onsdag 24 november 2010

BRA TCO - men varför föreslå att man sen ska slå på dem som redan ligger?

TCO vill att alla unga, upp till 25 år, ska ha rätt till och stöd till att gå färdigt gymnasiet.

Det är givetvis en bra idé som jag livligt applåderar.

Sen kommer problemet med förslaget ...

Man tycks tro att det endast är slöhet som gör att ungdomar INTE går färdigt gymnasiet. De som inte gått färdigt gymnasiet skulle nämligen straffas med sänkta bidrag från socialförsäkringssystemen.

Det, skulle jag vilja påstå, är att slå på en grupp som redan ligger. Om människor INTE klarat sin gymnasieutbildning med de förutsättningar som anges, så beror det troligen på att de har stora svårigheter i övrigt. Varför just dessa personer speciellt ska straffas ekonomiskt är för mig en gåta.

tisdag 23 november 2010

OK Ekonomi och Bedrägeri - polisen har blivit duktigare

I min sightseening inom brottsstatistikens fascinerande värld så fastnar jag i två stora grupper av brott som ökat när det gäller anmälningar. Det är bedrägeri- och förfalskningsbrott och ekonomisk brottslighet.

Bedrägeri- och förfalskningsbrotten har i stort sett fördubblat antalet anmälningar på 5 år och när det gäller den ekonomiska brottsligheten har det skett en fyrdubbling.

Dessa brottstyper svarar för en ökning av antal anmälningar med 904 / 100 000 invånare. BRAVO polisen !

Anmälda brott
År
20052006200720082009
Antal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 inv
Hela landet
Totalt antal brott1 241 84313 7531 224 95813 4901 306 32414 2801 377 85414 9371 405 62615 101
Bedrägeri- och förfalskningsbrott62 05268760 43766681 018886111 1971 205120 4341 294
Ekonomisk brottslighet8 249917 2728012 83114027 53029836 145388

Och så var det olaga hot och ofredande ...

Min nedräkning fortsätter ...

Är det verkligen mer och grövre brottslighet vi fått i Sverige ... eller vad är det som händer?

Nästa större tydliga ökning i antal anmälningar som jag hittat handlar om "olaga hot" och "ofredande".

I senaste beräkningen var jag ju nere på att det skett en ökning av brottsligheten från 2005-2009 från 13 063 - 13 373 brott om man räknar bort klotter och narkotikainnehav och eget bruk.

I nedanstående tabell från BRÅ framgår att det mellan dessa år skett en ökning om 52 brott/ 100 000 personer när det gäller "olaga hot" och att det också skett en ökning med 148 brott / 100 000 innevånare när det gäller ofredande. Om man drar ifrån även dessa två brottskategorier (200 brott totalt) så är ökningen nu nere i en ökning från 13 063 - 13 173 brott / 100 000 innevånare från 2005 - 2009, alltså en ökning på 0,8% av brottsfrekvensen.

(Jag vet nu inte vad "olaga hot" och "ofredande" står för, och om det är vad den organiserade brottsligheten sysslar med? men det vore spännande att veta).


Anmälda brott
År
20052006200720082009
Antal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 inv
Hela landet
Totalt antal brott1 241 84313 7531 224 95813 4901 306 32414 2801 377 85414 9371 405 62615 101
Olaga hot45 21150146 14750848 57053150 51154851 494553
Ofredande32 17135634 59938139 31443043 54747246 900504


2% + om man räknar bort innehav och eget bruk av narkotika ...

Vad har man ytterligare gjort för att trissa upp statistiken ...

Jo nästa slående ökning / 100 000 personer är antalet brott som handlar om narkotikainnehav och eget bruk ... år 2009 var det 1316 narkotikabrott totalt och 2005 908. DVS det skedde en ökning med 408 brott av denna kategori.

Vi var i förra bloggposten nere på 13 781 brott 2009 jämfört med 13 063 brott 2005 när man räknat bort klotterbrotten.

Om vi nu fortsätter nerräkningen med ytterligare 408 brott /100 000 personer så återstår alltså en ökning från 13 063 till 13 373 brott. Dvs frånsett klotter och narkotikainnehav och eget bruk har brottsligheten / 100 000 innevånare ökat med svindlande 2%.

BRÅs tabell:

Anmälda brott
År
20052006200720082009
Antal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 inv
Hela landet
Totalt antal brott1 241 84313 7531 224 95813 4901 306 32414 2801 377 85414 9371 405 62615 101
Alkohol- och narkotikabrott81 981908101 4551 117111 1691 215122 2371 325122 4851 316
Narkotikabrott60 05266577 77985784 12492092 09599894 1621 012
Narkotikabrott
Innehav17 62419522 08324323 15025324 76426825 432273
Narkotikabrott
Eget bruk26 64529537 54441342 41446446 56950547 847514


Och återigen dessa kriminella klottrare ...

Återigen köper sossarna alliansens verklighetsbeskrivning utan att ens försöka titta efter vad som ligger bakom siffrorna. Morgan Johansson skriver i DN:

I stället för att skylla på andra, borde regeringen fundera på de bakomliggande orsakerna till den ökande brottsligheten.
... dvs Morgan Johansson verkar tro att brottsligheten ökar. Om man gör en körning i Brottsförebyggande rådets statistikdatabas över anmälda brott så kan man få fram tabellen nedan när det gäller klotter.

Siffran med antalet brott / 100 000 invånare var 13 753 år 2005 och tar man bort de 440 + 250 klotterbrotten återstår 13 063 brott.

Om man jämför med 2009 så var antalet brott /100 000 invånare 15 101 brott (vilket ju låter som en ansenlig ökning ... ) men tar man bort antalet klotterbrott 832+488 (=1320) så återstår 13 781 brott, vilket ger en högst måttlig ökning av brottsligheten.

Om jag får ta till en kvalificerad gissning har polisen ytterligare någon kolumn av brott som är lätta att höja statistiken med som skjutit spikrakt i höjden, som kan förklara dessa brott.

(För övrigt anser jag att Morgan Johansson har rätt om många orsaker till brottslighet).

Jag ska granska BRÅs tabeller för att se om jag kan lista ut vilken "brottstyp" som står för övrig ökning. (Jag upptäckte att en stor del av ökningen som skett beroende på att polisen tycks ha varit ute och sytt in narkomaner för "innehav" och "eget bruk" av narkotika också, och det skriver jag om i min senaste bloggpost. I allra senaste bloggposten kommenterar jag ökningen av "olaga hot" och "ofredande" som förklarar ytterligare en ansenlig andel av ökningen av antalet anmälda brott.)
Anmälda brott
År
20052006200720082009
Antal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 invAntal/100 000 inv
Hela landet
Totalt antal brott1 241 84313 7531 224 95813 4901 306 32414 2801 377 85414 9371 405 62615 101
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan
Klotter39 74244037 32341152 26157167 29173077 455832
Skadegörelse, grov skadegörelse, åverkan
Klotter
Övrigt klotter22 58525029 46532433 94437142 49846145 423488