torsdag 16 september 2010

Mina 8 argument för en rödgrön regering på söndag!

1) Vi måste på allvar göra något åt klimatförändringarna. Vi måste börja omställningen av Sverige nu med investeringar i infrastruktur och bostäder i stor skala.

2) Vi måste sätta Sverige i arbete. Vi behöver massor med människor som bygger om Sveriges infrastruktur, som tåg och även Sveriges bostäder. Vi behöver många nya hyresbostäder för unga. Vi behöver massor med människor som renoverar vården, skolan och omsorgen. Vi måste speciellt stödja unga människor, människor med funktionshinder och människor med invandrarbakgrund att få arbete.

3) Vi måste se till att alla barn i skolan blir sedda och får hjälp utifrån sina förutsättningar. Vi behöver fler vuxna i skolorna som skapar ordning och reda och ger barn förutsättningar att utveckla sina kunskaper maximalt. Vi måste ta tag i problemet att skolorna skapar segregation och att många barn går ut skolan utan godkända betyg i kärnämnena. Vi måste ställa tydliga kvalitetskrav på friskolorna. Vi måste utveckla metoderna att hjälpa barn att lära sig svenska SAMTIDIGT som de hänger med i övriga skolämnen, gärna med stöd av modersmålslärarna. Vi måste få fler vuxna på fritidshemmen. Vi måste ta fasta på forskning om skolan när vi utformar Sveriges skola.

4) Vi måste ha ett Sverige där det är möjligt att alla om och om och om igen får chanser till studier och utveckling. Vi ska ha ett Sverige där de som kommer nya till Sverige tas om hand och integreras genom att få möjligheter att lära sig språket och att snabbt komma i jobb. Vi ska försöka bygga vårt Sverige så att olika grupper av människor blandas och lär känna varandra.

5) Vi måste satsa på forskning och utveckling, och ta vara på resultat inom olika områden, exempelvis när det gäller områden som skola, kriminologi, energiforskning, hållbar utveckling, jordbruksforskning, och medicinsk forskning.

6) Vi måste ha ett Sverige där vi har trygghetssystem som gör att folk känner sig trygga. Ingen ska slängas ut ur sjukförsäkringen, men det ska finnas goda möjligheter till rehabilitering och anpassning av arbeten. Vi ska ha ett Sverige där arbetslösa får bättre förhållanden. Vi ska ha ett Sverige där användningen av socialbidrag ska minska, för att det finns så lite behov av det.

7) Vi ska ha ett Sverige där vi satsar på en god matkultur och närproducerad och ekologisk mat så långt möjligt, detta för att vi ska få friska och sunda livsmedel, minimal användning av gifter för livsmedelsframställning, minskande gödselläckage till Östersjön, och korta transporter med så liten som möjligt CO2 påverkan. Vi ska speciellt se till att personer på institutioner som våra gamla och sjuka, våra barn och unga och våra fångar får just denna typ av mat.

8) Vi ska ha ett Sverige där vi satsar på idrott och kultur för att ge oss möjlighet att utvecklas som människor. Vi ska erbjuda möjligheter för alla barn och unga att kunna delta i kulturlivet. Vi ska ge goda möjligheter till både bredd och elitidrott, till både amatör och professionell kulturutövning. Samhället måste stödja dessa verksamheter även av klimatskäl, då det kommer att göra vår egen plats på jorden mer attraktiv.

Därför en Röd-Grön regering!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar