måndag 3 maj 2010

Borg och ekonomismen


De rödgröna har presenterat sin skuggbudget.

DN toppas av rubriken "Rödgrön dumhet" och det tycks vara Anders Borg som säger detta.

Anders Borg tycks tro att skattehöjningar skapar minskad efterfrågan på sysselsättning ...

Nu anser jag då att det tycks tämligen klart att skattesänkningarna INTE har ökat efterfrågan på sysselsättning, helt enkelt för att de flesta människor inte är arbetsgivare.

Om man vill göra det lättare att anställa och därmed öka efterfrågan på sysselsättning så är minskade arbetsgivaravgifter givetvis vägen. Och det gör de rödgröna.

Sen börjar Anders Borg att yra om "bidragspolitik".

Efter Alliansens framfart så borde det stå klart att det FINNS GRUPPER SOM INTE KAN FÖRSÖRJA SIG SJÄLVA i samhället. Dessa grupper ska självklart och av solidaritetsskäl ha bidrag på en sådan nivå att de kan leva ett värdigt liv!!!

När jag ser Anders Borg svamla om minskad efterfrågan på sysselsättning så tycker jag att han har tappat all sans och måtta. Han tror att människor är varor och att det som eventuellt funkar för varuproduktion funkar för människor. Så fel han har! Det har ju alliansens politik tydligt visat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar