot topics" som forskarna inom Campbell Collaboration anser lämpar sig för systematiska litteraturstudier inom "Education", exempelvis följande:

1. Dropout Prevention
2. Class Size
3. Teacher Certification/Qualification
4. Inclusion
5. Vocational Education for Disabled in HS
6. Educational Vouchers
7. Performance Based Pay
8. Charter Schools
9. Adult Literacy
10. School Language Literacy for bilingual children
11. Single Gender Class
12. Absenteeism
13. Adolescent Literacy (apparently the hottest in education)

Egendomligt nog så tycks just det som händer i klassrummet säreget frånvarande från denna lista. Förmodligen för att det (faktiskt) är så komplicerat att undersöka.

Man kan ju också söka i deras databas och "Browse" alla studier och protokoll när det gäller Education.Återigen, det finns just inga studier som handlar om det som händer i klassrummen. Ja, efter detta nerskutt i verkligheten nu i världen, så åter till Zaremba.

Jag hoppas att vi verkligen ska få resurser att genomföra undersökningar och utvärderingar av "best practice" i klassrummen, men jag tror det krävs lite mer än en journalist som åker runt och skriver för glatta livet, och som dessutom tycks ha högst dimmiga idéer om de förutsättningar för exempelvis doktorander och även disputerade som råder.

Fram med pengar till stora studier och mer av samarbete, så nog kommer vi att komma längre med pedagogisk och annan forskning.

torsdag 14 april 2011

Andreas Bergh, Jobbskatteavdraget gör att många människor jobbar MINDRE.

Och detta har inte jag hittat på. Det är alltså Andreas Bergh, en forskare som brukar luta åt höger i debatten, som säger sig jobba på RATIO, (Näringslivets forskningsinstitut). som säger följande:

1. Många inkomsttagare får en kraftig inkomsteffekt (de blir rikare båda pga höjd skiktgräns och jobbskatteavdragen), men har fortfarande hög marginalskatt. Om något ökar då efterfrågan på fritid, och således motverkas syftet att öka sysselsättningen.

(För de höginkomsttagare som gynnas, är det dock kanske trevlig politik: De får råd att åka på semester, och eftersom arbete på marginalen inte lönar sig behöver man inte ha så dåligt samvete på semestern)

Högavlönade kommer alltså att jobba MINDRE enligt gängse ekonomiskt tänkande.

Vilken nyhet, båda AB-na Andreas Bergh och Anders Borg

DET var väl ändå inte meningen?

Cancerökning efter Three Mile Island

Som alla astroturfande kärnkraftlobbyister noterat så råder det just nu total bortmoderering av er på denna sida. Men, för att ni inte ska känna er bortglömda så tänkte jag länka en föreläsning av epidemiologen Stewen Wing om cancerfrekvensen efter Harrisburgolyckan också känd som Three Mile Island. Om man vill titta på "bottomline" endast kan man ju lyssna på de sista minuterna i "part 2", men då missar man berättelsen om hur en man och hans son tycks ha drabbats av akut strålsjuka när "plymen" från TMI passerade.

För att få veta mer om plymen kan man också lyssna på Arnie Gundersen.

Tacka Borg för att arbetslösheten går ner ... eller ?


Jag länkade mig vidare från Stardusts blogg till Jacob Christensen och tittade på diagrammet över arbetslösheten som tydligt visar att arbetslösheten går ner ...

... i Danmark.

Hoppsan får man väl säga då. Har dom en egen Anders Borg? Och hur ser det egentligen ut i Sverige. ... surfa snabbt till SCB och kolla ...

Ja, det som verkar vara bästa "bilden" är följande http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____287906.aspx välj Säsongsrensade serier månad 16-64.

På andra bladet i excelarket "Diagram BK" så finns ett antal diagram.

Om man ser på % sysselsatta så är vi snart uppe i 2006 års %, en nivå som kallades "massarbetslöshet". Om man ser på % arbetslösa så är vi strax under 8% och närmare 2% ifrån den nivå som rådde 2006. Om man slutligen ser på antal arbetslösa så är det just nu något under 400 000. Och kurvorna visar en liten krök neråt ... precis som i Danmark, som dock verkar ligga på en klart lägre nivå när det gäller arbetslösheten.

Frågan som undertecknad ställer sig är då ... kan det bero på Borg och jobbskatteavdragen att arbetslösheten sjunker, eller kan det vara så att vi har en annan konjunktur, eftersom "Borg"- effekten också tycks råda i Danmark?


onsdag 13 april 2011

Den schizofrene utbildningsforskaren ...

I dagens DN får vi veta att det är forskarnas fel att skolan är ett misslyckande. Pedagogisk forskning ska nämligen ha skett i alltför nära symbios med beslutsfattandet !

Dess bättre vet DN besked om vad som är fel i skolan, och detta utan någon som helst forskning. Man har nämligen skickat ut Marciej Zaremba i verkligheten, i skolan, nu!

Någon gång i tiden fanns trots allt en pedagogisk forskning värd namnet, och det var på 40- och 50-talet.

Man får väl anta att DN menar att på den tiden fanns också en skola värd namnet. Den skolan var uppdelat i realskola och gymnasium och ett litet fåtal i en elit studerade på universitetet.

Ja, vad sysslade man med på 40 och 50-talet då som var så fantastiskt?

I denna artikel av Henrik Román finns en liten tillbakablick ...

Han skriver:

I samband med de omfattande statliga utredningar6 och försöksverksamheter

som genomfördes under 1940-, 1950- och 1960-talet, så kom pedagoger att

anlitas i relativt stor skala. De bistod med olika typer av undersökningar, allt

från individuell begåvningstestning och provkonstruktion till avnämarkrav.

Så, det DN längtar efter får man förmoda är just begåvningstester och provkonstruktion.

Det man ogillar får man väl anta är det som kommer efter ...

Med pedagogikens aktiva deltagande i samhällsplaneringen följde ett ökat intresse för

strukturella förutsättningar för utbildningen. Dahllöfs ramfaktorteoretiska

tänkande med början 1967 och senare vidareutvecklat av Lundgren får regel-

mässigt markera övergången från pedagogiken som instrumentell-teknisk-

rationell vetenskap till en mer kritiskt orienterad, samhällsteoretiskt präglad

pedagogik.

Okay, DN tycker inte att pedagogiken ska syssla med samhällsteori och kritik ...

(Varför är jag inte förvånad ...).

MEN, för att schizofrenin totalt ska bryta ut krävs ju att ett fullständigt motsatt budskap trumpetas ut lika ihärdigt ... fast i andra morgontidningen i Kungliga huvudkommunen:

Det är budskapet på SvD Brännpunkt med rubriken:

Och inte nog med det ...

Svenska lärare misslyckas med att utveckla undervisningen. Om elevernas resultat ska bli bättre måste forskningen ta större plats i skolan, skriver företrädare för kommunerna, lärarna, friskolorna, skolledarna och näringslivet.

Uj uj uj ... alla dessa företrädare för kommuner, lärare, friskolor, skolledare och näringslivet måste ha missat att läsa DN eftersom de tror att FORSKNING skulle kunna tillföra något till skolan.

Forskning som sker i symbios med beslutsfattandet ... eller hur det nu var ...

-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-

Nu ska jag i min arma hjärna försöka få ihop dessa budskap så gott det går ...

Fler lärare ska forska, men de kan ju lämpligen inte göra det på ordinarie institutioner och med pedagoger som handledare, eftersom dessa är i symbios med beslutsfattarna men dock inte utbildningsministern, som inte tycker att forskningen går rätt till, utan som tycker att den borde vara intelligenstest och provkonstruktion?

DÅ blir det säkert bra undervisning!

tisdag 12 april 2011

Fukushima, risken för nya olyckor, och sanningens ögonblick

Långt om länge kom äntligen det av mig väntade beskedet att Fukushima klassas som en 7:a på INES skalan, alltså en stor olycka med vida konsekvenser.

Ja, vad ska man då säga om det. Det är ju som att slänga in jästen efter degen, långt efter det att det varit uppenbart att olyckan är mycket allvarlig, så erkänner TEPCO och japanerna detta.

Det gör ju också att man får en känsla för hur "kärnkraftpsykologi" fungerar. Förnekande, nedvärderande och ignorerande är vad man kan notera, och vad man kan förvänta sig. Myndigheterna och lobbyisterna gör allt för att hålla allmänheten lugn och "prata ner" allt vad risker är. Och förvisso, man har lyckats, inte minst i Sverige.

I svenska media har man ju inte behövt läsa särskilt mycket om Fukushima senaste veckorna, för att få uppdateringar på svenska har man istället fått läsa FINSKA media som varit kvicka och effektiva att rapportera vad som händer. Så långt har vår "fria" press sjunkit, att man har mer av en lobbyist- och propaganda-agenda, snarare än ett publicistiskt uppdrag. (Som ett litet exempel kan man ju se hur Alliansregeringen publicerat sina utspel om sjukförsäkring och om jobbskatteavdrag, taktiskt efter varandra två dagar i DN ... med lite socker i botten ..., och man anar en Schlingman ...*)

Det jag har sysslat med när det gäller Fukushimabevakning är att följa internationella twitterflöden på http://blogsofwar.com/nuclear/några gånger per dag, för att få snabb kontakt med vad som faktiskt händer. Jag skulle önska att fler svenskar gör det samma, även om jag tycker det är en tragedi att inte vår press fyller uppgiften att göra det.

Ja, nu när vi vet att det som inte kan hända har hänt och händer allt som oftast, kanske man börjar undra HUR OFTA kommer vi att få se kärnkraftsolyckor i framtiden?

Om man tar fasta på denna artikel The New York Times, så har fysikern Thomas D Cochran räknat ut att vi kan räkna med att det kommer att ske olyckor ungefär vart tredje år. Totalt har det skett 12 härdsmältor sen 1957, och olyckor på kärnkraftverk sker åtta gånger så ofta som den "standard" USA har för kärnkraftssäkerhet.

En olycka händer ungefär vart 1300 reaktorår, och eftersom det finns nästan 500 reaktorer i världen så blir det just ... ungefär vart tredje år vi kan räkna med en olycka.

Härliga tider STRÅLANDE tider!

----------------

* Vill bara påminna om att Alliansen inte tycks så säkra på att få igenom sin magra revision av sjukförsäkringen, så för att vara på den säkra sidan tänker man dra igenom den i samband med höstbudgeten ... vilket är att missbruka det undantag för "Budget" som finns när det gäller riksdagens inflytande IMNSHO. Konstitutionsutskott ... någon?


söndag 10 april 2011

Jewel boxes

Kopierar musiken från gårdagens Gokväll där Stina var med på harpa.


Varför inte Libyen?

Nej, jag är inte glad över att vi plötsligt har trupper i Libyen.

Jag kan tyvärr inte skryta över att jag skulle vara någon form av Libyenexpert, men ryggmärgsreflexen att det går åt helsike när vi involverar oss militärt (som i Afghanistan) är stark. Jag har tämligen noga följt Irakkriget och Afghanistan också, och tyvärr är den utländska inblandningen av måttlig nytta.

Ja, vad är det då som ger dåliga vibbar när det gäller Libyen ...


denna video intervjuas filosofen Levy och han berättar om hur han övertalade Sarkozy om att gå in i Libyen, och hur Merkel och andra skeptiker ställdes inför fullbordat faktum mer eller mindre.Ovanstående expert tror inte att Libyen handlar om humanitär intervention och hon talar om att CIA är i Libyen, och att det handlar om oljan ...

Jag är en hardcore skeptiker, och tycker vi gjort ett stort misstag med att gå in i Libyen.


lördag 9 april 2011

Vad vi lägger miljarder på ...

Att läsa hur regeringen disponerar våra skattemedel gör att man upplever att det finns en del övrigt att önska. Idag framgår det att Tolgfors köper 15 Black Hawk helikoptrar från USA ... helikoptrar som kan användas till vad ???

Jo Tolgfors tänker sig att köra helikoptrarna i Afghanistan (helt utan bortre parentes) ...

Detta ska bland annat möjliggöra en förlängd svensk helikopterinsats i Afghanistan från 2013 och framåt.

Prislappen synes vara 4,7 miljarder ... alltså, i runda slängar 300 miljoner per helikopter ...

Det kan man ju jämföra med järnvägsunderhållet ... 4,9 miljarder år 2011 enligt höstbudgeten.

Och man kan ju också jämföra med att man inte anser sig ha råd att ge sjuka en anständig sjukförsäkring. Utgifterna har minskat med över 10 miljarder ...

Så HELIKOPTRAR är kul men ATT SJUKA SKA HA TRYGGHET är inte en prioriterad insats, inte ens när sjukförsäkringssystemet går på plus med 48 miljarder.

Militärpojkarnas lekstuga

Jag beklagar att MP stödde att vi skickade JAS till Libyen, vilket jag endast ser som en möjlighet för försvaret att åka ut och ha lite roligt, och kanske sälja flygplan, tyvärr med människoliv som trolig kostnad.

Nu har Tolgfors köpt nästa "boy toy", amerikanska helikoptrar. ... Var hade han tänkt att vi ska göra insatser och leka med dem?


Om Fukushima: There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy
Om Fukushima och kärnkraftens dårskap av en författare till två böcker om Three Mile Island.

Om man nu undrar om vi i Sverige har lika dåraktiga kärnkraftslobbyister som i USA, så kan man ju ta sig en titt på de just nu 672 kommentarerna till gårdagens debattartikel om att vi kan stänga två reaktorer.

Bild, den radioaktive pojkscouten.

(Citat från Hamlet som säger ovanstående till Horatio).
fredag 8 april 2011

Elpriser och elöverskott och kärnkraft

Som väntat triggar de astroturfande lobbyisterna igång nu när Miljöpartiet klokt nog lägger en motion om omedelbar avveckling av minst två reaktorer. Jag vill bara för dessa personer förklara ett litet samband ...

Sverige har och kommer att ha höga elpriser OCH elöverskott samtidigt därför att elproducenterna har som uppdrag att MAXIMERA VINSTEN, inte att tillhandahålla billig elkraft till svenska folket.

Samma älv innehåller kraftverksdammar som ägs av OLIKA elbolag, varför det är helt nödvändigt att samordna hur, när och var man släpper på vattnet, dvs vi har INTE oberoende elproducenter, utan närmast något som liknar en kartell. Det finns alltså inte konkurrens i normal mening som kan pressa priserna.

För elbolagen är hoten om elbrist POSITIVA därför att då kan de höja priserna, och därmed få större vinster.

Elbolagen SKAPAR elbrist genom att släppa på vattenkraften NÄR DEN INTE BEHÖVS I SVERIGE och sälja elen till utlandet under sommaren.

Till vintern finns därmed alltför lite vatten i vattenmagasinen och då kan man höja elpriserna och hota med elbrist.

Alltså, elbolagen tjänar massor av pengar på att sälja vattenkraftel utomlands på sommaren och kan ha skyhöga priser på vintrarna för att de hotar med en elbrist som de själva skapat.

HEUREKA!

Lars H Gustafsson om trender i barnuppfostran

denna länk finns en intressant föreläsning av barnläkaren Lars H Gustafsson om barnuppfostringstrender. Rekommenderas varmt.

onsdag 6 april 2011

Fukushima news and explanations

I just want to recommend two ways to learn more and to keep updated about the Fukushima catastrophe.

First, I want to recommend the videos by Fairewind associates by Arnie Gundersen, where he explains details and facts about radioactivity and what happens at Fukushima. (It is also useful to Google Arnies name as he frequently comments in various TV channels, and those links are very recent).

Arnie Gundersen has been working 39 years with nuclear power engineering. He was involved in working with the Harrisburg catastrophe, and based on the information available, and because of his knowledge and skills he makes very accurate descriptions about what is going on at Fukushima.

The other source is a way to keep you updated from moment to moment about the advents at Fukushima. I use to read the twitterstream mentioning Fukushima, radiation, nuclear, tepco and IAEA, in Blogs of war http://blogsofwar.com/nuclear/ . If you use that and check sources you will be almost instantly updated of what is happening in Japan.