tisdag 11 januari 2011

Hittat i DEJAs rapport

Delegationen för jämställdhet i skolan har givit ut sin slutrapport. Det är en diger lunta som förefaller ha skrivits på ett genomarbetat sätt.

På sidan 17 konstaterar man att skolans jämställdhetsarbete bör utgå från både strukturer och individer.

Man skriver att arbetet mot diskriminering ofta handlar om individuella rättigheter snarare än på kategoriseringar av kollektivt priviligierade eller underpriviligierade. Dessutom finns andra kategoriseringar än "kön" som är viktiga när det gäller diskriminering. Detta menar de har lett till att jämställdhetsarbetet på sätt och vis försvårats.

Delegationen verkar mena att snarare än att fokusera på ett kön i taget kanske man skulle fokusera mer på relationer mellan elever och mellan elever och skolans personal. Även pojkarna måste vara fokus för jämställdhetssatsningar.

"Det verkar för övrigt vara vanligare att arbetet syftar till att ändra på flickor än att ändra på pojkar."

-*-*-*-*-*-

Lite längre ner nämns något som kommer att få allas vår Tanja Bergqvist att hoppa högt av ilska. Delegationen konstaterar:

"Vi är bekymrade över den bristande kvaliteten i många av de läromedel som eleverna använder. Man kan fråga sig vilken bild av kvinnor och män som dagens skolelever frå genom sina läroböcker. Exempelvis kan konstateras att läromedlen i historia knappast ger kvinnliga förebilder i historien. Pojkarna möter också ett snävt mansideal i många läromedel." (sidan 19)

(Jag återkommer med mer)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar