tisdag 9 mars 2010

Varför gillar kvinnor offentlig sektor?


DN och de andra Alliansorganen ägnar sig just nu åt att fundera över varför kvinnor verkar vilja rösta på den röd-gröna oppositionen snarare än Alliansen.

DN tycks tro att det huvudsakligen beror på egenintressen som att kvinnorna jobbar i offentlig sektor.

Det är klart att en viss sanning ligger det säkerligen i att det borde fordras mycket för att folk självmant röstar bort sina egna jobb. Det har kommit beräkningar om att 25 000 jobb har försvunnit i offentlig sektor.  Istället vill DN att kvinnorna ska bli egna företagare.

Efter allt hitande och ditande om hur många jobb RUT har skapat, så tycks det verkliga antalet vara högst 1000. Sen måste man nog lägga till att RUT-jobb, även om de sker i form av eget företagande, är ett av de jobb som verkligen sliter ut kvinnor. Det är från denna typ av tunga jobb som de av Alliansen illa sedda deltidsarbetande, förtidspensionerade, och sjukskrivna kvinnorna som utförsäkras och tvingas till arbetsförmedlingen, ofta kommer. Att skapa företag inom detta kvinnliga "expertområde" tycks nog inte för de flesta kvinnor vara en så bra idé.

Det skulle ju faktiskt också kunna vara så att kvinnor gärna lägger sina röster för vad de tror är bäst för landet? De kanske inte tycker att skattesubventioner och skattesänkningar till de välbeställda är den allenarådande vägen (40% av alla dessa skattepengar lär ha hamnat hos de 10% rikaste i landet). 

Själv vill jag gärna tro att kvinnor kan tänka, och att de ofta tänker på andra än sig själva också. En väl utbyggd offentlig sektor ger ju service till människor i alla livets skiften, oavsett om man jobbar där eller ej. Vi tenderar ju att nyttja den alla, hög som låg, fattig som rik,  går vi i skola och blir sjuka och har gamla moster som blivit utförsäkrad och tvingas till arbetsförmedlingen när hon strax ska gå i pension.

Som sagt, jag vill tro att kvinnorna kan tänka, och att anledningen att de vill ha in en röd-grön regering är för att de tänker på framtiden, och inte bara sig själva. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar