söndag 21 mars 2010

Integration och integritet

Igår var de två yngre ungdomarna på snabbvisit och då råkade vi börja diskutera en yngre politiker som hade problem att skilja på de två orden "Integration" och "Integritet".

Det kan man ju (om man som jag är road av språk) tycka är lite lustigt, men efter ett tag så slog det mig att orden har något annat gemensamt förutom en massa bokstäver, de borde vara viktiga för två av de småpartier som försöker komma in i riksdagen.

Jag tror att det inte är en helt bra idé att försöka att bara mörka att det borde bedrivas politik när det gäller dessa två begrepp också för partier som lyckats komma in i riksdagen. Nåväl, jag hugger tag i brandfacklan och mediterar lite över mina funderingar, just i denna post om INTEGRATION.

Integration, tycker jag är mycket viktigt när det gäller våra nysvenskar. Ibland när nysvenskar diskuteras så tjatar de främlingsfientliga grupperna om att de 
  1. lever på bidrag, 
  2. tar våra jobb
Detta är ju en "blame them if they do, blame them if they don't" situation. Något måste ju nysvenskar leva på. Själv är jag av den åsikten att det är mycket bättre att de lever på sitt eget jobb, och att vår politik borde rikta in sig på att göra speciella insatser för att få nysvenskar i jobb snarast. 

Nysvenskar med tidigare utbildning bör få hjälp att snarast komma in i motsvarande yrken / utbildning i Sverige. Vi har inte råd att slösa bort mänsklig kompetens.

I någon tidigare post nämnde jag, att jag tycker att det vore värt att testa att göra vissa förorter till ekonomiska frizoner där man fick speciellt goda ekonomiska villkor om man etablerade sig som företagare. Detta under en begränsad tid, kanske 5 år, och att villkoren successivt och stegvis normaliserades (detta skulle göra att eventuella gold-diggers inte hade lika stora skäl att söka sig dit). Jag tror också att olika former av bemanningsföretag skulle kunna ge en väg in i samhället för många personer.

För att öka integreringen tycker jag att det är viktigt att satsa på nybyggda hyreslägenheter (främst) i mindre skala och i mer varierade områden, detta för att ge invandrare och ungdomar (speciellt) tillgång till moderna boenden till rimliga priser i många typer av områden även utanför miljonprogramsförorterna. Dessutom är det viktigt att i samarbete med de boende rusta upp och bygga till befintliga förorter, och i vissa fall riva uttjänta och dåliga bostäder och istället komplettera med mer varierad bebyggelse.

Jag tycker att det vore viktigt att 1) ta bort vårdnadsbidraget (och istället erbjuda mammor som utnyttjat detta plats i ex. bemanningsföretag) så att nysvenska barn fick gå i förskola och lära sig svenska mm. 2) förbjuda religiösa friskolor (och hemskolning) så att barn självklart integreras med andra barn.

Dessutom är det viktigt att stödja modersmålsundervisning i skolorna (samt svenskundervisningen), detta för att befintlig forskning tyder på att barn- och unga som genomgår modersmålsundervisning också lyckas bättre i andra ämnen. Ytterligare ett sätt att förbättra chanserna för nysvenska barn är att ha ett "förebildstänk" så att exempelvis högskolestudenter kan få hjälpa till med läxläsning, och att företagare i närheten kan erbjuda praktik. Skolan måste också fungera "förlåtande" och vuxenutbildningen måste byggas ut så att människor i vilken ålder som helst kan komplettera sin utbildning och sina betyg så att de får nya chanser i livet.

När det gäller studenter så tycker jag att Sverige har allt att vinna på att fortsätta med vår generösa politik när det gäller högre studier för studenter från andra länder. Vi får hit högkompetenta personer som ofta stannar, och om de försvinner till andra länder eller sitt hemland, så kan de svenska och har kontakter här, vilket är bra för vår export, inte minst.

Jag tycker att Carin Götblad hade många poänger i sin utredning om att det behövs ett utökat samarbete familj, skola, socialtjänst och polis för att förebygga ungdomskriminalitet. Eftersom varje ungdom som INTE dras in i kriminalitet är en enorm besparing för samhället (och den unge) så tycker jag att man borde kunna anställa någon form av "kontaktpersoner" som kunde hjälpa till att överbrygga språk, och kulturskillnader genom att vara behjälpliga i kontakter mellan familjer och myndigheter. Dessutom är det utmärkt om det blir "fler vuxna i skolan" som kan hjälpa barn- och unga med skolarbetet och dessutom utöva social kontroll.

Sen tycker jag också att det är ypperligt att man bygger upp och in föreningsliv, samt idrotts och kulturinstitutioner i förorterna. Att syssla med föreningar, idrott, musik, teater och konst är något som ger en meningsfull fritid och som verkligen fungerar integrerande.

Det om det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar