tisdag 22 februari 2011

DN är byxis om skolan

I söndagens Agenda så debatterade Lena Sommestad med skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm. Det fria skolvalet och dess effekter var på tapeten och betydelsen av det fria skolvalet för de sjunkande resultaten fördes fram av Lena Sommestad.

Idag så är DNs nyliberaler byxis. Detta var ju inte den sanning de ville höra. Johannes Åman får vara målvakt i denna fråga.

Johannes Åman i DN gör sitt bästa att blanda bort korten i god nyliberal anda.

Sanningen är den att Sveriges PISA utvärderare ser just minskad likvärdighet som den förmodligen viktigaste faktorn till den klart sjunkande trend som finns för resultaten i Läsning, i Matematik och i NO i de 4 PISA undersökningarna. Samma sjunkande resultat finns i TIMSS när det gäller Matematik och NO.

Skolverket har gjort en utredning med titeln "Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?"

Den visar just på effekterna av det fria skolvalet och ökande bostadssegregation för resultaten i skolan. I ett svar till Hans Bergström skriver skolverket om just detta.

Följande är ett direkt citat från Skolverkets svar:

Skillnaden mellan skolor har ökat över tid och dessutom syns ett allt starkare samband mellan elevers resultat och deras sociala bakgrund, till och med starkare än OECD genomsnittet. Detta är grunden för Skolverkets samlade bedömning att likvärdigheten har minskat.

Tyvärr så försöker Johannes Åman (som många gånger skriver kloka ledarstick) denna gång att förvirra debatten istället för att ta fasta på de problem som skolverkets analys och PISA visar på.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar