torsdag 13 januari 2011

Uppsalas bästa skola ...

Jag gissar att det är många som i likhet med mig inte vet vad SALSA är!

Men, SALSA är ett sätt att "betygssätta" skolor med hänsyn taget till könsfördelning, andel barn med invandrarbakgrund, samt föräldrars utbildningsnivå. (Här är länken)

Om man använder dessa faktorer så kan man räkna fram en förväntad andel av elever som "borde" uppnå målen på en viss skola. När man sen jämför denna andel med den andel som "faktiskt" uppnådde målen, så får man en procentavvikelse, residual, som visar om skolan presterar bättre än förväntat eller möjligen sämre än förväntat.

För den undrande Uppsalabon, kan jag avslöja att resultaten från 2009/2010 visar att Uppsalabarn totalt får -3%, alltså att 3% färre barn, än förväntat uppnår målen (detta gäller de kommunala skolorna).

Inte något att yvas över alltså.

Uppsalas BÄSTA skola år 2009/2010 var Sävjaskolan (5% +), följt av Björkvallsskolan, Gränbyskolan, och Västra Stenhagenskolan (alla tre på 4% +), på 3% + har vi Kunskapsskolan och på 1% + återfinns Vaksalaskolan.

På denna lista finns också friskolorna med.

Ja, där var listan slut. Det är alltså ÅTSKILLIGA skolor som inte uppnår lika goda resultat som man kunde förvänta sig med hänsyn taget till de tre nämnda demografiska variablerna.

Idag så hade jag förmånen att diskutera svenska skolbarns problematiska skolresultat med en ledande skolforskare i Sverige. Han berättade att man för något decennium sedan gjorde en handfast uppryckning av Londons skolor, och att man då genomförde åtgärder som att förbjuda skolor med dåliga resultat att anställa oerfarna lärare, och om skolorna inte bättrade sig, tillsätta en ny rektor. Det var mer man kunde göra, och jag ska snoka vidare om detta.

Jag får nog anledning att återkomma apropå detta tema.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar