lördag 9 oktober 2010

Att minska ungdomsbrottslighet ...

Ja, eftersom våra värda SD förespråkare anser att man inte diskuterar brott och straff tillräckligt får väl undertecknad hugga tag i brandfacklan med att ge tips på några evidensbaserade översiktsrapporter vad gäller just detta.

Rapporterna är hämtade från Campbell collaborations systematiska litteraturstudier och deras Crime and Justice group.

Title:Effects of early family/parent training programs on antisocial behavior and delinquency
Authors:Alex R Piquero, David Farrington, Wesley G. Jennings, Richard Tremblay, , Alex Piquero
Published:27.08.2008
Group:Crime and Justice

Denna studie visar att föräldraträningsprogram kan avsevärt minska riskerna att barn får beteendestörningar och öka chansen till en mer positiv utveckling för barnen:

Family/parent training programs can provide parents with tools to raise their children. This can

help them deal with children’s behavior problems. The programs prevent later antisocial behavior

and delinquency in children and they have a positive influence in later life in areas such as

partnerships, education and work. This has been documented by a Campbell Review of the most

solid international research results.

Title:Formal System Processing of Juveniles: Effects on Delinquency
Authors:Anthony Petrosino, Sarah Guckenburg, Carolyn Turpin-Petrosino
Published:29.01.2010
Group:Crime and Justice

Denna studie visar att det är BÄTTRE att göra ingenting med ungdomsbrottslingar än att göra en mängd åtgärder.

Huvudslutsatsen är följande (och den tål att läsas högt som kvällsbön för Sverigedemokrater och andra)

Juvenile system processing appears to not have a crime control effect, and across all measures appears to increase delinquency.

The studies included 7,304 juveniles across 29 experiments reported over a 35-year

period. Juvenile system processing, at least given the experimental evidence

presented in this report, does not appear to have a crime control effect. In fact,

almost all of the results are negative in direction, as measured by prevalence,

incidence, severity, and self-report outcomes. The results are not uniform across

every study; one important moderating variable is the type of control group. Studies

that compared system processing to a diversion program reported much larger

negative effect sizes than those that compared it to “doing nothing.


Title:Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile deliquency
Authors:Anthony Petrosino, John Buehler, Carolyn Turpin-Petrosino
Published:23.04.2007
Group:Crime and Justice

Detta program innebär att unga som begått kriminella handlingar utsätts för "skrämmande" information, som att besöka fängelser och tala med fångar och liknande aktiviteter.

Resultatet visar dock att unga, som utsatts för denna metod begår fler brott.

Programs like 'Scared Straight' involve organized visits to prison facilities by juvenile

delinquents or children at risk for becoming delinquent. The programs are designed

to deter participants from future offending by providing first-hand observations of

prison life and interaction with adult inmates. Results of this review indicate that

not only does it fail to deter crime but it actually leads to more offending behavior.

Government officials permitting this program need to adopt rigorous evaluation to

ensure that they are not causing more harm to the very citizens they pledge to

protect.


Om man tittar på behandling av ungdomar som begår allvarliga brott så finns en review om det också:

Title:Serious (violent and chronic) juvenile offenders: A systematic review of treatment effectiveness in secure corrections
Authors:Vicente Garrido, Luz Anyela Morales
Published:07.10.2007
Group:Crime and Justice

Det finns bara en liten kärna av högaktiva ungdomskriminella personer, men dessa begår en stor del av alla brott som begås. I USA och Storbritannien räknar man med att 15% av ungdomsbrottslingarna begår 80% av brotten. Om man kan avstyra att åtminstone några av dessa kriminella ungdomar fortsätter med brott är alltså mycket vunnet.

För allvarliga brott, exempelvis våldsbrott, tycks de typer av behandlingsprogram "generellt" kunna minska återfallskriminaliteten med 9%. Kognitiv-beteendeterapi fungerade effektivast.

Dessa fyra rapporter visar att det är ANDRA åtgärder än hårdare tag som är mest effektiva för att minska brottsligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar