söndag 13 februari 2011

Nya nationella utvärderingar och skolans sjunkande resultat


Vår vördade skolminister är tyvärr inte känd för att lyssna på forskare (trots hans modiga slogan inför valet att vi ska få fler Nobelpristagare från Sverige, inte bara dela ut Nobelpris).

På Text-TV meddelade dom att nya Nationella Prov var att vänta, i SO vill jag minnas att det var.

Det vår vördade skolminister inte vill inse är att en ökad mängd Nationella Prov kommer att leda till försvagade resultat snarare än förbättrade kunskaper.

Hur detta går till beskrivs i den länkade artikeln från Storbritannien, där Professor Alan Smithers varnar just för de Nationella proven.

Provraseriet har lett till sjunkande resultat (vilket bäst mäts med internationella utvärderingar), mer skolk (truancy) och mer "drop-outs" i Storbritannien.

Varför detta?

Eftersom resultaten på de nationella proven är så viktiga för skolorna när det gäller att rekrytera elever och för lärarna när det gäller att få en god lön läggs mer och mer energi på förberedelser för de nationella proven, och därmed mindre och mindre tid på andra aspekter av de ämnen som undervisas. Därav de sjunkande resultaten i internationella utvärderingar som inte tar hänsyn till den nationella agendan (ex. PISA).

Att "träna prov" är givetvis en ganska tragglig och tråkig utgångspunkt för undervisningen, vilket i sin tur gör att elever lessnar, och skolkar eller i värsta fall hoppar av skolan helt. Dessutom tenderar detta till att undervisningsagendan utarmas, man jobbar helst BARA med det som "kommer på provet".

Så, det stora fokuset på Nationella Prov, leder redan till sjunkande resultat i Sverige, och det späder därmed på effekterna av segregering och bristande kunskaper i svenska. Om vi dessutom får FLER Nationella Prov, så kan vi med säkerhet säga att detta rycker INTE upp den svenska skolans resultat, utan grundar för ÖKADE PROBLEM i våra skolor.

Det som snarare behövs är regelbundna diagnostiska prov, vilka är en utgångspunkt för lärarna när det gäller att lägga upp sin undervisning på ett lämpligt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar