lördag 27 februari 2010

Ord spelar roll - Global uppvärmning

Undertecknad tänker ägna sig åt att försöka hitta ord som på ett ärligt och tydligt sätt beskriver verkligheten och som ger en korrekt vision av vad som pågår i världen. (Detta inspirerat av George Lakoff och hans kloka påpekanden om semantik och metaforer, se mina filmtips exempelvis.)

Först ut tycker jag att vi ska rätt upp och ner tala om Global uppvärming och inget annat. Det är inte fråga om "Klimatförändringar" utan just GLOBAL UPPVÄRMNING.

När jag i höstas började läsa mer om ämnet så hade jag just inte någon bestämd uppfattning eller kunskap om hur allvarligt det var med den globala uppvärmningen, men ju mer jag läst och granskat debatten ju tydligare är det att resultaten visar på att det sker just global uppvärmning. (Även fru Maggie T-C har ju gått med på detta offentligt i Agenda).

Dessutom har jag fått fullt klart för mig att det också pågår en avsiktlig smutskastning och ett vantolkande av de forskare som forskar kring global uppvärmning. Denna oheliga kampanj är till för att förhindra åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen i solidaritet med fattiga länder och länder som riskerar att drabbas mycket hårt och helt eller delvis utplånas (exempelvis Tuvalu, Maldiverna och Bangladesh).

Smutskastningen och vantolkningen av forskarnas resultat genomförs i en ohelig allians av: 

  • högerextrema, marknadsfundamentalistiska grupper och individer, som ser åtgärder i solidaritet med fattiga länder som ett hot mot deras ekonomiska vinster (ex. Timbro) och ett hot mot människors individuella nycker, 
  • konservativa ultrareligiösa grupper ofta med kontakter bland USA:s evangeliska kristna, som gärna ser att Harmageddon inträder snarast (ex. Livets ord),
  • konspirationsteoretiker, som föreställer sig att det finns okända makteliter som strävar efter världsherravälde (brukar ofta handla om en grupp som kallas Illuminati och som best-sellerförfattaren Dan Brown gärna talar om).
  • vissa okritiska "hackers", "pirater" och "delar av bloggosfären" som lider av misstänksamhet mot varje form av överhet, och där rykten och felaktigheter sprids snabbt och utan granskning, så länge kritiken rör något som definieras som just en "överhet".
  • olje- och kolproducenter, som genom att sponsra "oberoende" tankesmedjor och institut lyckas sprida texter som "ser ut" som forskning, men är så långt från det genuina intellektuella och etiska kunskapandet som man kan komma. (Ex. Exxon).
För att komma igenom denna mur av desinformation och ovetenskapliga ifrågasättanden måste vi återerövra orden. Vi måste vara TYDLIGARE.

ÄRLIGA och TYDLIGA.

1 kommentar: