tisdag 25 maj 2010

Allians för vem?

Jag börjar undra vilka alliansen tror att de är allians för?

Nu senast har Björklund kommit med det geniala förslaget att halvera lönerna för alla under 23!
Ajöss ungdomsväljare.

Alliansen har ju tidigare retat upp pensionärerna med skattediskriminering. Bör väl handla om sådär 3 miljoner personer närmare.

Sen retar ju Alliansen de arbetslösa - det är 1/2 miljon människor.

Centerungdomarna har av någon anledning gjort facket till sina fiender ... borde väl omfatta sådär 3 miljoner människor gissar jag.

Alliansen retar de sjuka och förtidspensionerade ... åter några 100 000 personer.

Återstår väl långt under halva folket ungefär som inte är ungdom, pensionär, arbetslös, fackmedlem eller sjuk.

I denna knappa halva finns en inte obetydlig del som inser att även om man inte kommer att bli ungdom igen, så har man kanske barn som en vacker dag borde bo någon annan stans än hemma hos mamma ... (och därmed behöver en riktig lön). Dessutom kan det ju hända den bäste att man blir sjuk eller arbetslös ... och alla blir vi ju pensionärer med tiden.

Men, eftersom jag hoppas på ett bra val för de rödgröna får man väl se Alliansens utspel som positiva. 

fredag 14 maj 2010

Maskrosrots politik


Ja, nu är jag på Miljöpartiets kongress som funktionär, dvs jag ägnar mig åt att vakta vissa transportmedel i det fina Konserthuset i Uppsala och vilka som går in och så.

Eftersom jag inte varit på någon tidigare kongress hade jag ingen aning om hur miljöpartikongresser gick till, men miljöpartiet kör så att folk får rösta med klisterlappar om saker ska tas upp i plenum. Finurligt, vilket säkerligen snabbar upp möjligheterna att komma överens.

Sen höll (förstås) Maria Wetterstrand ett bra inledningstal, och säkert blir hela politiken bra av detta maskrosrots system då alla rötter får chans att föra fram sina åsikter.

(För övrigt kan jag tipsa om att maskrosor är ätliga, av blommorna kan man göra vin, vilket möjligen är olagligt, men dessutom sirap, av bladen sallad, åtminstone av vissa sorter, och av rötterna kan man göra exempelvis stuvning, de påminner om svartrötter).

onsdag 12 maj 2010

Valforskare undrar om Grekland räddar Alliansen?

De dagsfärska opinionsundersökningarna ger ett ökat stöd för alliansen. Anledningen skulle kunna vara Greklandskrisen, enligt exempelvis valforskaren Henrik Oscarsson. Den enda tidpunkt under mandatperioden när Alliansen haft högre opinionssiffror än de röd-gröna, var just när finanskrisen var som värst. Och det kan ju därför hända att vi ser en upprepning nu.

Varför man skulle ha förtroende för Alliansen i kristider är mig en gåta? Man säger att man har ordning i statens finanser och ger skattesänkningar på lån som mest går till de personer som tjänar mest, medan personer som på grund av krisen blivit arbetslösa eller på grund av den inhumana sjukförsäkringspolitiken har blivit utförsäkrade, får SÄNKTA bidrag.

För att inte tala om pensionärerna! En liten tant som intervjuades i TV häromkvällen hade fått sänkt pension sen i januari med mer än 300 kronor per månad. För henne var det 1/4 av matkostnaderna (otroligt nog). Snart får vi nog höra talas om pensionärer som äter kattmat igen.

Detta är INTE ansvarsfull finanspolitik enligt min mening. Men, när tidningarna slaskar på med skandalrubriker om Grekland så framstår Anders Borg av någon anledning som trovärdig.

Anders Borg som alltid är lika tvärsäker på den rätta medicinen, har ändrat sig från att 23 April  ha ansett att vi stött Grekland nog, till att lika tvärsäkert öppna för det nu 11 Maj. Vi är ENDA LANDET utanför Euro-samarbetet som är beredda att låna ut pengar till länderna i kris.

Medfödda skador hos barn i Fallujah till följd av Irakkriget?

Det finns ett stort antal barn i Fallujah som föds med svåra skador och missbildningar. Man tror att detta är en effekt av kemiska vapen som använts av Amerikanerna under Irakkriget.

tisdag 11 maj 2010

Kungliga Vetenskapsakademin - hearing om skolbarns psykiska hälsa

Något jag fick se precis är att den 26 maj anordnar Kungliga Vetenskapsakademin en hearing om systematiska studier kring skolbarns psykiska hälsa, och vad som behöver göras för förbättringar.

Underlag är en systematisk översikt om kunskapsläget inom fältet och denna rapport kan man ladda ner här.

fredag 7 maj 2010

MPs skolpolitik


Igår var jag på MP möte med deras ledande skolpolitiker i riksdagen, Mats Pertoft

LITE gruvade jag mig innan, eftersom jag ser friskolefrågan som problematisk minst sagt, och att jag inte kände mig helt övertygad om MPs linje.

Mats P visade sig i alla fall vara en eftertänksam person, som verkade att till fullo inse problematiken med "fritt skolval", kommunal ekonomi, och segregation, som ju är det moras vi är inne i med dagens friskolepolitik.

Jag var inte kvar riktigt hela mötet så jag kan ha missat viktiga saker.

En idé om hur man kan minska segregationen vore att göra "skolval" nödvändigt för alla elever när de börjar grundskolan.

Jag skulle vilja föreslå att man för att minska segregationen skulle göra betygsurval till gymnasiet olagligt. Jag kan inte riktigt tro att det skulle vara omöjligt, och då skulle man kunna lotta in elever till skolorna, vilket skulle minska segregationsproblematiken (att exempelvis "duktiga" elever dräneras från förorternas skolor, vilket medför att resultaten sjunker I SIN HELHET i kommunerna.) (( Detta är resultatet från både skolverket och integrerings-exkluderingsforskningen i pedagogik))

Redan nu, vill jag minnas, garanteras elever en plats på gymnasiet, så det vore verkligen en poäng med att ta bort betygen som selektionsinstrument.

Mats Pertoft förordade också en viss restriktivitet i tillståndsgivningen till skolor (så förstod jag det i alla fall) och dessutom att man tillsatte lokala SKOLINSPEKTÖRER. Detta förslag tycker jag låter bra. Det vore viktigt att ha en översyn över lärarnas anställningsförhållanden exempelvis, så att inte friskolor UTNYTTJAR lärare genom att förvägra dem anställning över somrarna och ge dem projektanställningar, och att dessutom överdrivet mycket använda obehöriga lärare.

En annan fråga som bör inspekteras är hur mycket LÄRARLEDD TID som eleverna får, samt LOKALERNAS standard. (Min son gick en tid på en friskola inredd i vindslokaler på ett 6-7-våningshus och där alltså kanske 4-500 elever gick ... undertecknad ägnade en viss tid åt att förtränga alla tankar om brandrisk ...)

Visserligen tycker MP att man ska få ta ut vinst ur skolverksamhet, men jag tycker att STÖRRE DELEN bör återinvesteras i verksamheten, och att det inte ska duga att man gör cybergymnasier utan lokaler och skolmåltider och därför plockar vinst då eleverna sitter hemma och knattrar och knapprar på mammas morötter.

Mats Pertoft verkade också medveten om att även kommunala skolor har utnyttjat skolors lokalhyror som kassako för övrig kommunal verksamhet. Bra! Det bör givetvis stävjas.

Ytterligare en fråga där miljöpartiet har en klok profil är frågan om återkommande utbildning. Elever bör inte LÅSAS på grund av sina tidigare val. Jag är absolut för en utbyggd kommunal vuxenutbildning, där alla kan gå när livets vägar förändras.

Om nu Mats P händelsevis gluttar på denna blogg så vill jag bara tipsa om den mycket viktiga systematiska review av Farrington och Ttofi om hur man förebygger mobbning (från Campbell collaboration), som jag upprepade gånger propagerat för här.

Sist men inte minst var Mats Pertoft en varm anhängare av en vetenskapligt baserad skola. Samt även att de pedagogiska metoderna skulle vara så långt möjligt vetenskapligt baserade.

Detta var definitivt det som gav mig stort förtroende för att han kan driva en vettig skolpolitik för miljöpartiet.

onsdag 5 maj 2010

Jesper Brinck - en kritisk analys av artikeln om Baby Signs i "Folkvett" (Voffetidningen)

Artikeln kan man läsa här ... och jag ger synpunkter där jag anser det befogat.

 

I stycket "Tecken av olika slag" skriver Jesper Brinck om att "förmågan att viljemässigt frammana minnesrepresentationer av föremål" som en förutsättning för ikonisk och symbolisk representation och att detta skulle vara "språk". När det gäller denna analys hänvisar han till Strömqvist 2008. 

 

Brinck tycks också tro att detta är förutsättningar för att beteckna begrepp.

 

Frågan om vad som är "språk" är en oerhört komplicerad fråga. Många forskare verkar närmast undvika att försöka ge någon definition utan nöjer sig med exempel (en närmast Wittgensteins approach, ex. Östen Dahl i Språkets enhet och mångfald). 

 

Frågan om vad som utgör ett "begrepp" är likaledes en komplicerad fråga. Är exempelvis "funktionsord" begrepp? Är ord för personer begrepp? Är ljudeffekter och djurläten begrepp? Är beteckningar för sociala konventioner och rutiner som hälsningsfraser begrepp?

 

-*-*-*-*-*-

 

När det gäller det lilla barnets språk så är i varje fall ord för personer (ex. mamma och pappa), ljudeffekter och djurläten (vov vov, mu, maju) , samt ord som används i sociala konventioner och rutiner (hej, tack, bada, och gunga), de ord som är frekventa bland DE FÖRSTA ord som uppträder. 

 

Om vi istället tittar på vilka gester som spontant uppträder under barnets andra halvår i livet, så är det "ta upp mig" gesten, "ge" och "visa" gester, "vinkningar" och "pekningar" som är bland de vanligaste. 

 

Ingen av ovanstående spontana och frekventa gester har någon "likhet" med något de betecknar, utan de används uppenbarligen på ett helt annat sätt. Inte heller bland de första 25 orden är det speciellt frekvent med traditionella substantiv, verb eller adjektiv/adverb.

 

Jesper Brinck har googlat hemsidor i Sverige och tycker att de inte är tillräckligt kritiska mot Acredolo och Goodwyn (som är de forskare som är "upphovsmakare" till rörelsen när det gäller Baby Signs). Sen refererar Brinck till en artikel i First Language med en review.

 

Denna review tyder på ett visst språkligt försprång under andra levnadsåret.

 

En studie som publicerats i Science i februari 2009 visar att "gestanvändning" ger en positiv påverkan på barns ordförråd.

 

Science 13 February 2009:
Vol. 323. no. 5916, pp. 951 - 953
DOI: 10.1126/science.1167025


Differences in Early Gesture Explain SES Disparities in Child Vocabulary Size at School Entry

Meredith L. Rowe* and Susan Goldin-Meadow

Det förefaller alltså som att det finns starka belägg för att "gest" eller "tecken"  användning inte är negativt utan till och med positivt för barns kommunikativa utveckling.

 

Brinck säger att när det talade språket tar vid så:

”under en kort period kan barnet åstadkomma mer differentierade och välkontrollerade gester än språkljud, men det är en övergående fas. När de uttalar sina första ord och sedan kombinerar dem följs utvecklingen av tecken och [talade] ord väsentligen åt.”

Vilket givetvis inte är någon överraskning. Alla som sysslat med tecken till stöd för tal, vet att barn som inte är beroende av tecken överger dem när de kan uttrycka sig verbalt. De farhågor vissa föräldrar förr hade om att deras tecknande barn skulle välja att teckna istället för att tala var helt felaktiga.

Brinck verkar också lite okunnig när det gäller orsak-verkan vad gäller effekterna av "föräldrars språk" och barns språk. En mycket inflytelserik studie är Hart och Risleys studie av effekterna av sociala skillnader, föräldrars språk och barns vidare språkutveckling. Den studien visare ETT STARKT SAMBAND mellan språkvolym och språkbeteenden hos föräldrarna OCH barnens språkförmåga. Dessa samband följer dessutom socialgrupper till stor del, och Brincks teori om bristande kognitiv förmåga hos föräldrarna kanske istället handlar om kommunikativ förmåga?

Brinck vill göra en poäng av att "gester" inte är "tecken" och det är det förstås inte. Men, gester är i likhet med tecken inte baserade på ljudproduktion och däri ligger likheten. Eftersom små barns aktiva ordförråd på allvar börjar utvecklas runt ett-årsdagen, för att i genomsnitt ligga på flera hundra ord vid två-årsdagen, så är den period när "tecken" skulle kunna utgöra ett alternativ begränsat till tiden från cirka 6-månaders till 12-månaders ålder (dvs då barn har hygglig kontroll över sin handmotorik). Under denna period är inte objekt-permanensen fullt utvecklad, och som Brinck säger så är det inte troligt att barnen skulle utveckla begrepp för föremål, handlingar och attribut därmed. DÄREMOT utvecklar barnen en social förmåga när det gäller att uttrycka sig med gester under denna tid. Föräldrar är också mer uppmärksamma på gesterna än på de vokaliseringar som barn gör (se ex Hart och Risley) under tiden innan barnen har något talat språk.

När det gäller "varför" man skulle ägna sig åt Baby Signs, så är det för att det är en harmlös verksamhet som uppmuntrar till trevlig samvaro mellan förälder och barn.

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-

 

Om vad jag tidigare skrivit när det gäller Baby signs

 

http://begrundatoplitat.blogspot.com/2010/03/om-baby-signs-nya-synpunkter-fran.html

http://begrundatoplitat.blogspot.com/2010/03/baby-signs-och-voff.html

http://begrundatoplitat.blogspot.com/2010/02/baby-signs-forskarkonversationer-i.html

Effekterna av socialbidragspolitiken från Alliansen

Beskrivs i bloggen Storstad på ett utmärkt sätt.

måndag 3 maj 2010

Borg och ekonomismen


De rödgröna har presenterat sin skuggbudget.

DN toppas av rubriken "Rödgrön dumhet" och det tycks vara Anders Borg som säger detta.

Anders Borg tycks tro att skattehöjningar skapar minskad efterfrågan på sysselsättning ...

Nu anser jag då att det tycks tämligen klart att skattesänkningarna INTE har ökat efterfrågan på sysselsättning, helt enkelt för att de flesta människor inte är arbetsgivare.

Om man vill göra det lättare att anställa och därmed öka efterfrågan på sysselsättning så är minskade arbetsgivaravgifter givetvis vägen. Och det gör de rödgröna.

Sen börjar Anders Borg att yra om "bidragspolitik".

Efter Alliansens framfart så borde det stå klart att det FINNS GRUPPER SOM INTE KAN FÖRSÖRJA SIG SJÄLVA i samhället. Dessa grupper ska självklart och av solidaritetsskäl ha bidrag på en sådan nivå att de kan leva ett värdigt liv!!!

När jag ser Anders Borg svamla om minskad efterfrågan på sysselsättning så tycker jag att han har tappat all sans och måtta. Han tror att människor är varor och att det som eventuellt funkar för varuproduktion funkar för människor. Så fel han har! Det har ju alliansens politik tydligt visat!