söndag 28 februari 2010

Från fattigauktioner på arbetslösa till Riktig Lön att Leva på


På den gamla goda tiden fanns det fattigauktioner där fattiga människor auktionerades ut av kommunerna till lägstbjudande. Detta innebar att den som krävde minst ersättning fick några slavarbetande människor som kunde utfodras med enklast tänkbara kost och leva i enklast tänkbara logi.

Därför ville han ej vidare försörja vare sig Nils Mårtensson eller de övriga i ”fattighuset”, med ett enda undantag. Alla de övriga Glimmingeborna instämde häri. ”Detta steg var högst förvånande”, skriver ordföranden. Han vädjade förgäves, ty Glimmingeborna förklarade, att de ej i ringaste mån ville bidraga till de fattigas försörjande, förrän de blivit lagligt dömda därtill. De övriga församlingsbornas föreställningar voro också utan verkan, och så drogs saken inför länsstyrelsen. Nils Mårtensson såldes på fattigauktion. Minstbjudande var hemmansåboen Måns Jönsson i Jonstorp, som åtog sig att för 16 skillingar riksgälds om dagen föda Nils Mårtensson och därmed börja i dag,”hwilket war så mycket nödvändigare, som den blinde uslingen sedan ett dygn svultit genom Glimminge rotes tredskande” (usling här = beklagansvärd människa).

Nu har vi börjat införa ett liknande system för slavarbete för arbetslösa i Sverige. (Arbetslösa är ingen liten grupp utan närmare 10% av arbetskraften). Arbetslösa i Fas 3 utgjorde i december 2009 totalt 12 000 människor.

ARBETSGIVARNA å sin sida får ERSÄTTNING för att ta hand om arbetslösa i Fas 3 och får betalt för detta, 225 kr / dag. (Se där, de gamla fattigauktionerna kommer till sin rätt! och arbetsgivarna behöver inte ens hålla med mat och husrum åt dessa personer!)

De arbetslösa ska få 65% av A-kassan. Maximal a-kasse ersättning är enligt wikipedia (våren 2009) 10 800 kr efter skatt. 65% av denna ersättning är alltså 7020 kr i plånboken för den som haft rätt till maximal a-kassenivå. Genomsnittlig hyra för en två-rummare 2008 var cirka 4500 kr. För en en-rummare cirka 3200 kr.

Efter betald hyra för en 2-rummare har alltså en arbetslös i Fas 3 med maximal a-kassa 2500 kronor att köpa mat och annat för. Enligt konsumentverket är månadsutgifterna för en kvinna 30-65 år beräknade till 1540 kronor för mat, 1440 kronor för kläder, fritid och hygien, samt om kvinnan är ensamstående 1560 kronor för förbrukningsvaror, hemutrustning, media och hemförsäkring. Detta gör 4540 kronor. 

En arbetslös kvinna som lever i en 1-rummare behöver för att leva på minimistandard alltså 7800 kronor och går därmed -800 kronor varje månad. Skulle hon ha en 2-rummare så går hon minus omkring 2000 kronor varje månad.

Dessa människor som blir samhällets slavar och som ska leva på smulor är till mer än hälften äldre (över 50 år) och många är funktionshindrade. Övriga stora grupper är utrikes födda och lågutbildade.

För ett arbete ska man ha betalt mer än existensminimum (3680 + hyra). Det rimliga vore att existensminimum sättas så att det INTE ligger UNDER konsumentverkets beräkningar (ex. 4540 kr).

Jag anser att det är angeläget att hjälpa långtidsarbetslösa in i arbete, OCH att människor som arbetar och arbetslösa ska ha en lön de kan leva på. Ersättningen till de arbetslösa är ANNO 2010 orimligt låg och bör höjas till nivån för en riktig lön. 

Det är också tveksamt att den svagaste gruppen av arbetslösa ska vara en guldkalv för arbetsgivarna, då de får ersättning för att anställa dem. Detta riskerar givetvis också att konkurrera ut riktiga jobb till riktiga löner.

Arbetslösa ska inte betala skattesänkningar för dem som har ett arbete!

För arbetslösa måste vi kräva riktiga jobb med riktig lön!

Riktig lön att leva på !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar