onsdag 31 mars 2010

Cern


Här kan man titta på "bilder" och diagram från partikelkollisionen i Cern häromdagen.

Universiteten och Regeringen - Frihet under Bilan


Regeringen har lyckats med konststycket att komma på kant med stora delar av universitetsfolket (utöver de sjuka, pensionerade, arbetslösa och unga mfl som man redan retat upp). 

Många universitetsanställda hör säkerligen till kärnväljarna för Alliansen (se bilden ovan som handlar om partipreferenser för anställda på olika institutioner, som även om jag tror den kan vara lite "fel" ändå visar på att många är Allianssympatisörer)

Ja, vad är det då Alliansen hittat på som retat upp universitetsfolket?

I gårdagens DN skrev på debattsidan en lärarutbildarkollega,  Martin de Ron, från SU om att trots att regeringen talar om "frihet" för den högre utbildningen, så vill regeringen detaljstyra lärarutbildningen ner till minsta högskolepoäng och DESSUTOM vill regeringen detaljstyra de vetenskapliga metoderna som ska användas på lärarutbildningen (!)

I SULF tidningen "Universitetsläraren" som droppade ner i brevlådan häromdagen har ledaren rubriken VARFÖR DETTA KAOS? Och ledaren fortsätter med en massiv kritik av Alliansens politik när det gäller universiteten. 

Ledaren från Universitetsläraren slutar med följande monumentala känga ...

SOM DET VISAR SIG i romanen är nyspråk mäktigt när det gäller att forma tankarna. Det demonstrerar rubriken till en DN-artikel (11 mars) om bland annat förslaget att sluta reglera kurs¬planers innehåll: ”Regeringen vill ge högskolor mer makt”. På gammalt språkbruk hade rubriken varit: ”Regeringen vill sänka kraven på högskolorna”. 
I en ideal verklighet borde regeringen försöka att tillsammans med oppositionen skapa goda långsiktiga förutsättningar för svensk utbildning och forskning. På gammalspråk: en kunskapsnation. 
På nästa uppslag fortsätter Allianskritiken med en lång artikel som handlar om att det finns en konflikt mellan Högskoleverket och Utbildningsdepartementet och speciellt Universitetskansler Anders Flodström, som bland annat kritiserat regeringens förslag till kvalitetssystem, får uppbackning från ett antal av rektorerna från små och stora universitet och högskolor.

Hur mycket politikerna "pekar med hela handen" framgår med all önskvärd tydlighet när det beskrivs följande:

Ett ”avstämningsmöte” på departementet spädde på oron hos lärosätenas företrädare, där det nya förslaget presenterades på vad som uppfattas som ett ofullständigt sätt, samtidigt som rektorer och andra blev påminda om att det faktiskt är politikerna som bestämmer. 

Det ironiska i sammanhanget är att på regeringskansliets hemsida finns en artikel i DN från 23 mars 2010 av Tobias Krantz (Högskole- och forskningsminister) med titeln. 
Nu ökar vi friheten för landets högre lärosäten
Detta klingar ihåligt när man inte vill lyssna på synpunkterna från lärosätenas företrädare.

måndag 29 mars 2010

Visstidsanställning hela tiden ...

I Sverige har vi ett underligt system som arbetsgivarna utnyttjar, och det är att människor får visstidsanställning - efter visstidsanställning - efter visstidsanställning ...

(Senast i fredags fick jag höra skvaller om en person som fick sparken från en anställning för att omedelbart anställas av en annan arbetsgivare med exakt samma arbetsuppgifter ...)

Detta har TCO klagat på hos Europakommissionen och de har nu fått rätt på denna punkt dvs. att arbetsgivare gör på detta viset strider mot EU-rätten.

Regeringen tycks inte ha kvicknat till och insett att de måste göra något åt frågan, utan tror fortfarande att de kan slippa undan.

Inkomstfördelning på olika håll

En bild om detta finns här


distribution

Sandwichkvinnorna


Nu när jag talar med kollegor, släktingar och vänner inser jag att många av oss har blivit sandwichkvinnor. Sandwichgenerationen är de (främst kvinnor) som tar ett stort ansvar både för föräldrar och andra släktingar OCH för barn och barnbarn. 

Sandwichkvinnorna har ofta äldre skröpliga föräldrar som kan behöva hjälp med praktiska göromål, eller kanske med kontakter med myndigheter för att få samhälleliga omsorger. Vissa av våra jämnåriga vänner och släktingar är de personer som slängs ut ur samhällets trygghetssystem med sjukskrivningar och som ska ställa sig i de långa, långa köerna på arbetsförmedlingen. 

Igår fick jag höra berättelsen om en kvinna mellan 40 och 50 som råkade på just det, det är bara det att denna kvinna har fått operera bort stora delar av tunntarmen och att hon därför har konstanta problem med magen. Detta var nu inte något som försäkringskassorna visste hur de skulle hantera till att börja med, så hon hänvisades till arbetsförmedlingen (men nu lär hon ändå ha fått sitt sjukbidrag).

Sen har vi ju också barnen att bekymra oss om, som, även om de inte har andra problem, ändå behöver hjälp att skaffa boende och jobb, och det är återigen en situation där vi kan behöva ställa upp med hjälp. Eller kanske barnbarnen som behöver hämtas och lämnas när föräldrarna sliter i yrkeslivet.

Sandwichkvinnorna förväntas ställa upp för alla och att orka med allt. Just för att livet även för sandwichkvinnor ska bli rimligt är det viktigt att samhällets skyddsnät fungerar, för äldre, för sjuka och för barn och ungdomar. Därför tror jag att många av oss i sandwichgenerationen kommer att rösta röd-grönt.

söndag 28 mars 2010

Monica Greens 10 punkter

Monica Green (Lenas gamla kompis) har gjort en tydlig 10-punkts lista om några av regeringens misslyckanden.

10 skäl till varför det är dags för den moderatledda regeringen att packa…

 

1.      Regeringens skattesänkningar försämrar välfärden. På ett år har antalet anställda i välfärden blivit 25 000 färre. ( källa SCB)

2.      Bidragen växer: Socialbidragen ökar i mer än 90 procent av landets kommuner. (källa Socialstyrelsen)

3.      Överskott till underskott: Den borgerliga regeringen ärvde 70 miljarder kronor i överskott. Det har nu förbytts i ett underskott om 70 miljarder. (källa Finansdepartementet, 17 februari)

4.      Regeringen slösade bort Sveriges styrka: Ekonomin har utvecklats sämre och arbetslösheten har ökat mer i Sverige än genomsnittet i Europa. Arbetslösheten i Sverige är nu högre än till exempel i Belgien och Tyskland (källa Eurostat)

5.      Klyftan mellan pensionärer och löntagare består: Idag betalar en normal pensionär över 700 kronor mer i skatt varje månad jämfört med en löntagare. (källa RUT)

6.      Orättvis och inte effektiv: Sjukskrivningarna minskade enligt Försäkringskassan mer under (S)-regeringens sista tre år än under den borgerliga regeringens första tre år. (källa Försäkringskassan)

7.      Stängda dörrar: 40 000 komvuxplatser försvann. 2005/2006 fanns det 140 000 komvuxplatser 2008/2009 fanns det bara 100 000. (källa Skolverket)

8.      Fiaskot med a-kassan: En halv miljon människor har trängts ut ur a-kassan.

9.      Siffertrixande: Den passiva arbetsmarknadspolitiken växer. Nu befinner sig över 100 000 personer i så kallade "jobbgarantier”. Väldigt få får en aktiv insats. (källa Arbetsförmedlingen)

10.  Arbetslösheten har bitit sig fast: Antalet långtidsarbetslösa har nästan fördubblats under det senaste året (källa SCB)

Som genom en tidens lins - om Nils Wohlin och den galne Wrangel

I dagens DN skrev Ola Larsmo om den tidigare svenska ministern Nils Wohlin från Bondeförbundet, som under sin politiska gärning lär ha varit med om att starta ett rashygieniskt institut. (Något som jag inte visste).

Nils Wohlin var dessutom pappa till den svenska socialdemokratiska politikern och statsrådet Ulla Lindström, berömd inte minst för att hon inte neg för engelska drottningen. Förutom detta avgick hon i protest när Sverige inte ville uppfylla 1% målet i internationellt bistånd! (Bravo!) Och dessutom var hon aktiv i kampen mot kärnkraften. I citatet på wikipedia framgår det dock att hon kanske inte var helt olik sin far i synen på etnicitet.

Det spännande rent privat är att Nils Wohlin är släkt med min svärmor, närmare bestämt är hans mamma syster till min svärmors farmor. (Uj uj nu blev det svårt, men såhär är det när man släktforskar.)

Min svärmors far var kusin med Nils Wohlin och min svärmor är följaktligen syssling med Ulla Lindström.

Nåväl, bortsett från dessa utläggningar av särskilt intresse för kalenderbitare, så har Nils Wohlin varit av speciellt intresse för mig (återigen som släktforskare) eftersom han har skrivit en längre utredning om släkten Kjellbergs romantiska historia som jag läst. I denna släkt finns tecken på att vissa av förfäderna möjligen eller troligen är oäkta ättlingar till en besynnerlig person som hette Helmut Wrangel och kallade den galne Wrangel. I projekt Runebergs databas beskrivs denna person:

En annan Wrangel af samma ätt som Carl Gustaf, men af en särskild gren, var redan namnkunnig och blef det ännu mera genom sin till öfverdåd gränsande djerfhet, hvarföre han ock kallades Dulle, d. v. s. den galne Wrangel.
I ytterligare en annan skrift "Berättelser ur den svenska historien, Volymer 5-6" av Anders Fryxell står det om Helmut Wrangel:

Han var af ett serdeles häftigt och oförväget lynne, vilket ådrog honom tillnamnet Dulle Wrangel, d.v.s. den galna Wrangel. För ett begånget dråp hade han flytt ur svenska tjensten till brandenburgska: men fick efter någon tid förlåtelse och vände tillbaka, samt utförde en mängd djerfva och lyckliga krigsbragder, bland hvilka vi här ofvan berättat några få, de märkvärdigaste.
Nils Wohlin var uppenbarligen fascinerad av historierna kring Wrangel men ville inte riktigt tro på att han var oäkta far (om man nu säger så) till en av anfäderna i släkten. Vissa yngre släktingar (början på 1800-talet) i denna gren hade också ett tämligen vidlyftigt leverne med många barn och fruar inblandade, eller andeskådande och mentalsjukdom, och detta ledde nog till funderingar kring ärftlig galenskap. 

I varje fall hade Nils Wohlin nog också lite funderingar kring "ärftlig galenskap" beroende på dessa berättelser om anfadern och den äldre släkten, och detta kan kanske ge en aning om bakgrunden till hans engagemang i frågan om rashygien. 

En krokig arbetslinje - pensionärsskatten


Alliansen har börjat inse att diskrimineringen av 1,7 miljoner pensionärer aka väljare när det gäller skatterna, kanske inte är något vinnande recept. Därför har man nu tänkt sig att lätta på skatterna en smula som valfläsk.


Det innebär att de som "arbetar" av någon anledning är värda att ha det bättre än dem som inte arbetar.

Det sägs att 1,7 miljoner svenskar är pensionärer. Dessa har, de flesta av dem, arbetat under stora delar av livet. Från den lön de "skulle kunnat få" har avsatts pensionspengar och av någon för de flesta logiska människor obegriplig anledning ska nu dessa "pensionspengar" beskattas HÅRDARE än de pengar andra människor får för sitt arbete.

Eller kanske Reinfeldt menar att pensionärerna egentligen borde jobba? Det är klart att vissa av de pigga 40-talisterna tycks ha lite svårt att släppa greppet om sina jobb, och de knegar troget på ett par år extra, men så småningom måste ju ändå de flesta lämna arbetet om inte annat av hälsoskäl. DÅ slår skattereglerna till med full kraft HÖGRE SKATT. 

(Och som sagt var, detta är för mig och för de flesta andra svenskar en mycket konstig ordning).

När man nu har använt skatteöverskottet till att sänka skatterna för alla så blir det ju svårt att UTAN en skattehöjning skapa rättvisa i skattesystemet. Men kanske ändå att de flesta människor i Sverige tycker att RÄTTVISA är att pensionärer har samma skattesatser som andra människor. Jag hoppas det, och i så fall så borde vi utan att knota kunna ta en mindre skattehöjning för att uppnå denna rättvisa.

fredag 26 mars 2010

Birgitta Hambraeus


Efter Dr Majas spännande disputation träffade jag Birgitta Hambraeus och det kändes bra att få tacka henne för hennes insatser i kampen mot kärnkraft (här är hennes hemsida förresten och hennes självbiografi "Att göra uppror i riksdagen"). 

Hon är en av de kvinnor som jag känner en djup beundran för.

Disputation

Dags igen att få gå på en disputation.

Idag disputerar Maja Fjaestad i Teknikhistoria på KTH.

Avhandlingen heter:

torsdag 25 mars 2010

De arbetslösa har avsevärt mer fritid än de som är sysselsatta


Verkligheten överträffar dikten i många avseenden.


Den fjärdedel svenskar med högst inkomster arbetar 64% fler timmar än den fjärdedel med lägst inkomster

Det skulle ju möjligen kunna bero på att de med lägst inkomster kanske är arbetslösa eller arbetar deltid ... Vilket antyds av nästa punkt ... 

Om gruppen med lägst inkomster skulle arbeta lika mycket som höginkomsttagare skulle mellan 20-25% av klyftan mellan låg och höginkomsttagare samt 70% av skillnaderna mellan låg och medelinkomsttagare försvinna

Jo, så sant som det var sagt ...

Sen visar det sig att högutbildade arbetar mer än lågutbildade ...

Det finns generellt ett starkt positivt samband mellan utbildningsnivå och antal arbetade timmar, vilket framförallt beror på större arbetsmarknadsdeltagande bland högutbildade.  


En möjlig orsak till detta skulle ju kunna vara att lågutbildade ofta har arbetat i mer slitsamma yrken och därför är sjukskrivna och förtidspensionerade mer ...

Genierna på Svenskt Näringsliv upptäcker också att kvinnor yrkesarbetar färre timmar än män. Att detta eventuellt skulle kunna bero på att de tar större ansvar för barnen diskuteras inte.

Sen kommer den absolut genialaste slutsatsen ...

De arbetslösa har avsevärt mer fritid än de som är sysselsatta

Jeez ... (och de sover dessutom längre än de som jobbar ...)

Jag konstaterar att Svenskt Näringsliv i likhet med Timbro gör stora insatser för att sysselsätta den svenska begåvningsreserven. Och det kanske vi ska vara tacksamma för, de är en källa till glädje om inte annat!

(Tack till Badlands Hyena som gav länken)

Två välriktade smockor när det gäller skolpolitiken

Jag vet inte hur vanligt det är att min läsekrets tar del av skolforskares synpunkter och av skolforskning. Här är i alla fall en välriktad smocka från professorn i pedagogik Tomas Kroksmark angående klåfingriga politiker och det tydligaste målet för hans blogginlägg är centerns tokeriförslag om 1 bonusmiljard till "lyckade" skolor (och Tomas förklarar utmärkt varför detta förslag är missriktat).

Tomas tar också upp en avhandling som verkar vara värd att sprida kunskap om, avhandingen av Joakim Krantz vid Växjö universitet – Styrning och mening – anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola, och denna avhandling handlar åtminstone till del om förhållandet politik och lärarprofession. I intervjun jag länkade säger Joakim:

Hur tror du att dina resultat kan påverka arbetet i skolan?
- En intressant fråga! Men jag hoppas att de kan initiera en diskussion om professionell självständighet i relation till politiska anspråk.
(Här följer abstract från hans avhandling)

This study addresses how political and professional claims directed at teachers change, and in many ways challenge teachers’ professional autonomy, as well as affect preconditions for meaning-making in pedagogic practices. Focus is placed on political steering and its implications for teacher education and teachers’ work in schools. Professional tensions between claims for system-oriented success de-fined as goal achievement versus a communicative understanding are analysed within a conceptual framework of steering and meaning. Based on official educational policy documents as well as teachers’ development projects the analysis revolves around issues concerning core competencies in teacher education and professionalisation processes. The empirical material comprises the Swedish 2001-teacher education reform and the Swedish National Higher Education Agency’s criticism of that part of teacher education which is obligatory for all teacher students (AUO). Moreover, grounds for educational policy that lead to the introduction of individual development plans (IUP) in school are analysed. Additionally, comments on circulated proposals submitted by universities and teacher organisations in connection with Bologna and the IUP-reforms are subject to analysis. In terms of methodology, the study primarily draws upon theories of communicative action, critical discourse analysis and theories of the professions. The results indicate that emphasis in educational policy is placed on the clarification of goals, progression and assessment practices in schools and teacher edu-cation. Thus teachers and teacher educators need to address functional steering claims which demand commitment and loyalty for political reforms. This entails that teachers’ professional autonomy is restricted. Teachers are encouraged to take difficult decisions and act strategically in order to maximise the pedagogic outcome based on economic and political claims for excellence, collaboration, and a clear-cut steering direction. Professionalism now appears to connote quality control by way of more specified formulations and assessments towards learning outcomes. Political rhetoric stipulates as essential that teachers determine knowledge progression and boundaries between the various exam and knowledge levels. Teachers are also to expound internal documentation in order to fulfil system-related claims. The study illustrates how conditions and preconditions emanate from shared profes-sional considerations, competencies and convictions, and that teachers need to be able to discuss these. However, this is challenged by a continuously increasing management by documents. In light of recentralised steering, claims are directed at teachers who are now to create transparency, quantifiable criteria for assessment and employability. Based on the teachers’ development projects, the results indicate that teachers are critical of how the education system is subjected to increasing pressure due to a stream of reforms and evaluations. Politicisation and economisation of education underscore a need for pragmatic and strategic actions within the profession. In contrast to experiences of political lack of vision, impellent user orientation and marketisation, universities and teachers claim that critical communicative-oriented pedagogy boost professional autonomy. Moreover, the study indicates that teachers’ positions and professional identities vary depending on the perceived validity of the political claims. Claims for objectivity, simplification, clarity and functional criteria for assessment are countered by claims for in-depth meaning-making and consideration of the complexity and knowledge instability that is constitutive of pedagogic practices. Ultimately, this study illustrates a professional shift within the teacher body towards notions of objectivity and individualisation, thereby threatening teachers’ critical discussions of their organisation and work.

Hur går ekonomin? Höger och vänster-resultat ...


Hittade ovanstående diagram på bloggen Ekonomikommentarer ...

Under "vänsterregeringar" (röda streck är genomsnitt) har ekonomin gått bättre än under "högerregeringar" (blåa streck) ...

Så mycket för ekonomin som argument ...

Hur högerextremister försöker styra webben


Den som varit aktiv ett tag på webben noterar nog att andelen "högerextrema" personer är betydligt högre än vad de brukar vara i "vardagslivet", "yrkeslivet" eller "vänkretsen".

Detta är också en helt korrekt iakttagelse som Alliansfritt Sverige utrett lite.

En spännande sammanställning av vad folk svarar på webbenkäter i olika tidningar finns på denna länk och då framgår det ju att just högerextremisterna är ute och röstar som sjutton i alla typer av frågor.

Som ett exempel: Om man tittar på den länkade sidan framgår det att i Text-TV säger 43%, i Sydsvenskan säger sig 40% och i Dalarnas tidning är det 24% som säger att de vill rösta på SD ....

Hur kan detta komma sig?

(En fördomsfull gissning är att många av dessa SD sympatisörer inte har något vanligt arbete och därför ägnar sin tid åt att "rösta" om ditt och datt på nätet).

onsdag 24 mars 2010

Självkontroll-"program" för barn är effektiva!


Det har kommit en ny systematisk utvärdering från Campbell Collaboration när det gäller barn, och den handlar om "självkontroll-program" för barn under 10 främst.

Genom denna typ av program kan man minska riskerna för att barnen utvecklar olika typer av problembeteenden, speciellt lagöverträdelser, och de ger också tämligen stora effekter.

Skolfrågor - Folkpartiets politik gillas av gamlingar

Här är en länk till en undersökning från Sveriges Radio om vilka frågor som man tycker att olika partier har "bästa politiken för"?

Om man tittar på skolfrågor visar det sig att ju äldre man är, ju bättre tycker man om Folkpartiets politik. (Ju yngre, ju sämre ...). Sossarnas skolpolitik är mest uppskattad bland yngre.

Miljöpartiet är absolut starkast när det gäller miljöfrågor.

När det gäller sjukvård och äldrevård är det sossarna som gäller.


Lätt dyslexi

Jösses, jag har lätt dyslexi. Men det är bara att skriva på och se glad ut. :-)

Pirat med rätt

Här är en Piratpartist som heter Göran Widham som på ett bra sätt analyserar vad Reinfeldt sagt om Beatrice Asks knäppa idéer.

Välkomna till Sverige - Bitzaband

Idag är det releaseparty för första skivan för denna grupp där Matte är en av medlemmarna (snyggingen som spelar bas).

Om du är i närheten så gå på Glashuset i Gustavsberg kl 19 så får du höra mer live.Gaming can make a better worldEn speldesigner Jan McGonigal argumenterar på ett kul sätt för att vi kan använda "on-line" gaming kan få oss att lösa världens problem. 

Total Gaming-time närmar sig den tid människor funnits på jorden.

Lika mycket tid att bli en "good gamer" som man går i skolan.

10.000 timmar.

Lågenergidatorer - trådlös kontakt.

Direkt optimism, mycket socialt samarbete, optimism och mening.

Worldsaving games: Evoke som kommer ut nu. Handlar om att rädda Afrika.

tisdag 23 mars 2010

Svärjavvänjning och Chokladreklam

Fick två kul filmer på facebook denna morgon. Den ena skulle nog kunna fungera som svärjavvänjning och när det gäller den andra skulle jag vilja se mer liknande reklam.

Tack till Ingvar, Torbjörn och Ulrika (som förgyllde min morgon)

måndag 22 mars 2010

Senaste skandalen: SvD skrämd av Maria Wetterstrand ...


I gårdagens SvD meddelar Per Gudmundson att han är skrämd ...

Av att Maria Wetterstrand prenumererat på Bamse!

Jojomän, det kan ju hända att hon tagit intryck av världens starkaste björn.

Om man är mycket stark måste man vara mycket snäll

(För övrigt blir jag imponerad av bristen på saker att göra skandalspin på om Maria)söndag 21 mars 2010

Nymnchens noteringar sjunger ut.


Här är ett inlägg om Alliansen och hur deras politik granskas.

Det är ett nöje att länka detta inlägg som är precis mitt i prick enligt min ringa mening. (som Omar skulle ha sagt).

Barns ordförråd - CLEX en ny databas där vi är medUpptäckte just att vårt projekt finns med i en spritt NY internationell databas över barns ordförråd.

Varsågoda att söka ordfrekvenser mm (Överst ovan är ett exempel på en genererad tabell med bland annat orden "mamma och pappa" för barn i åldern 8-16 månader)

*stolt*

Om integritetshalvan

Förra inlägget blev så långt att några reflektioner om Integritet inte riktigt hanns med. Nu ska jag bättra mig lite.

Jag har en rätt stor sympati för åtskilligt av Piratpartiets agenda, men jag tror inte hela agendan. Och det är helt tydligt att det är viktigt för övriga partier, (och nu tänker jag på våra röd-gröna) att tänka igenom integritetsfrågorna ordentligt.

Vi lever ju nu i en globaliserad värld där vi kommunicerar med detta fantastiska medium som internet och datorer ger oss. Samtidigt som vi kan nå ut kan myndigheter och andra nå in i våra privatliv som aldrig förr. Vad vi säger är sällan "privat" på internet, som de forskare som oförskyllt hängdes ut i samband med att deras som de trodde "halv-privata" e-mail publicerades i samband med Climategate fick erfara inpå bara skinnet.

Även privatpersoner kan spåra ip-adresser, globala företag med egna agendor äger sökmotorer och stora siter, och det gör att vår "anonymitet" är ganska skenbar.

Man skulle ju tycka att det vore bra om vi kunde betala för vissa tjänster på nätet, och sen utnyttja dess fantastiska möjligheter för nerladdning, men musikindustrin har ju inte riktigt fattat detta, och det verkar inte heller gälla filmbranchen. Jag tycker givetvis att både författare, musiker och filmmakare ska ha betalt, men det måste ju gå att få det att funka över internet.

Tills dess att musik- och filmindustrin löst betalningsproblemet tycker jag nog att de får skylla sig själva till stor del att främst ungdomar laddar ner det ena och det andra. Inte heller tycker jag att man ska jaga en hel ungdomsgeneration som "brottslingar".

Sen har vi ju FRA och IPRED ... då tycker jag att det är bra att Piratpartiet finns.

Somliga av våra politiker tycker inte att det där med "integritet" är så speciellt stort problem. Exempelvis vill ju våra ledande politiker drogtesta barn, och nu senast vill hon "hänga ut" personer som är MISSTÄNKTA för brott. Märk väl, MISSTÄNKTA.

Det normala är att man inte betraktas som skyldig till dess att man är dömd, men så icke i ögonen på vår justitieminister. Då är det bra att PIRATER och andra ryter till.


Integration och integritet

Igår var de två yngre ungdomarna på snabbvisit och då råkade vi börja diskutera en yngre politiker som hade problem att skilja på de två orden "Integration" och "Integritet".

Det kan man ju (om man som jag är road av språk) tycka är lite lustigt, men efter ett tag så slog det mig att orden har något annat gemensamt förutom en massa bokstäver, de borde vara viktiga för två av de småpartier som försöker komma in i riksdagen.

Jag tror att det inte är en helt bra idé att försöka att bara mörka att det borde bedrivas politik när det gäller dessa två begrepp också för partier som lyckats komma in i riksdagen. Nåväl, jag hugger tag i brandfacklan och mediterar lite över mina funderingar, just i denna post om INTEGRATION.

Integration, tycker jag är mycket viktigt när det gäller våra nysvenskar. Ibland när nysvenskar diskuteras så tjatar de främlingsfientliga grupperna om att de 
 1. lever på bidrag, 
 2. tar våra jobb
Detta är ju en "blame them if they do, blame them if they don't" situation. Något måste ju nysvenskar leva på. Själv är jag av den åsikten att det är mycket bättre att de lever på sitt eget jobb, och att vår politik borde rikta in sig på att göra speciella insatser för att få nysvenskar i jobb snarast. 

Nysvenskar med tidigare utbildning bör få hjälp att snarast komma in i motsvarande yrken / utbildning i Sverige. Vi har inte råd att slösa bort mänsklig kompetens.

I någon tidigare post nämnde jag, att jag tycker att det vore värt att testa att göra vissa förorter till ekonomiska frizoner där man fick speciellt goda ekonomiska villkor om man etablerade sig som företagare. Detta under en begränsad tid, kanske 5 år, och att villkoren successivt och stegvis normaliserades (detta skulle göra att eventuella gold-diggers inte hade lika stora skäl att söka sig dit). Jag tror också att olika former av bemanningsföretag skulle kunna ge en väg in i samhället för många personer.

För att öka integreringen tycker jag att det är viktigt att satsa på nybyggda hyreslägenheter (främst) i mindre skala och i mer varierade områden, detta för att ge invandrare och ungdomar (speciellt) tillgång till moderna boenden till rimliga priser i många typer av områden även utanför miljonprogramsförorterna. Dessutom är det viktigt att i samarbete med de boende rusta upp och bygga till befintliga förorter, och i vissa fall riva uttjänta och dåliga bostäder och istället komplettera med mer varierad bebyggelse.

Jag tycker att det vore viktigt att 1) ta bort vårdnadsbidraget (och istället erbjuda mammor som utnyttjat detta plats i ex. bemanningsföretag) så att nysvenska barn fick gå i förskola och lära sig svenska mm. 2) förbjuda religiösa friskolor (och hemskolning) så att barn självklart integreras med andra barn.

Dessutom är det viktigt att stödja modersmålsundervisning i skolorna (samt svenskundervisningen), detta för att befintlig forskning tyder på att barn- och unga som genomgår modersmålsundervisning också lyckas bättre i andra ämnen. Ytterligare ett sätt att förbättra chanserna för nysvenska barn är att ha ett "förebildstänk" så att exempelvis högskolestudenter kan få hjälpa till med läxläsning, och att företagare i närheten kan erbjuda praktik. Skolan måste också fungera "förlåtande" och vuxenutbildningen måste byggas ut så att människor i vilken ålder som helst kan komplettera sin utbildning och sina betyg så att de får nya chanser i livet.

När det gäller studenter så tycker jag att Sverige har allt att vinna på att fortsätta med vår generösa politik när det gäller högre studier för studenter från andra länder. Vi får hit högkompetenta personer som ofta stannar, och om de försvinner till andra länder eller sitt hemland, så kan de svenska och har kontakter här, vilket är bra för vår export, inte minst.

Jag tycker att Carin Götblad hade många poänger i sin utredning om att det behövs ett utökat samarbete familj, skola, socialtjänst och polis för att förebygga ungdomskriminalitet. Eftersom varje ungdom som INTE dras in i kriminalitet är en enorm besparing för samhället (och den unge) så tycker jag att man borde kunna anställa någon form av "kontaktpersoner" som kunde hjälpa till att överbrygga språk, och kulturskillnader genom att vara behjälpliga i kontakter mellan familjer och myndigheter. Dessutom är det utmärkt om det blir "fler vuxna i skolan" som kan hjälpa barn- och unga med skolarbetet och dessutom utöva social kontroll.

Sen tycker jag också att det är ypperligt att man bygger upp och in föreningsliv, samt idrotts och kulturinstitutioner i förorterna. Att syssla med föreningar, idrott, musik, teater och konst är något som ger en meningsfull fritid och som verkligen fungerar integrerande.

Det om det.

lördag 20 mars 2010

Bli rödgrön valarbetare! (och varför jag blir det)

Ja, jag har gått med i ett parti, Miljöpartiet. Varför kan man fråga sig? Jag håller förvisso med MP om det mesta, kanske inte allt, och har så gjort i många år.

Men varför det sker just nu är därför att jag blir knollrig längs ryggraden på att det förs en politik som är så baklänges den kan bli. Tyvärr känns det ibland som att jag måste sitta här på bloggen och analysera och diskutera de dumheter som Alliansen hittar på, istället för att försöka formulera de positiva motbilderna. Men ja, det känns som en total katastrof med Alliansen, så det är nog nödvändigt.

Men jag SKA försöka skriva lite mer om hur jag tycker Sverige borde utvecklas också allt eftersom här på bloggen.


fredag 19 mars 2010

Baby signs och Voff


Signaturen Mia på Voffeforumet har upptäckt en text i "the observer" om att Baby Signs fungerar "språkunderlättande" för fattiga barn.

Ja, inte särskilt konstigt, och det pekar väl (som väntat) på att det troligaste är att artikeln av Jesper Brinck i deras tidskrift "Folkvett" är ute i ogjort väder. (Nå, jag har inte läst artikeln än heller, men eftersom det just finns många skäl att vänta sig en "måttlig" effekt av Baby Signs, så misstänker jag att han är fel ute.)

Jag väntar fortfarande på att de lägger ut artikeln på nätet, för jag ids inte ränna i något bibliotek för deras skull

Vad Acredolo anser skrev jag nyligen om här.

(Och för att se hur otroligt fel voffarna haft om "pandemin" svinflunsan, kan de titta på på den graf jag har i posten nedan).

torsdag 18 mars 2010

Frihet - för vem? Barnkonventionen

Intressant att debattera "frihet", jag undrar om någon alls (?) är emot frihet?

Så frågan är väl snarast frihet för vem och frihet till vad?

Jag står för frihet för barn, det vill säga unga individer, och lite vad det politiskt kan innebära vill jag diskutera gentemot Barnkonventionen, som Sverige undertecknat Artikel 3:1:

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

För barnens bästa är det viktigt att barn får tillgång till förskola och EXTRA viktigt är det för barn som inte har svenska som modersmål. Eftersom just familjer som har invandrarbakgrund extra ofta använder vårdnadsbidrag, så ser jag det som att det betyder ett problem, nämligen att kvinnorna (vanligen) inte får jobb i den utsträckning de borde. Dessa barn med invandrarbakgrund behöver istället få tillgång till förskola så de lär sig svenska, och allt annat förskolan förmedlar, så fort och bra som möjligt, och deras föräldrar behöver JOBB och inte vårdnadsbidrag så att de kommer in i det svenska samhället, lär sig svenska och klarar sig ekonomiskt. Man kan diskutera behovet att dra in vårdnadsbidraget gentemot Barnkonventionen, artikel 29:1:a, då just vårdnadsbidraget blir ett hinder för detta speciellt för barn med annat hemspråk.

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga

Jag anser att också att det är fel att tillåta religiösa friskolor då dessa utgör är ett övergrepp gentemot barnen i strid mot Artikel 14:1 i Barnkonventionen:

Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Likaså är det givetvis ett övergrepp mot barn att drogtesta dem när de är underåriga och även detta förefaller mig vara i strid med Barnkonventionen Artikel 33:

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av narkotika och psykotropa ämnen 

För att familjer med barn ska kunna erbjuda sina barn en så bra uppväxtmiljö som möjligt är det viktigt med förbättrade barnbidrag och bostadsbidrag till de familjer som behöver det. Det är en skam för Sverige att 25% av ensamstående mammor lever i fattigdom. Även detta bör diskuteras gentemot Barnkonventionen Artikel 27:

Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i fråga om mat, kläder, och bostäder.
 

Vidare anser jag att frihet för barn och unga betyder att unga människor ska kunna få en bostad till en rimlig och låg kostnad. Studier på högskolan ska vara gratis, också för unga människor från andra länder. Unga människor ska få så stort studiemedel att de har råd att STUDERA utan att behöva arbeta extra för att få råd med mat (Artikel 28:1:c).

(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel;
 

Svinflunsan - inte längre allmänfarlig


Nu har svinflunsan gått från att vara allmänfarlig till att bli anmälningspliktig.

Och ja, det vart inte så mycket av denna stora världskatastrof.

Totalt rapporterar smittskyddsinstitutet att det varit 11000 rapporterade fall, 1453 sjukhusvårdade och 27 dödsfall (att jämföras med några tusen döda som det brukar vara av säsongsinfluensa).Oil-peak och den globala uppvärmningen

På Uppsalainitiativets sida finns en intressant diskussion kring att det finns begränsade oljefyndigheter och vad detta kan betyda när det gäller klimatförändringar.

USA och Israel och AIPAC och diplomati

Just nu sker det intressanta diplomatiska utvecklingar och förvecklingar. En av de intressantaste är hur USA och Israel reagerar efter den oerhörda förolämpning och förödmjukelse som Israel utsatte USAs vicepresident Joe Biden för när han besökte Israel förra veckan.

USA är ju "ytligt sett" för en tvåstatslösning och Biden for till Israel för att få igång fredsförhandlingar med Palestinierna. Det första han fick höra var att det tillkännagavs av Netanyahus regering att man skulle bygga ytterligare 1600 bosättningar på ockuperad mark.

Ja, det var en örfil om någon. Det var en så stor förödmjukelse av USA att Hilary Clinton ringde Netanyahu och talade med honom i 40 minuter i frågan. Förhållandena Israel-USA är därför för tillfället ovanligt frostiga.

En av de grupper som lobbyat ivrigast för USAs krig i mellanöstern är AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee), och Justin Raimondo på Antiwar.com menar att en anledning är att detta "styr över" arabisk ilska från Israel till USAs soldater först och främst.

Nästa vecka har AIPAC sin årliga konferens och både Netanyahu och Hilary Clinton ska tala, så det kan bli intressant.

Spännande är också att Israeliska media själva är medvetna (och kritiska) till hur affären skötts av Netanyahus regering, medan AIPAC är "apologister". (Här finns en text med många referenser till hur affären diskuterats i Israeliska media)


(I förbifarten kan nämnas att även EU och Australien har en annan liten kris med Israel, sedan Israeliska agenter använde Brittiska pass när de skulle avrätta en al-Qaida ledare Mahmoud al-Mabouh i Dubai.)

Arbetslös och utbildning? Betala själv enligt DN !


I Dagens Industri rapporterar man att "Allt färre arbetslösa får utbildning"

Det är 458 000 arbetslösa i Sverige men bara 5895 personer deltar i en kvalificerad arbetsmarknadsutbildning. 1992 fanns 100 000 personer i sådana utbildningar och i början på 2000-talet 10-20 000.

Intressant nog säger regeringens egen expert på yrkesutbildningsfrågor till Dagens Industri:

"Det är väldigt allvarligt. Med en så hög arbetslöshet som har i dag borde utbildningsinsatserna öka, annars blir effekten att de arbetslösa får svårare att komma tillbaka i arbete", säger Jonas Olofsson

Malin Siwe skriver i en ledare i dagens DN att hon inte anser att det är meningsfullt att utbilda arbetslösa. Hon säger att dessa utbildningar är ineffektiva. Enligt Siwe så fylls inte ens dagens platser eftersom arbetslösa har för dåliga förkunskaper.

(Vid den här punkten så undrar undertecknad om det kanske är så att man borde skapa utbildningar som är anpassade till de arbetslösas förutsättningar snarare än utbildningar som kräver bestämda förkunskaper som de inte har och sedan säga att de är meningslösa?)

Malin Siwe tror att de kvalificerade yrkesutbildningar som regeringen har skapat är bättre. En skillnad på dessa och på AMU utbildningar är att på yrkeshögskolorna får studenterna betala själva genom att de lever på studielån.

Ja, så ska arbetslösheten botas, låt de arbetslösa ta studielån och bekosta sina egna utbildningar, så avförs de ur rullorna och arbetslösheten sjunker. Och Malin Siwe är hoppfull. Hon tror att det ska löna sig för de allra flesta (men mest för regeringen, mitt tillägg).

onsdag 17 mars 2010

Från sjuk till socialen - Allianspolitik i ett nötskal


Sedlighet, snygghet och ordning skola af hjonen iakttagas.


Alliansens politik är katastrofalt illa underbyggd.

Detta har hänt ...

Sjukskrivna människor utförsäkras från försäkringskassan och skickas till arbetsförmedlingen.

----> Om de går till arbetsförmedlingen så är de å andra sidan inte så sjuka att de behöver sjukpenning. (Dvs de har fått sina ansökningar om förlängd sjukpenning strukna av försäkringskassan).

----> Om de inte går till arbetsförmedlingen så uppmanar vår socialminister dem att söka försörjningsstöd, det som förr kallades socialbidrag.

----> För att få försörjningsstödet / socialbidraget så måste man "fattiggöras" (Detta innebär att man måste ha använt alla sina besparingar, sålt sommarstugan, bytt till billigare bostad, etc.)

Sjuka personer hänvisas alltså till socialen av vår socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson. Detta är att "minska utanförskapet" á la Alliansen.

Även bland vissa kloka Allianssympatisörer tycker man nu att det gått för långt (exempelvis: Börje Hörnlund Centern).


(Bra läsning här)

tisdag 16 mars 2010

DNs kulturredaktion, en kärleksförklaring

I dagens Debatt på TV, debatterades nedskärningarna på DNs kultursida.

Och JAAA, jag vill ha en bra kulturdel, Och JAAA, jag vill att den ska innehålla sånt jag inte förstår och sånt jag inte håller med om, Och JAAA även om jag bloggar själv så är det sällan (för att inte säga sällsynt) att något tillnärmelsevis lika intressant skrivs på bloggar som det som plitas ner på DNs kultursidor.

Och NEEEJ Fredrik Segerfeldt fattar ingenting om DN kultur (vilket jag tycker att jag gör efter att ha prenumererat i 33 år)

Ta ert förnuft tillfånga DN ledning och Bonniers och riv upp detta idiotiska beslut!!!

Varför sjukskrivningsdagarna blev fler under 90-talet


På Newsmill finns en ovanligt intressant och intelligent artikel just nu:

Björn Johnson skriver om sjukskrivningstalen och hur och varför de utvecklats som de gjort. Jag ska försöka sammanfatta huvudpunkterna här.

1) Om man har hög sysselsättning i högre åldrar, så har man obevekligen högre sjuktal, eftersom äldre personer är mer sjukfrånvarande än yngre personer. I Sverige har vi en sysselsättningsgrad i åldersgruppen 55-64 år som är kring 70 % att jämföras med exempelvis Frankrike, 40%.

2) Sjukfrånvaron varierar med konjunkturerna. Sjukfrånvaron tenderar att öka vid högkonjunktur och minska vid lågkonjunktur. Detta beror till en viss del på att vid en högkonjunktur får även personer med krämpor och hälsoproblem jobb, och det är dessa som alltså lättare blir sjuka. Lågkonjunkturer kan förstås också medföra att folk inte VÅGAR vara hemma för att de känner att det finns en risk att de förlorar jobbet.

3) Sjukförsäkringen samspelar också med andra socialförsäkringar. Exempelvis kan sjukfrånvaron minskas om många personer förtidspensioneras. Det skedde exempelvis på att försäkringskassan förtidspensionerade 10 000 personer som tidigare gått långtidssjukskrivna.

4) Sverige har inte haft någon sjukskrivningsexplosion. Då sjukskrivningsdagarna fördubblades mellan 1996 och 2002 berodde detta på LÄNGRE sjukskrivningsperioder till 80-85%. Människor hade det svårare att ta sig tillbaka till arbete efter sina sjukskrivningar. Anledningen var att systemet för arbetsanpassning hade havererat (detta har Tor Larsson f.ö. en god granne) visat. Kommuner och företag hade sämre anpassnings och rehabiliteringsåtgärder, drog in stöd till företagshälsovård, och samtidigt genomförde arbetsgivarna stora nedskärningar och slimmade sina orgainisationer. Detta gjorde det svårt för människor med krämpor att gå tillbaka till jobb.

5) Att sjuktalen minskar nu beror på en restriktiv praxis från försäkringskassorna. Eventuellt fungerar rehabiliteringssystemen bättre, kanske har väntetiderna i sjukvården minskat, men människor har förmodligen också utförsäkrats, blivit av med sina anställningar och övergått i arbetslöshet.

Björn Johnsson avslutar med att säga att han är övertygad om att det finns en dold sjukfrånvaro, därför att problemen i systemet inte lösts.


söndag 14 mars 2010

Unga kvinnor


Ahhhh detta är det svåraste bloggämne som finns, jag känner på mig att de med 100% säkerhet kommer att tycka att jag är PINSAM och PATETISK alternativt PATRIARKAL (i den meningen att jag klappar dem på huvudet)

OK, jag är allt ovanstående, pinsam, patetisk och patriarkal i god förening. Men, för tillfället tänkte jag ägna er en liten post ändå.

Skillnaden på att vara Ung Kvinna jämfört med att vara Tant tror jag handlar om att man som tant är en såndär som just ingen tittar på (för att försöka citera Torsk på Tallin, makens favoritfilm all times). Det trevliga med att vara Tant (åtminstone som jag upplever det) är att man struntar frankt i detta. Förhållandet till det manliga könet och till andra kvinnor är mer avspänt tycker jag nog.

Unga Kvinnor funderar mycket på Sex och Utseende (så ser det ut när man kikar på Unga Kvinnors bloggar). Åtminstone jag funderar inte alls mycket på Sex och Utseende. Det betyder ju inte att jag inte tillämpar åtminstone sex lite nu och då, men det är en annan sak. Förmodligen är jag totalt onormal och i behov av terapi. :-)

Unga Kvinnor är ofta mycket Seriösa och Djupsinniga. Själv tycker jag att det finns få tillfällen då det inte går att klämma fram lite flams och skratt. Ibland tycker jag att Unga Kvinnor ägnar lite för mycket möda åt att vara perfekta och för lite tid till att just tramsa.

Något jag gillar är när jag hittar Unga Kvinnor med humor. Exempelvis denna text tycker jag är kul: "Hur du ligger med en nörd".

Ja, om jag ska önska Unga Kvinnor något, så är det förstås allt gott för framtiden, och att de tar sig själva och livet på mindre allvar.

(Jeez, jag känner hur omoralisk jag är när jag skriver detta)

Svante Pääbo - och neanderthalgener

En intervju med Svante Pääbo om projektet

The Neanderthal Genome project60- och 70 000 år gammal konstHär är en länk där man diskuterar fynden av strutsägg som är 60.000 år gamla och som dekorerats med mönster. Strutsägg är mycket hållbara och kan användas som vätskebehållare exempelvis om man tömmer dem.

Här är en annan länk till en förhistorisk dekorerad sten, 70.000 år gammal.


Högskoleproposition och universitetspolitik à la Alliansen

Anders Flodström som är chef för Högskoleverket kritiserar regeringens proposition om hur kvaliteten ska mätas vid grundutbildningarna vid universitet och högskolor. Regeringen har kläckt att "studenternas resultat" ska ligga till huvudsaklig grund för bedömningen av högskolornas kvalitet. Hur lärosätena gör för att nå resultaten ska ha mindre betydelse. (Ovanstående klippt från Alliansfritt Sverige som citerar SvD)

Även universitetslärarförbundets ordförande Anna Götlind avfärdar förslaget med orden:

"olämpligt, olyckligt, otydligt och delvis obegripligt".

Regeringen informerade företrädare för universitet och högskolor 3 mars 3 veckor innan förslaget är tänkt att lämnas till riksdagen.

Det verkar nu som att det är studenternas prestationer i "självständigt arbete" (aka. examensuppsats) som ska värderas, så går det förstås att göra på ett bra sätt, även om detta givetvis, som Flodström påpekar, endast utgör ungefär en mindre del.

Det är lätt att räkna ut att det självständiga arbetet utgör 1/18-del av utbildningen om den är 4 1/2 år, och också en del som på intet vis avspeglar kunskaper kring barn och skola (AUO), undervisningsämnen, eller förmåga att undervisa (som ju visar sig på praktiken)

När det gäller lärarutbildningarna har jag insyn i just hur "självständigt arbete" fungerar. De studenter vi undervisar har tyvärr enligt min mening alltför lite utbildning i forskningsmetodik. Det vore dessutom lämpligt att de fick kunskaper i forskningsmetodik från vitt skilda discipliner som dels kan röra deras undervisningsämne (ex. idrott, språk, historia eller fysik) och dels bör forskningsmetodiken för samtliga lärarstudenter röra samhällsvetenskaplig forskningsmetod (att tillämpa och analysera intervjuer, observationer och enkäter främst). I dagsläget har studenterna enligt min mening alltför lite av alla typer av forskningsmetodik. 

Det anländer alltså studenter med svaga kunskaper i forskningsmetodik, som under en intensiv period under en halv termin förväntas skriva självständiga arbeten på hög nivå. I praktiken betyder detta att kanske 1 vecka kan ägnas åt litteratursökning, 2 veckor åt datainsamling 2 veckor åt dataanalys och 3 veckor åt skrivande. De sista två veckorna kommer att handla om tid för examination. Det syns på förutsättningarna att det knappast är möjligt att uppnå så högtstående arbeten med denna tidsplan givet bristen på förkunskaper. 

En annan usel reform är att man ska börja ta betalt av utländska studenter. Dessa utländska gäststudenter är DELS en garant för att högpresterande utländska ungdomar söker sig till Sverige och ger oss topforskare mm, DELS en utmärkt form av "soft-power" när de ger sig av till andra länder och har svenska kontakter och språkkunskaper i Svenska.

Läs gärna Flodströms eget yttrande där han talar om internationell ackreditering, vilket man måste beakta, och som man inte gjort.

Men, i god ordning för Alliansen så slänger man fram ogenomtänkta reformer. Nu har man lyckats att få universitetsfolket emot sig, och inte bara pensionärer, sjuka, och arbetslösa.

Bra jobbat Alliansen!  (inte)

Varför har alla kvinnor beiga klänningar? Facebook konversation

G: Kan någon förklara varför alla kvinnor hade beiga klänningar? Och nu menar jag på melodifestivalen.

H: Kan någon förklara varför de släppte fram Christine Meltzer? Giv oss Petra Mede åter!

L: Ljusa var de, men Anna hade väl vitt och Jessica rosa t ex?

J: Alla skall gå på Studentbal efteråt och vill inte sticka ut - typ.

G: Dolph förlåter alla fadäser vid val av programledare... men beiga klänningar?

M: Det är vårmodet X som alltid är lika trist med urvattnade färger

V:En komplott

H: Men såg man inte ett par klart tuggummirosa skapelser? Fast inte på årets deltagare (skulle annars suttit som en smäck på Salem eller Ola, haha) förstås utan på några gamla rävar.

A: Det ska väl se hudnära ut. Typ. Säger stilikonen.

U: För att det var väldigt beiga bidrag? (men i så fall borde killarna haft beigt också!)

K: Min dotter är övertygad om att alla passerat samma Christer Björkman-stylist. Och hon ärvtolv, snart yrettaon så hon vet såna saker. Syns inte minst på damernas frisyrer. Ps hellre tio Christina Melzer än en enda Petra Mede!

L: Håller med gärna Y en gång till

lördag 13 mars 2010

Anna Bergendahl, Joan Baez och Joe Hill


Idag föddes en stjärna i Melodifestivalen. Jag tror Anna vann lite grann för att hon verkade äkta.

Och för att jag tror och hoppas att det finns ett nyväckt intresse för ballader. Jag tycker att Anna påminner lite om Joan Baez, och det är ett enormt beröm. Joan Baez är nu nästan 70 år gammal men hon har en otrolig röst den dag som idag är.

I detta klipp sjunger Joan Baez 2008 om Joe Hill.

Joe Hill var född som Joel Hägglund och blev känd som Joseph Hillström i USA. Han var född 1879 i Gävle och mördades 1915 i USA. Joe Hill skrev sånger och och var en fackkämpe, och organiserade arbetare. Joe Hill blev anklagad för mord och avrättades av en exekutionspatrull, trots att det var tveksamt om han var skyldig. 

När jag i slutet av 70-talet jobbade i hemtjänsten så lärde jag känna en gammal kvinna, som var sådär 90 år. Hon hade träffat Joe Hill som barn, när han fortfarande bodde där i Gamla Gefle, de fantastiska numera kulturkvarteren som låg mellan vår bostad och ån. Jag tycker det är fascinerande att de människor som är myter närmast, ibland inte är längre bort än två handslag.Om Baby signs - nya synpunkter från Acredolo och Golinkoff

Jag väntar fortfarande på att Voffarna ska lägga upp artikeln om "Baby-signs" på nätet, för jag ids banne mig inte knata till biblioteket och läsa den.

Men så länge så vill jag bara föra fram vad Roberta Golinkoff fått för synpunkter från Linda Acredolo (en av de forskare som låg bakom "baby sign" idén) från början. Det jag redogör för nu är det som skrivs på en "list-server" för barnspråksforskare som jag är med på.

Acredolo säger att grunden för "signing with babies" redovisas i en artikel i peer-review tidskriften Journal of Nonverbal Behavior (2000, 24, 81-103). Och hon menar att denna artikel redovisar varför det är en solid slutsats att "tecknande" underlättar språkutveckling. (Om man vill få hennes bemötande av ett annat paper kan man maila henne ... men jag lämnar inte ut e-mailen här.)

Faktorerna bakom denna effekt är följande (och nu klipper jag direkt Acredolos text):

 1. The experience of signing teaches babies useful lessons about how language works--lessons that speed up the process of learning to talk once words are finally available.  By enabling a baby to practice learning and using symbols to label objects, express needs, and describe feelings, and also by helping babies differentiate concepts, signing creates the mental framework which makes it easy to incorporate words as soon as a baby’s articulatory abilities enable him/her to do so.  

 

 1. The natural reaction by a parent to their baby’s use of a sign is to “bathe” the child with words, and, as we all know, the more words a child hears, the faster he or she will learn to talk. For example, when a baby signs “BIRD” while strolling through the park, parents automatically respond with something like,  “Oh, you see the bird!  Yes, that’s a bird—and there are some more birds over there.  Oh, look, the birds flew away.  Bye bye birdies!”.  This exposure to words is exactly what children need to learn how to say the words themselves. What’s more, the sign has enabled the baby to choose the topic, making it very likely that the baby will pay attention to the words the parent says. Support for this belief comes from Mike Tomasello’s work with word learning which showed that babies learn language more rapidly if parents follow a baby’s lead. Using signs results in children hearing lots of words and sentences directly relevant to the topic they have chosen

 

 1. Just as babies learn to crawl before they can walk, signing gives them a developmentally appropriate way to communicate before they can talk. Once children learn to crawl, the excitement they feel at being able to get around on their own provides motivation to get around even better—and that alternative is walking.  Similarly, once children experience the joy of communicating with signs, they are extremely motivated to find even better ways to do so—and that alternative is through words. 

 

 1. Signing increases interest in books, and books expose children to new vocabulary.  Because signs enable a baby to take an active role in book-reading at earlier ages (by labeling pictures with signs), babies who sign tend to really enjoy book-reading, thereby engaging them in a very helpful, language-rich activity.

Och själv tycker jag att Acredolo argumenterar bra och rimligt.

Reinfeldt, Bildt och riksdagen


Vår demokratiskt valda riksdag har fattat ett beslut om att folkmordet på Armenier i Turkiet 1915 var just ett folkmord.

Vår däremot INTE folkvalda regering tänker strunta i detta. Detta visar ju att regeringen betraktar riksdagen som röstboskap, och gör de inte som regeringen vill så struntar man helt frankt i riksdagens beslut.

I denna artikel diskuteras OM regeringen kan strunta i riksdagen, och att föra en annan regeringspolitik, och det kan de, menar en person som är folkrättsexpert och heter Ove Bring.

I varje fall uppenbarar sig en intressant klyfta mellan regering och riksdag i det uttalande som Sveriges ambassadör tvingas läsa upp där han säger att riksdagsbeslutet inte är regeringspolitiken.

Om det inte vore så kort tid till valet, så borde ju riksdagen sätta hårt mot hårt och göra en misstroendeomröstning. Om de inte gör det, så accepterar de ju att fungera som röstboskap.

fredag 12 mars 2010

Avundsjuka - nej HELIG VREDE


SvD har malt fram en ledare där man försöker få det till att folks (och speciellt sossar) lider av AVUNDSJUKA och att det är denna avundsjuka som gör att sossar (och andra) vänder sig mot att pensionärernas skatt mm.

Men kära oberoende moderata SvD, hur är det med logiken?

Jag är en löntagare och har säkert tjänat en slant på er jobbskattereform, men hur kul känns det när jag slår upp DN och ser att pensionärerna ska få SÄNKT pension och dessutom betalar högre skatt. Hur kul är det när den 92 åriga tant som uttalar sig, säger att hon får söka efter billigare mat! 

Är det avundsjuka som driver mig att skriva denna text tror ni?

AVUNDSJUKA, PÅ VEM? DET ÄR JU JAG SOM FÅTT SÄNKT SKATT?

DET ÄR HELIG VREDE.

torsdag 11 mars 2010

Annika Dahlqvist och Flourtandkrämen


Uruqhai får säkert rätt mot AD angående fluortandkrämen. Men det är förmodligen det enda de kan sätta dit henne med.

Hoppas snart VOF får anledning att ÄNDRA motivationen för sitt förvillarpris till:

ANNIKA DAHLQVIST FÅR FÖRVILLARPRISET FÖR ATT HON UPPMANAT FOLK ATT INTE ÄTA TANDKRÄM!

(Snacka om att sila mygg och svälja kameler ... förlåt fluor)

Henrik Oscarssons partistödstolkartabell


Här är en tabell till stöd för att tolka korrekt alla opinionsundersökningar som duggar. Och Henrik Oscarsson är valforskare, så han vet vad han snackar om :-)


Prestationsprinsessor och Glidarkillar - Ett feministiskt dilemma


Som feminist tycker jag givetvis att det är roligt att kvinnor lyckas väl i skolan och tar en allt större andel av platserna på högskolan. Men ... myntet har mer än en baksida.

En baksida är att KILLARNA nu inte ryms i lika stor utsträckning som tjejerna på högskolan.

En annan baksida är att TJEJERNA mår sämre.

I dagens DN rapporteras om unga kvinnors och mäns psykiska välbefinnande i åldrarna 16-24 år.

 • 24% av tjejerna är ganska eller mycket stressade (10% bland killarna)
 • 46% av tjejerna har ängslan, oro och ångest (25% bland killarna)
 • 58% av tjejerna lider av trötthet (42% bland killarna)
 • 27% av tjejerna har sömnbesvär (19% bland killarna)
 • 41% av tjejerna har huvudvärk (18% bland killarna).
En annan fråga som kommer att följa, nu när så många kvinnor skaffar sig högre utbildning och kämpar på med karriärerna är vilka som ska ta över den offentliga sektorn och omvårdnadsjobben?

Ja, det kanske är en konstig fråga att ställa, men nog så relevant om inte kvinnor nöjer sig med offentliga låglönejobb längre.

Jag känner att jag inte har några vettiga svar på någonting av hur detta ska lösas och hanteras, men jag tror att feminismen är redo för en fjärde våg, som innebär att fundera över hur vi ska försöka få ett samhälle där kvinnor och män delar lika på de yrken som finns. Ett samhälle där vi också utformar skolundervisningen så att killarna tar för sig och gör sig själva rättvisa. Kanske ett samhälle där jämlikhetsanden råder?

onsdag 10 mars 2010

Centern och svärmor


Jag har haft ett litet gott öga till Centern sen Torbjörn Fälldin och kärnkraften, och dessutom för att min svärmor är gammal Centerpartist, och en av mina äldsta väninnor och hennes familj har varit kärncenterpartister. På 70-talet sysslade Centern med motstånd mot kärnkraft, decentralisering och jämlikhet.

Svärmor brukar då och då tala så gott om att Centern sysslar med det viktiga i livet som jorden, djuren, hantverket och liknande. Svärmor är nu nästan 91 år och hänger med på det mesta, även om hälsan blivit lite sämre sista året.

Det jag börjar fundera över är om hon blivit lite tveksam till Centern? Och anledningen är att Centern inte riktigt ser ut som den brukade.

Här har vi tillexempel en Centerpartist som föreslår att vi introducerar en ny typ av gröda som jag undrar hur svärmor känner för: Cannabis

Sen har vi ju den glada tjejen i CUFs förbundsstyrelse som är en av landets mest stridbara förespråkare för prostitution. (Vid det laget tror jag att de flesta gamla Centerkvinnor satt både  kaffet och de sju sorterna i vrångstrupen).

En annan underhållande figur är ju Centerjonas med sina filmer.

Och så har vi ju Centerledarinnan som har dagtingat om kärnkraften och tycker att vi ska satsa skattepengar så folk får någon som hjälper dem att gå ut med hunden.

Jag misstänker att det för en gångs skull inte känns självklart för min härliga svärmor vad hon ska rösta på.

Här är en liten film om en helt annan fantastisk kvinna "Granny D" som vid 90 års ålder vandrade tvärs över hela USA för att kämpa för finansreform. När hon var 94 kandiderade hon till Senaten. Hon dog igår efter att hon hunnit fylla 100 år.