fredag 7 maj 2010

MPs skolpolitik


Igår var jag på MP möte med deras ledande skolpolitiker i riksdagen, Mats Pertoft

LITE gruvade jag mig innan, eftersom jag ser friskolefrågan som problematisk minst sagt, och att jag inte kände mig helt övertygad om MPs linje.

Mats P visade sig i alla fall vara en eftertänksam person, som verkade att till fullo inse problematiken med "fritt skolval", kommunal ekonomi, och segregation, som ju är det moras vi är inne i med dagens friskolepolitik.

Jag var inte kvar riktigt hela mötet så jag kan ha missat viktiga saker.

En idé om hur man kan minska segregationen vore att göra "skolval" nödvändigt för alla elever när de börjar grundskolan.

Jag skulle vilja föreslå att man för att minska segregationen skulle göra betygsurval till gymnasiet olagligt. Jag kan inte riktigt tro att det skulle vara omöjligt, och då skulle man kunna lotta in elever till skolorna, vilket skulle minska segregationsproblematiken (att exempelvis "duktiga" elever dräneras från förorternas skolor, vilket medför att resultaten sjunker I SIN HELHET i kommunerna.) (( Detta är resultatet från både skolverket och integrerings-exkluderingsforskningen i pedagogik))

Redan nu, vill jag minnas, garanteras elever en plats på gymnasiet, så det vore verkligen en poäng med att ta bort betygen som selektionsinstrument.

Mats Pertoft förordade också en viss restriktivitet i tillståndsgivningen till skolor (så förstod jag det i alla fall) och dessutom att man tillsatte lokala SKOLINSPEKTÖRER. Detta förslag tycker jag låter bra. Det vore viktigt att ha en översyn över lärarnas anställningsförhållanden exempelvis, så att inte friskolor UTNYTTJAR lärare genom att förvägra dem anställning över somrarna och ge dem projektanställningar, och att dessutom överdrivet mycket använda obehöriga lärare.

En annan fråga som bör inspekteras är hur mycket LÄRARLEDD TID som eleverna får, samt LOKALERNAS standard. (Min son gick en tid på en friskola inredd i vindslokaler på ett 6-7-våningshus och där alltså kanske 4-500 elever gick ... undertecknad ägnade en viss tid åt att förtränga alla tankar om brandrisk ...)

Visserligen tycker MP att man ska få ta ut vinst ur skolverksamhet, men jag tycker att STÖRRE DELEN bör återinvesteras i verksamheten, och att det inte ska duga att man gör cybergymnasier utan lokaler och skolmåltider och därför plockar vinst då eleverna sitter hemma och knattrar och knapprar på mammas morötter.

Mats Pertoft verkade också medveten om att även kommunala skolor har utnyttjat skolors lokalhyror som kassako för övrig kommunal verksamhet. Bra! Det bör givetvis stävjas.

Ytterligare en fråga där miljöpartiet har en klok profil är frågan om återkommande utbildning. Elever bör inte LÅSAS på grund av sina tidigare val. Jag är absolut för en utbyggd kommunal vuxenutbildning, där alla kan gå när livets vägar förändras.

Om nu Mats P händelsevis gluttar på denna blogg så vill jag bara tipsa om den mycket viktiga systematiska review av Farrington och Ttofi om hur man förebygger mobbning (från Campbell collaboration), som jag upprepade gånger propagerat för här.

Sist men inte minst var Mats Pertoft en varm anhängare av en vetenskapligt baserad skola. Samt även att de pedagogiska metoderna skulle vara så långt möjligt vetenskapligt baserade.

Detta var definitivt det som gav mig stort förtroende för att han kan driva en vettig skolpolitik för miljöpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar