onsdag 24 mars 2010

Självkontroll-"program" för barn är effektiva!


Det har kommit en ny systematisk utvärdering från Campbell Collaboration när det gäller barn, och den handlar om "självkontroll-program" för barn under 10 främst.

Genom denna typ av program kan man minska riskerna för att barnen utvecklar olika typer av problembeteenden, speciellt lagöverträdelser, och de ger också tämligen stora effekter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar