måndag 22 februari 2010

Trygga räkan - eller Brott och straff


Jag har tidigare skrivit om Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som är en undersökning av ett slumpmässigt stickprov från befolkningen om vad de exempelvis upplevt förra året som skulle kunna kallas för brott.

Det intressanta med NTU är att den rapporten avspeglar VAD SOM HÄNDER i samhället medan antal anmälda brott avspeglar mer hur polisen jobbar. Exempelvis fanns en artikel i DN igår som tog upp att i Halland hade man ökat antalet poliser från 403 till 572 och därmed hade antalet ärenden växt från 4300 - 6000* per år. Poliserna måste ju visa att de behövs och då måste man ju visa att det sker mycket kriminella aktiviteter.

Om man tar exempelvis anmälda brott och klotter så har brottsligheten i form av anmälda brott fördubblats sen 2005 (jag har gjort körningarna i Brottsförebyggande rådets BRÅs statistikdatabas).

År..............................2005........2006........2007........2008........2009 prel
..................................Antal.......Antal........Antal........Antal........Antal
Klotter ...........................39 742........37 323.......52 261.....67 291......76 930
Klotter
mot
kollektivtrafiken...............9 550........7 857.....18 316.....24 793......32 027
Övrigt klotter..................22 585....29 465....33 944......42 498.......44 903

Det är ju förstås dyrt och ibland otrevligt med klotter, men det är inte precis det jag menar med "brott"

* Kollade för kul skull upp hur mycket Hallandspolisen ägnat sig åt klotterbekämpning sen 2004. År 2004 anmäldes 153 klotterfall. År 2005 fanns klotter i alla tre klottergenrer, och de var då totalt 181+7+162 = 350 och år 2009 hade klotterbrotten ökat till 408+38+370 = 816 (mer än en fördubbling) Jämfört med de 153 klotterbrotten 2004 är ökningen mer än 5 gånger. 
Eftersom antalet anmälda ärenden ökat med 1700 från 2004-2006 så innebär detta att de 650 nya klotterbrotten står för ungefär 1/3 av ökningen av ärenden. (enligt körningar av BRÅs statistik)

En annan grupp av anmälda brott som ökat sen 2005 är bedrägerier mot försäkringskassan ...

År
20052006200720082009 prel.
AntalAntalAntalAntalAntal
Hela landet
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende     
Mot Försäkringskassan2 8592 7658 5527 6216 059

Alltså, om man vill påstå att brottsligheten ökar så att det finns anledning att vara rädd när man går ut, så måste man först begrunda vad som är brott och varför de ökar.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Åter till NTU och dags att grubbla över om det finns anledning att vara rädd när man går ut.

Hur ser det då ut med vissa "brott mot enskild person", det vill säga, misshandel, hot, sexualbrott, och personrån (jag struntar i bedrägerier och trakasserier för tillfället).

Hot har 4,1% av befolkningen utsatts för (16-79 år) och det har minskat sen tidigare år, misshandel 2,4% (har minskat), sexualbrott 0.8% och personrån 1,0% oförändrat. Notera att när det gäller sexualbrott är det vanligt att samma person utsatts flera gånger för samma typ av brott, därför är antalet brott proportionellt sett betydligt högre an andelen utsatta personer.

Man uppskattar att vart 3:e misshandelsfall och vart 5:e sexualbrott anmäls. Det är mindre vanligt att man polisanmäler ett brott om gärningspersonen är en bekant eller närstående. Sker brotten i hemmen anmäls brotten mer sällan än om de sker på allmän plats.

En mycket liten andel av den totala befolkningen, 1,5% utsätts för mer än hälften av alla brott mot enskild person (57%).

Det som utmärker denna utsatta grupp (utsatta för 4 brott eller mer under ett år) är att de ofta är unga, 20-24 år, 3.9% (vid högre åldrar sjunker andelen och för 65 år och äldre är denna grupp 0.5%). Det är något vanligare att kvinnor tillhör denna utsatta grupp. Övriga särskilt utsatta grupper är lågutbildade, ensamstående, boende i flerfamiljshus och boende i storstad eller annan större stad. Personer födda utanför Sverige är också mer utsatta.

När det gäller andel av samtliga personer som någon gång utsatts för misshandel det aktuella året är det dubbelt så mycket män (3.3%) som kvinnor (1.5%) som utsatts. Män utsätts också oftare för svårare misshandel. Yngre personer utsätts oftare för misshandel än äldre. För personer 16-19 år (7.2%) och 20-24 år (8.4%) misshandlas dubbelt så många som för personer i åldern 25-34 (3.4%) och 25 gånger så många som i gruppen 55-74 år (0.3%). Mer än var 10:e man i åldern 16-24 år (10.6%) har utsatts för misshandel under undersökningsåret.

Om man tittar på sexualbrott så har 1.4% av kvinnorna och 0.2% av männen blivit sexuellt tvingade, angripna eller ofredade år 2008 enligt NTU. Yngre utsätts mer än äldre. För de yngsta männen är andelen 0.3%, för de yngsta kvinnorna 4.2%, för de äldsta männen är andelen 0.1% och för de äldsta kvinnorna 0.9%.

Och så var det det där med trygghet. Hela 80% av alla känner sig trygga när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde. Kvinnor känner sig dock mer otrygga än män, och bland personer från 55 år och upp är det en ökande andel som inte gärna går ut på grund av otrygghet. En speciellt otrygg grupp är kvinnor i flerfamiljshus  65-79 år där ungefär hälften känner sig otrygga.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

En slutsats:

Äldre utsätts sällan för brott men de oroar sig mycket för brott. Yngre oroar sig inte så mycket men utsätts relativt ofta för brott. Med mycket poliser anmäls fler brott oavsett om det blivit "otryggare" i samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar