söndag 28 februari 2010

Vad vi vet om den globala uppvärmningen - och varför

En informativ och kort film 10 min
Från fattigauktioner på arbetslösa till Riktig Lön att Leva på


På den gamla goda tiden fanns det fattigauktioner där fattiga människor auktionerades ut av kommunerna till lägstbjudande. Detta innebar att den som krävde minst ersättning fick några slavarbetande människor som kunde utfodras med enklast tänkbara kost och leva i enklast tänkbara logi.

Därför ville han ej vidare försörja vare sig Nils Mårtensson eller de övriga i ”fattighuset”, med ett enda undantag. Alla de övriga Glimmingeborna instämde häri. ”Detta steg var högst förvånande”, skriver ordföranden. Han vädjade förgäves, ty Glimmingeborna förklarade, att de ej i ringaste mån ville bidraga till de fattigas försörjande, förrän de blivit lagligt dömda därtill. De övriga församlingsbornas föreställningar voro också utan verkan, och så drogs saken inför länsstyrelsen. Nils Mårtensson såldes på fattigauktion. Minstbjudande var hemmansåboen Måns Jönsson i Jonstorp, som åtog sig att för 16 skillingar riksgälds om dagen föda Nils Mårtensson och därmed börja i dag,”hwilket war så mycket nödvändigare, som den blinde uslingen sedan ett dygn svultit genom Glimminge rotes tredskande” (usling här = beklagansvärd människa).

Nu har vi börjat införa ett liknande system för slavarbete för arbetslösa i Sverige. (Arbetslösa är ingen liten grupp utan närmare 10% av arbetskraften). Arbetslösa i Fas 3 utgjorde i december 2009 totalt 12 000 människor.

ARBETSGIVARNA å sin sida får ERSÄTTNING för att ta hand om arbetslösa i Fas 3 och får betalt för detta, 225 kr / dag. (Se där, de gamla fattigauktionerna kommer till sin rätt! och arbetsgivarna behöver inte ens hålla med mat och husrum åt dessa personer!)

De arbetslösa ska få 65% av A-kassan. Maximal a-kasse ersättning är enligt wikipedia (våren 2009) 10 800 kr efter skatt. 65% av denna ersättning är alltså 7020 kr i plånboken för den som haft rätt till maximal a-kassenivå. Genomsnittlig hyra för en två-rummare 2008 var cirka 4500 kr. För en en-rummare cirka 3200 kr.

Efter betald hyra för en 2-rummare har alltså en arbetslös i Fas 3 med maximal a-kassa 2500 kronor att köpa mat och annat för. Enligt konsumentverket är månadsutgifterna för en kvinna 30-65 år beräknade till 1540 kronor för mat, 1440 kronor för kläder, fritid och hygien, samt om kvinnan är ensamstående 1560 kronor för förbrukningsvaror, hemutrustning, media och hemförsäkring. Detta gör 4540 kronor. 

En arbetslös kvinna som lever i en 1-rummare behöver för att leva på minimistandard alltså 7800 kronor och går därmed -800 kronor varje månad. Skulle hon ha en 2-rummare så går hon minus omkring 2000 kronor varje månad.

Dessa människor som blir samhällets slavar och som ska leva på smulor är till mer än hälften äldre (över 50 år) och många är funktionshindrade. Övriga stora grupper är utrikes födda och lågutbildade.

För ett arbete ska man ha betalt mer än existensminimum (3680 + hyra). Det rimliga vore att existensminimum sättas så att det INTE ligger UNDER konsumentverkets beräkningar (ex. 4540 kr).

Jag anser att det är angeläget att hjälpa långtidsarbetslösa in i arbete, OCH att människor som arbetar och arbetslösa ska ha en lön de kan leva på. Ersättningen till de arbetslösa är ANNO 2010 orimligt låg och bör höjas till nivån för en riktig lön. 

Det är också tveksamt att den svagaste gruppen av arbetslösa ska vara en guldkalv för arbetsgivarna, då de får ersättning för att anställa dem. Detta riskerar givetvis också att konkurrera ut riktiga jobb till riktiga löner.

Arbetslösa ska inte betala skattesänkningar för dem som har ett arbete!

För arbetslösa måste vi kräva riktiga jobb med riktig lön!

Riktig lön att leva på !

lördag 27 februari 2010

Ord spelar roll - Global uppvärmning

Undertecknad tänker ägna sig åt att försöka hitta ord som på ett ärligt och tydligt sätt beskriver verkligheten och som ger en korrekt vision av vad som pågår i världen. (Detta inspirerat av George Lakoff och hans kloka påpekanden om semantik och metaforer, se mina filmtips exempelvis.)

Först ut tycker jag att vi ska rätt upp och ner tala om Global uppvärming och inget annat. Det är inte fråga om "Klimatförändringar" utan just GLOBAL UPPVÄRMNING.

När jag i höstas började läsa mer om ämnet så hade jag just inte någon bestämd uppfattning eller kunskap om hur allvarligt det var med den globala uppvärmningen, men ju mer jag läst och granskat debatten ju tydligare är det att resultaten visar på att det sker just global uppvärmning. (Även fru Maggie T-C har ju gått med på detta offentligt i Agenda).

Dessutom har jag fått fullt klart för mig att det också pågår en avsiktlig smutskastning och ett vantolkande av de forskare som forskar kring global uppvärmning. Denna oheliga kampanj är till för att förhindra åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen i solidaritet med fattiga länder och länder som riskerar att drabbas mycket hårt och helt eller delvis utplånas (exempelvis Tuvalu, Maldiverna och Bangladesh).

Smutskastningen och vantolkningen av forskarnas resultat genomförs i en ohelig allians av: 

  • högerextrema, marknadsfundamentalistiska grupper och individer, som ser åtgärder i solidaritet med fattiga länder som ett hot mot deras ekonomiska vinster (ex. Timbro) och ett hot mot människors individuella nycker, 
  • konservativa ultrareligiösa grupper ofta med kontakter bland USA:s evangeliska kristna, som gärna ser att Harmageddon inträder snarast (ex. Livets ord),
  • konspirationsteoretiker, som föreställer sig att det finns okända makteliter som strävar efter världsherravälde (brukar ofta handla om en grupp som kallas Illuminati och som best-sellerförfattaren Dan Brown gärna talar om).
  • vissa okritiska "hackers", "pirater" och "delar av bloggosfären" som lider av misstänksamhet mot varje form av överhet, och där rykten och felaktigheter sprids snabbt och utan granskning, så länge kritiken rör något som definieras som just en "överhet".
  • olje- och kolproducenter, som genom att sponsra "oberoende" tankesmedjor och institut lyckas sprida texter som "ser ut" som forskning, men är så långt från det genuina intellektuella och etiska kunskapandet som man kan komma. (Ex. Exxon).
För att komma igenom denna mur av desinformation och ovetenskapliga ifrågasättanden måste vi återerövra orden. Vi måste vara TYDLIGARE.

ÄRLIGA och TYDLIGA.

fredag 26 februari 2010

Veckans graf


På denna länk kan man få se tankeväckande grafer över olika företeelser i Sverige och världen.

Exempelvis denna graf om hur ofta folk får skattereduktion för uttag av hushållsnära tjänster, vilket går huvudsakligen till folk med mycket höga inkomster.

Undertecknad undrar givetvis varför vi ska skattesubventionera just höginkomsttagarna?

(Tack Sanne för tipset)

torsdag 25 februari 2010

Curlingtjejerna och Hammerfall

Tack till Lena som tipsade om denna hyllningsfilm
George Lakoff och moralisk politik

Detta är en oerhört viktig föreläsning om det är så att man vill skapa en progressiv politik som får genomslag. Och det skulle undertecknad tycka vore bra om vi lyckas med.

Det är en en timme lång föreläsning av kognitions och semantikforskaren George Lakoff som har analyserat tänkandet som ligger bakom "konservativa" och "progressiva" politiska rörelser, och hur man lyckas sprida sitt budskap.

Jag rekommenderar varmt att ni lyssnar om ni sysslar med miljöpolitik, eller socialpolitik, eller annan politik där det gäller att vårda om människorna, ekonomin, naturen och vår planet.

Här är en blogg med anknytning till Lakoff för den intresserade.
Monckton, Phil Jones och "significant"

I denna radiointervju avslöjar Monckton att han hade rådfrågats av den journalist som ställde frågan till Phil Jones om "significant warming the last 15 years".

Det är en oerhört slug fråga, eftersom "significant" för en forskare har en statistisk betydelse medan det för allmänheten tolkas som ungefär "betydelsefull".

Monckton är ju journalist och vet förstås hur man gör en fälla.

Varför järnvägarna inte plogas i avregleringens tidevarv

Mycket intressant bloggpost om det kaos som råder.

Ett citat. Det finns järnvägshallar där vagnar i princip kan stå och droppa av sig is men ...

Här måste jag kanske ge lite bakgrund. När SJ splittrades upp 1988 skapades ett särskilt bolag, Jernhusen, som fick alla stationsbyggnader och andra byggnader som hörde till järnvägen. Det dagliga underhållet av tågen, städning m.m., privatiserades, d.v.s. upphandlades från olika bolag. Jernhusen skulle gå med vinst och satte rejäla ”marknadshyror” för dem som ville använda byggnaderna. Städ- och underhållsbolagen ville också gå med vinst och föredrog att ställa upp tågen utomhus. Slutresultatet har blivit att uppställningshallarna står tomma och att tågen inte blir avisade varje vecka, vilket Yngström rekommenderar.

Israel som är nominerad till fredspriset --- avsäger sig nominering


Oj, Nobels fredspris börjar urholkas i anseende när Norska nobelpriskommittén gör tokiga val.

Nu har Mordechai Vanunu, en Israelisk "whistle-blower" som avtjänar ett 18-årigt fängelsestraff för att ha avslöjat sitt lands hemliga kärnvapenprogram avsagt sig sin nominering.

Detta beroende på att han inte vill ha ett pris som givits till Israels tidigare president Shimon Peres. Vanunu ser Peres som "fadern till den Israeliska atombomben" och vill inte förknippas med honom.

Hur man får tyst på klimatskeptikerna !

Ja! Det tycks som det finns en effektiv metod.

Slå vad med dem.

Jag har erbjudit mig att slå vad med Maggie Tauersköld-Crusell om 10 000 kronor till år 2020. 

OM vårt sekels andra decennium blir kallare än det första så vinner hon, om vårt sekels andra decennium blir varmare än det första, så vinner jag. (Villkor och förutsättningar: samma som Emretsson erbjudit Peter Stilbs)

(Jag tycker givetvis att det skulle vara en lättförtjänt hacka lagom till pensionsdags, men än så länge har inte den värda Maggie T-C nappat på anbudet, man får väl anta att det beror på att hon inte ser chanserna att hon skulle vinna som så goda).

tisdag 23 februari 2010

Centermiljard - och de verkliga problemen

På DN har Centern kläckt hur man ska få bättre skolor, man ska ge en miljard till skolor som förbättrar sina resultat på nationella proven.

Nationella prov ges i ämnena svenska, matte, (3an) engelska tillkommer (5an), fysik, biologi och kemi tillkommer (i nian de sista).

Om man kikar lite i skolverkets rapport för år 9 från 2008, så skriver de exempelvis:

Resultaten från ämnesproven i årskurs 9 visar stora skillnader mellan elever 

beroende på föräldrarnas utbildning. Störst skillnader märks i resultatet för 

ämnesprovet i matematik där 65 procent av eleverna med lågutbildade föräld- 

rar når målen medan motsvarande för elever med minst en högutbildad för- 

älder är 91 procent, se vidare http://www.skolverket.se/sb/d/1768/a/14356. 


Eleverna var duktiga i Engelska ...

Liksom tidigare år nådde eleverna goda resultat på ämnesprovet i engelska. 

På delprov A nådde 97 procent av eleverna betyget Godkänt eller högre. 

...

I figur 5 visas andelen elever som inte nått målen i provet under de fyra 

senaste åren. 2008 års prov har en något mindre andel elever som inte nått må- 

len än övriga år men skillnaderna mellan åren är små.


Det var mer problem i matte ...

Andelen elever som inte uppnådde målen i ämnesprovet ökade 2007 oro- 

ande mycket jämfört med tidigare år. 2008 stannade denna andel på ungefär 

samma procenttal som föregående år, dvs. 16 procent. En jämförelse med 

förra årets betygsfördelning visar att andelen elever som uppnår G har minskat 

och andelen som uppnår högre betyg har ökat. 

...

Elever med svensk bakgrund klarar sig bättre än elever med utländsk bak- 

grund. Fortfarande är siffran för andelen elever med utländsk bakgrund som 

inte uppnår målen oroande hög. Gruppen elever med utländsk bakgrund är 

heterogen. En del av dessa elever är sent anlända still Sverige.


27% av eleverna med utländsk bakgrund når inte målen i matte. För elever med svensk bakgrund är det 15%.

I svenska har 97% godkänt på provet. I svenska som andraspråk har 84% uppnått godkänt.

Speciellt avsnittet "läsförståelse" ger problem för elever med svenska som andraspråk, där är det bara 72% som får godkänt (93% bland svenska eleverna). Resultatet är dock bättre än 2007.

OM man nu vill förbättra elevernas prestation (och ska ha lite marginal att förbättra dem) så kan det bara handla om matematik och om svenska som andraspråk, speciellt läsförståelse.

Det verkar också vara så att problemen med matten  i en inte obetydlig utsträckning hänger samman med läsförståelseproblem och detta kan man se genom att korrelationen (sambandet som varierar mellan 0 = inget samband och 1 = perfekt samband, beräknats. Ju högre tal, ju starkare samband med läsförståelse.)

Tabell 9 korrelation i urvalet mellan delprovsresultat  

och provbetyget i läsförståelse 


Delprov Korrelation mellan delprovsresultat och provbetyget i läsförståelse 

delprov a ------ 0,43 

del B1 ------ 0,50 

del B2 ----- 0,50 

delprov c ----- 0,57 


Tyvärr redovisas inte resultaten för delproven i matematik, vilket hade varit givande. Min gissning är att elever med svenska som andraspråk skulle ha uppvisat speciellt stora problem på delprov c beroende på deras problem med läsförståelse. Det är inte heller orimligt att tänka sig att de 7% av svenska elever med svårigheter med läsförståelse också ofta återfinns bland de elever som har problem med matteuppgifterna. Speciellt på delprov c.

Som jag ser det skjuter centern bredvid målet, därför att de inte analyserar problemen på ett korrekt sätt. Bekymret kan man direkt ana sig till utifrån resultaten på nationella proven i 9:an, och det är att ett antal elever har svårt med svenskan och speciellt läsförståelse, och det gäller i synnerhet elever med annat hemspråk. Om man lyckas förbättra dessa kunskaper så kommer eleverna också att lyckas bättre i matte. Sen är det givetvis bra om undervisningen i matematik utvecklas också.

Så jag tycker att istället för att skjuta med hagel och träffa lite överallt, borde centern ägna sig åt prickskytte när de delar ut sin miljard och verkligen stödja de lärare och skolor som kan göra något åt resultaten.

Konservativ fredsrörelse i USA :o

Här är intressanta tal, som tyvärr tar tid att lyssna på, men gör gärna det ändå.

Alla som är pragmatiska till sinnet kan se att det finns (konstigt nog) vissa vettiga konservativa personer i USA som fredsrörelser överallt borde samarbeta med.

måndag 22 februari 2010

Timbro, Tomas Idergard och ungas förtidspensioneringar

Timbro, med Tomas Idergard i spetsen är ute och svamlar igen. Nu klagar han på att unga människor är förtidspensionerade. Han säger att 1,5% av befolkningen i åldern 20-24 år försörjdes med förtidspension enligt försäkringskassan och arbetsförmedlingen år 2003.

Men Hallå Tomas Idergard ... i Sverige finns människor som har funktionshinder. Det finns människor som är förståndshandikappade eller har andra former av funktionshinder.

Exempelvis i denna studie var prevalensen av mild mental retardation 1,28% (12,8/1000), svår mental retardation 0,45%. Adderas dessa grupper ihop får vi alltså ihop till att cirka 1,7% av alla ungdomar är lätt eller svårt förståndshandikappade.

Det är klart att Idergard kan tycka att man inte ska förtidspensionera dessa ungdomar, men jag kan i varje fall garantera att det inte är på grund av slöhet de har pension.

(Jösses, när jag skulle skriva "etikett" höll jag på att skriva dumhögern ...)

Senaste filmstjärnan i familjen

Jo den är här ... inte Robert alltså utan HARPAN

En nitisk person ... och Jämlikhetsanden

Här är en länk till en persons blogg som kollat upp kritik med författarna till jämlikhetsanden.

Energiskt :-)

Trygga räkan - eller Brott och straff


Jag har tidigare skrivit om Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som är en undersökning av ett slumpmässigt stickprov från befolkningen om vad de exempelvis upplevt förra året som skulle kunna kallas för brott.

Det intressanta med NTU är att den rapporten avspeglar VAD SOM HÄNDER i samhället medan antal anmälda brott avspeglar mer hur polisen jobbar. Exempelvis fanns en artikel i DN igår som tog upp att i Halland hade man ökat antalet poliser från 403 till 572 och därmed hade antalet ärenden växt från 4300 - 6000* per år. Poliserna måste ju visa att de behövs och då måste man ju visa att det sker mycket kriminella aktiviteter.

Om man tar exempelvis anmälda brott och klotter så har brottsligheten i form av anmälda brott fördubblats sen 2005 (jag har gjort körningarna i Brottsförebyggande rådets BRÅs statistikdatabas).

År..............................2005........2006........2007........2008........2009 prel
..................................Antal.......Antal........Antal........Antal........Antal
Klotter ...........................39 742........37 323.......52 261.....67 291......76 930
Klotter
mot
kollektivtrafiken...............9 550........7 857.....18 316.....24 793......32 027
Övrigt klotter..................22 585....29 465....33 944......42 498.......44 903

Det är ju förstås dyrt och ibland otrevligt med klotter, men det är inte precis det jag menar med "brott"

* Kollade för kul skull upp hur mycket Hallandspolisen ägnat sig åt klotterbekämpning sen 2004. År 2004 anmäldes 153 klotterfall. År 2005 fanns klotter i alla tre klottergenrer, och de var då totalt 181+7+162 = 350 och år 2009 hade klotterbrotten ökat till 408+38+370 = 816 (mer än en fördubbling) Jämfört med de 153 klotterbrotten 2004 är ökningen mer än 5 gånger. 
Eftersom antalet anmälda ärenden ökat med 1700 från 2004-2006 så innebär detta att de 650 nya klotterbrotten står för ungefär 1/3 av ökningen av ärenden. (enligt körningar av BRÅs statistik)

En annan grupp av anmälda brott som ökat sen 2005 är bedrägerier mot försäkringskassan ...

År
20052006200720082009 prel.
AntalAntalAntalAntalAntal
Hela landet
Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende     
Mot Försäkringskassan2 8592 7658 5527 6216 059

Alltså, om man vill påstå att brottsligheten ökar så att det finns anledning att vara rädd när man går ut, så måste man först begrunda vad som är brott och varför de ökar.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Åter till NTU och dags att grubbla över om det finns anledning att vara rädd när man går ut.

Hur ser det då ut med vissa "brott mot enskild person", det vill säga, misshandel, hot, sexualbrott, och personrån (jag struntar i bedrägerier och trakasserier för tillfället).

Hot har 4,1% av befolkningen utsatts för (16-79 år) och det har minskat sen tidigare år, misshandel 2,4% (har minskat), sexualbrott 0.8% och personrån 1,0% oförändrat. Notera att när det gäller sexualbrott är det vanligt att samma person utsatts flera gånger för samma typ av brott, därför är antalet brott proportionellt sett betydligt högre an andelen utsatta personer.

Man uppskattar att vart 3:e misshandelsfall och vart 5:e sexualbrott anmäls. Det är mindre vanligt att man polisanmäler ett brott om gärningspersonen är en bekant eller närstående. Sker brotten i hemmen anmäls brotten mer sällan än om de sker på allmän plats.

En mycket liten andel av den totala befolkningen, 1,5% utsätts för mer än hälften av alla brott mot enskild person (57%).

Det som utmärker denna utsatta grupp (utsatta för 4 brott eller mer under ett år) är att de ofta är unga, 20-24 år, 3.9% (vid högre åldrar sjunker andelen och för 65 år och äldre är denna grupp 0.5%). Det är något vanligare att kvinnor tillhör denna utsatta grupp. Övriga särskilt utsatta grupper är lågutbildade, ensamstående, boende i flerfamiljshus och boende i storstad eller annan större stad. Personer födda utanför Sverige är också mer utsatta.

När det gäller andel av samtliga personer som någon gång utsatts för misshandel det aktuella året är det dubbelt så mycket män (3.3%) som kvinnor (1.5%) som utsatts. Män utsätts också oftare för svårare misshandel. Yngre personer utsätts oftare för misshandel än äldre. För personer 16-19 år (7.2%) och 20-24 år (8.4%) misshandlas dubbelt så många som för personer i åldern 25-34 (3.4%) och 25 gånger så många som i gruppen 55-74 år (0.3%). Mer än var 10:e man i åldern 16-24 år (10.6%) har utsatts för misshandel under undersökningsåret.

Om man tittar på sexualbrott så har 1.4% av kvinnorna och 0.2% av männen blivit sexuellt tvingade, angripna eller ofredade år 2008 enligt NTU. Yngre utsätts mer än äldre. För de yngsta männen är andelen 0.3%, för de yngsta kvinnorna 4.2%, för de äldsta männen är andelen 0.1% och för de äldsta kvinnorna 0.9%.

Och så var det det där med trygghet. Hela 80% av alla känner sig trygga när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde. Kvinnor känner sig dock mer otrygga än män, och bland personer från 55 år och upp är det en ökande andel som inte gärna går ut på grund av otrygghet. En speciellt otrygg grupp är kvinnor i flerfamiljshus  65-79 år där ungefär hälften känner sig otrygga.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

En slutsats:

Äldre utsätts sällan för brott men de oroar sig mycket för brott. Yngre oroar sig inte så mycket men utsätts relativt ofta för brott. Med mycket poliser anmäls fler brott oavsett om det blivit "otryggare" i samhället.

söndag 21 februari 2010

Var är alla feminister?

Om man googlar efter feminister så hittar man allt annat utom feminister. Jag har länge undrat om alla unga kvinnor tycker att de är så jämställda så och "feminism" det är sånt man höll på med förr.

Nå, jag kanske börjar hitta lite feminister till slut. Här är en blogg med meditationer över sexualitet och en massa annat intressant. 

Influensavaccinering, Cochrane och den magsure besserwissern

En intressant bloggare är den magsure besserwissern. Mycket, dock inte allt, som skrivs där är intressant och klokt. Inte minst är den magsure besserwissern mycket duktig på att analysera den överdrivna hetsen kring svininfluensan och den av detta följande vaccineringsuppmaningarna.

(Notera att den magsure besserwissern inte är (vad jag har märkt) en tyckare av den typen som tror att vi kommer att förgiftas av kvicksilver eller få autism om vi vaccinerar oss, han tycker helt enkelt att hoten är överdrivna)

Nu har ju svininfluensan klingat av och det som sägs om detta är att det kanske kommer en annan våg

Cochrane collaboration har analyserat studierna bakom rekommendationerna att vaccinera folk över 65 år. De har inte funnit särskilt många studier som stödjer en sådan rekommendation och som visat på positiva effekter. Endast en välgjord studie finns. 

Landstingen: Nyliberaler, fri företagsamhet och skatterDet är både det ena och det andra som är underligt med logiken hos de nyliberaler som pratar om "fri etableringsrätt" i sjukvården. Idag har DN (förmodligen med Hanne Kjöller som författare) knåpat fram en ledare med titeln "Frihet krymper kö".

Och, precis som jag tidigare påpekat så handlar det om att vårdföretag ska få etablera sig och ta för sig av den lätta vården, medan givetvis landstingens offentliga vård fortfarande ska ta hand om allt krångligt som brännskador, cancerbehandlingar, neurokirurgi och arbetsintensiv vård på sjukhem.

Jag vill på inget vis förringa att det är bra att frifräsande logopeder kompletterar den offentliga vården och gör snabba dyslexiutredningar, att ögonläkare gör effektiva starroperationer, eller att audionomer provar ut dyra hörapparater*. Tiden för dyslexiutredningar har krympt från 24 till 3 veckor sen det blev fritt fram att etablera sig och få betalt från landstinget. Bra så.

Frifräseriet har dock en prislapp, DN konstaterar glatt:

Naturligtvis ökar kostnaden för landstinget, notan för gråstarr blev 30 miljoner mer än budgeterat. Men det är pengar som skulle ut förr eller senare i alla fall. Människor opererar inte ögonen för skojs skull.

Nej det är så sant som det är sagt. MEN hade landstinget byggt ut sin vård plötsligt och dragit över budgeten med 30 miljoner hade det med 100% säkerhet varit annat ljud i skällan.

Alltså, de nyliberala applåderar att privata vinstdrivande aktörer gör "löpande-band" insatser (som givetvis kan rationaliseras till det yttersta) för landstingets pengar, medan samma nyliberaler gnäller när landstingen går back.

Det är ingen rim och reson i detta.

-*-*-*-*-*-*-*-*-

* Angående hörapparater och rollatorer så skriver DN glatt:

Ungefär 3 procent av svenskarna har hörselhjälpmedel och andelen stiger. Regelverket runt egenavgifter och modeller är omfattande, men olika i varje landsting. Men i praktiken går det ut på att patienten ska välja en apparat som är tillräckligt bra, de riktigt bra är för dyra. 

I Stockholm prövas en annan modell i liten skala, fritt val. Det betyder att den hörselskadade, eller funktionsnedsatta, får en rekvisition som hon själv kan köpa sitt hjälpmedel med var hon vill. Summan är den samma som landstingets val hade kostat. Sedan är det upp till den enskilde att lägga till mer för en bättre modell. 

I den utvärdering som gjorts är de medborgare som fått välja själva mycket nöjda, de har hittat hjälpmedel med bättre funktion. Mer än hälften har lagt till egna pengar. De som unnade sig bättre hörapparater betalade i snitt 11.000 kronor för det. Medan den som köpte annat än standardrullatorn lade till 760 kronor.


Uppenbarligen är den nyliberala politiken att patienterna själva ska betala sina hjälpmedel i framtiden och att eventuellt skattestöd ska hållas till ett minimum.

Det är därför vi får jobbskatteavdrag. (Eftersom landstingen har ökande kostnader för sin verksamhet men inte bör höja skatterna överförs skattepengar från staten till dem, om detta sker i för otillräcklig omfattning så har landstingen givetvis inte råd att ge medborgarna de "bästa" hjälpmedlen.)

lördag 20 februari 2010

Alliansen och avgift för högre utbildning


Alliansfolket har hittat på att vi skulle börja ta ut avgifter av utländska studenter som kommer och pluggar vid våra universitet.

Det tycker jag vore ogenomtänkt. De utländska studenter som pluggar här gör att människor över hela jorden lär sig svenska, och får kontakter i Sverige. Många av dessa pluggande ungdomar kommer med all säkerhet att stanna i Sverige och tillföra oss utmärkta kunskaper och kontakter.

Låt oss fortsätta att ha en generös utbildningspolitik mot andra folk, och det kommer att ge oss mycket mycket tillbaka.

The ultra deep field - längst bort i universum

En animation om vad man fann när man tittade längst bort i universum
Skattesänkningar och välfärd.

En fördämning har rivits verkar det, med hjälp av boken jämlikhetsanden.

Nu verkar det vara möjligt att prata om jämlikhet och solidaritet som positiva värdeord igen, och det tycker jag verkligen är roligt.

Ett exempel på hur debatten äntligen tycks förändras från skattesänkningar till just välfärd är denna artikel på Newsmill, där Hedi bel Habib visar att sänkta skatter i USA bara lett till lägre tillväxt och högre arbetslöshet.

Idén om att: om de rikaste skulle få chansen att bli hur rika de ville skulle välfärd droppa ner till alla andra stackars satar, tycks vara död. 

Bel Habib har lite intressanta idéer om företagsbeskattningen, speciellt för småföretag, och det kan säkerligen ligga något i det han skriver om detta. Rekommenderar läsning av hans artikel.

(Sen skriver han att när det gäller "jobbskatteavdraget" har 60% av skattesänkningarna gått till de 10% rikaste i Sverige ...)

Ordet "fusk" i valrörelsen


Reinfeldt och hans talskrivare hade kommit på det ord som de skulle drämma till med i alla typer av debatter inför valet --- FUSK.

Exempelvis här säger han "fusköverenskommelse" om sjukförsäkringen och han pratade också om det i Sälen på Folk- och försvars konferensen.

Spännande nog klistrar sig ordet FUSK just nu hårt fast vid moderaterna själva, när de "liberala" moderaterna verkar ha försökt fuska sig till platser på valsedlarna så att de ska komma in i riksdag, landsting och kommun.

"Nyliberalerna" tycks vara ett gäng som tycker det generellt sett är OK att fuska, man minns ju skandalerna med tanten som skulle bli kulturminister och inte hade betalt TV-licensen på decennier eller den andra tanten med en svart barnflicka och en filippinsk hushållerska i källaren.

Valrörelsen nalkas med stormsteg och spänningen stiger
Smiley

Snö och döda kaniner

Ett tak har rasat in över en kaninutställning. Kaninerna kan inte räddas. Jag blir ledsen när jag tänker på alla barn som kommer att gråta över detta.

torsdag 18 februari 2010

Valfläsk och bilhandlarleenden


Valet nalkas nu med stormsteg och Anders Borg argumenterar att nu finns det lite pengar till pyttelite reformer, exempelvis åt pensionärerna och barnfamiljerna.

Samtidigt har Borg ett bilhandlarleende. Det verkar som hans strategi är att snåla in även i bistra tider så att han ska kunna släppa på pungen nu inför valet. Anders Borg är ingen skådespelare. Att det är valtaktik och valfläsk lyser igenom.

Sen säger Anders Borg att man sparat pengar på färre sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Just inga av de utförsäkrade har återvänt till jobb och de som flyttades över till arbetsförmedlingen får lägre ersättning enligt preliminär statistik.

I dagens DN läser jag om en tidigare sjukskriven man som lever på besparingar till dess att han ska kunna få sjukpenning igen i början av april, för att jobba är inte lämpligt med hans problem, enligt hans läkare och han själv. En kvinna går på lite arrangemang hos arbetsförmedlingen och väntar på samma sak. 

Ja, det är de utsatta som betalar nu när Anders Borg säger att han har pengar över. Enligt Aftonbladet gör glada moderater "vågen" när de pratar om sjukförsäkringsreformen.

Man undrar om Anders Borg tänker sig en liten skattesänkning för oss rika och friska också för att lura till sig fler röster, för det vet ju alla att det är bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk?

onsdag 17 februari 2010

Kulturkonservatismen som släpankare

Det finns en liten tänkvärd krönika i dagens DN som uttrycker sin saknad efter en riktig kulturkonservatism. När nyliberalerna har äntrat scenen på 90-talet, som jag ser det, tillsammans med kulturrelativism, så har på något sätt en baby åkt ut med badvattnet.

Och ja, jag kan också sakna människor som hävdar värden och estetik på ett konservativt sätt, som i alla fall förr kunde vara nog så givande för en dialog i samhället.

Nu glider kulturen omkring utan styrsel från högern annat än den nyliberala ekonomismen, och med den i båten närmar högern sig populismen, det triviala och ytliga snabbt och säkert.

Ja, även jag saknar detta släpankare. Nu när nyliberalismen börjar få stygn mot hjärteroten som form av samhällssystem kanske man kan hoppas på att några kulturkonservativa vacklar upp ur graven och tillför något vettigt på högerkanten.

tisdag 16 februari 2010

Senaste flörten - Alliansen och jag


Plötsligen tillhör jag en attraktiv grupp igen, kvinnorna! 

Nu ska jag vinnas av borgerligheten av någon anledning, så det är väl dags för en liten meditation om Alliansen!

Alliansen försöker vinna väljare med hjälp av arbetslinjen. Du ska inte vara sjuk eller förtidspensionerad (även om du är dålig) utan du ska jobba! Efter att ha gått på lite jobbtränarkurser några månader ska man tydligen ha rätt att få bli sjuk igen. Bizarrt system. Det enda rätta är givetvis att är man sjuk så är man.

Sen så har Alliansen drivit politiken emot fler poliser och mer straff. Om och om igen så önskar jag att högerpolitikerna läste på lite om forskning om brott och straff. Det är inte så att det begås mindre brott i länder där straffen är värre. Det är inte heller så att ungdomar som tas för sitt första brott blir bättre av att straffas, snarast tvärt om. I tonåren så begår många ungdomar mindre brott, och med ju mindre insatser man kan klara av detta (exempelvis betala för skadegörelse eller stöld), ju större är chansen att de inte begår brott igen. De mognar ifrån brottslighet helt enkelt.

Dumhögern har infört vårdnadsbidrag som i stort sett endast utnyttjas av de ekonomiskt fattigaste personerna i samhället samt av nyanlända invandrare. Detta leder till dubbla problem. Inlåsning i hemmen, utan chans att lära sig svenska för kvinnor som skulle behöva tjäna en ordentlig lön för att rycka upp sina familjers ekonomi. Inlåsning i hemmen för barn som också behöver lära sig svenska ordentligt för att ha goda chanser i samhället. Hur dum får man vara som Allians?

Högern vill ju att vi ska ha valfrihet i alla livets skiften. Exempelvis har ju privatskolor vuxit upp som svampar ur jorden och vi har ett fritt skolval i många kommuner, så att attraktiva skolor utvecklats till närmast rena flickskolor. Privatskolor växer upp som svampar där man drar ner på lärarinsatserna, lokalerna och skolmaten och istället håvar in miljonvinster på grund av dålig styrning av skolpengen. Har eleverna fått bättre prestationer på grund av privatisering och fritt skolval? Svar nej. Det är ett gigantiskt misslyckande med en enorm segregering utifrån kön och socialgrupp, och ibland religion som följd.

Sen kan man ju undra hur man tänker om studenterna? Hyrorna för studentbostäder är skyhöga, så studenterna inte anser sig ha råd att köpa böcker utan jobbar extra istället för att plugga. Vad är felet?

Högern vill att vi ska få välja vård, så att jag raskt kan kureras från mindre enkla krämpor på privatklinikerna medan den dyra, krångliga och arbetsintensiva vården drivs kvar i offentlig regi. Smart för vårdföretagarna!

Högern talar om att jag fått några hundringar mer i plånboken. Finemang för mig med hög lön och ganska lite lån, men bristen på bostäder gör att jag måste gå i borgen för mina barn och stödja dem ekonomiskt för att de alls ska ha råd att flytta hemifrån. Hyresbostäder för unga vuxna lyser med sin frånvaro.

Dumhögern har infört olika skatter för löntagare och pensionärer så att fattiga pensionärer har  betalt högre skatt än vi med jobb. Bingo!

Och kultur. Staten ger miljardgarantier till Saab och SAS medan kulturen får nöja sig med några futtiga miljoner (18 är en siffra jag hört). Däremot vill man införa obligatorisk läsning för alla svenska barn av vissa böcker. Satsa mer på kultur och på fritid för barn och unga, så förebygger vi också problem i skolan och på fritiden. Satsa mer på kultur för oss andra också så mår vi bättre.

Var är investeringarna som skulle ha kunnat gjort Sverige grönare, klimatsmartare och energismartare? Jag hör INGENTING om dem.

Trots mycket luft är det lite verkstad för Anders Borg. Bankerna betalar ut miljardbonusar, medan arbetslösheten rusar uppåt. Solidaritet? Varför används inte det ordet?

-*-'-*-'-*-'-*-'-*-'-*-'-*-'-*-'-*-'-*-

Alliansen har givit mig rätt att betala ett direkt stöd till mina barn därför att samhället inte är att lita på längre. Visst kunde jag ha tillbringat tid på Spaniens solkust eller i Thailand, men hur skulle jag må av det om mina barn och de unga och gamla och nya i mitt land får slita ont?

Mitt svar är - Aldrig Alliansen!

måndag 15 februari 2010

Aforism om klimatskeptiker

Min ack så kloka internetvän Aeryn Sun kläckte denna aforism om klimatskeptiker

"Mankind appears to be the only animal species on this planet that is willing to sacrifice its own species' survival for ego gratification."

Min fiendes fiende är min vän ... eller?

Jag noterar tyvärr att Annika Dahlqvist ska delta i någon form av konferens tillsammans med klimatskeptikern och bloggarinnan Maggie Thauersköld Crusell, samt med en man som anser att han sett kemiska spår efter sprängämnen i dammet efter 11 september.

Detta är ju som en fruktsallad. Man hackar ihop lite av varje och pytsar ner i en skål.

Det enda jag ytligt sett kan se att dessa har gemensamt är någon form av opposition mot en gängse föreställning. 

Den som höjer sig skyhögt över den mängden är AD. Jag beklagar därför sällskapet (och undrar en del om omdömet?)

Erik Svensson och Maggie och pressen

Jo, Erik Svensson tycker gårdagens Agenda om klimatdebatten var botten också. Läs vidare här.

I sann alla hjärtans yra och rojalism

Publicerar Grönköpings veckoblad detta charmerande ode ...

GRATULATION
till H.K.H:er Victoria & Daniel

Sjung, o, min harpa, om kärlek som brann
hos en ädel prinsessa,
brann för en norrländsk och ofrälse man,
långt fjärran från Hovets grandezza!
Sjung likaledes om mannens passion,
som säkert är minst lika hjärtlig,
seende bort från den älskades tron
samt väntande upphöjning hertlig

Lågan fick brinna i hemlighet, ty
eljest den skvallrande pressen
skulle ha tryckt den i veckorevy
och ökat den kungliga stressen.
Nu har dock lågan i blom slagit ut,
se´n trolovning är eklaterad.
Bröllop snart stundar, då våren tar slut,
och Storkyrkan står renoverad.

Låt mig, om än oinbjuden poet,
få trycka en krans på Er hjässa
som andligt bevis på min rojalitet,
o, käraste Prins & Prinsessa!
Måtte Ni leva i kärlek och ro,
och en dag förståndigt regera
över oss alla som härstädes bo
och nu Eder varmt gratulera!

Av A:lfr-d V:stl-ndSpara lite miljö - och pengar

Uppfinningen menskopp. Här demonstrerad av några tjejer som fnissar och har kul.

söndag 14 februari 2010

Behövs utbildning? Apropå klimatskeptiker.

Man kan undra ... när Agenda på TV2 kallar in en klimatskeptiker "expert" så kallar man in Maggie.

Maggie, en första rangens lobbyist, marknadsförare, och ekonom med titeln "bloggare"!

Jeez.

Som jag ser det så tycks kunskap ha mist sitt värde för TV2 när man inte ens besvärar sig med att kalla in forskare för att diskutera forskning. Som om naturvetenskap bara handlade om att tycka vad man vill och att man ska ha omröstningar i kvällspressen om hur man ska förhålla sig till naturföreteelser.

Nej till vårdnadsbidrag för barnens skull


Jag läser ju just nu boken Jämlikhetsanden (Richard, Wilkinson & Kate Pickett, 2010) som jag tidigare skrivit om. Alldeles nyss var jag inne på kapitlet om barn som bland annat tog upp förskolan.

Där skriver författarna följande (på sid. 120)

"Men på vilket sätt kan inkomstskillnader påverka utbildningens resultat?

En väsentlig koppling är sannolikt den inverkan som ojämlikhet har på familjeliv och familjerelationer. Social ojämlikhet i tidig barndom blir fast rotad långt innan den formella utbildningen tar vid. Vi har idag stor kunskap om den betydelse som de tidiga levnadsåren har för senare utveckling - inlärningen börjar vid födseln och de allra första levnadsåren är en kritisk period för hjärnans utveckling. Denna tidiga inlärning kan stärkas eller förhindras av den miljö som ett barn växer upp i. En landsomfattande studie i Storbritannien visade att barn med missgynnad bakgrund redan vid tre års ålder låg upp till ett år efter barn från mer priviligierade hem."

... sen kommer flera till intressanta sidor men jag hoppar till sidan 122. (min markering)

"Förutom att ge rätt till föräldraledighet kan samhället ombesörja förbättringar av den tidiga barndomen genom familjeunderhåll och skatteförmåner, sociala bostäder, hälsovård, politiska program som gynnar en balans mellan arbete och fritid, indrivning av underhållsbidrag och, kanske det allra viktigaste, en högkvalitativ förskoleverksamhet. En förskoleutbildning kan bidra till inte bara fysisk och intellektuell fostran utan även till social och emotionell utveckling. De kan på så sätt förändra barnens levnadsbana på lång sikt och kostnadsanalyser visar att de är investeringar med hög avkastning. Experiment har visat att missgynnade barn som fått en högkvalitativ förskoleutbildning sannolikt kommer att behöva mindre av stödundervisning, bli mindre benägna till kriminalitet och troligen få en högre lön som vuxna i framtiden. Allt detta visar sammantaget att statliga investeringar i förskoleverksamhet ger väsentligt utbyte."

(Obs, det finns ett antal referenser i texten som jag inte skrivit ut).

Åter till vårdnadsbidraget.

Man kan följa diskussionen i Stockholm om effekterna av vårdnadsbidraget exempelvis på denna länk.

1500 personer hade vårdnadsbidrag sägs det.

Det sägs att:

Det är dessutom helt klarlagt att vårdnadsbidraget i alla fall i Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning faktiskt inneburit att resurser har försvunnit från förskolan då detta har stått klart och tydligt i tjänsteutlåtande från stadsdelsförvaltningen.  


Vidare sägs:

I Norge kan man nu se effekterna av det vårdnadsbidrag, s. k kontantstötte, som den förra norska regeringen införde för ett antal år sedan.  ”Kontantstötte” kom att bli en reform som tog kvinnor från arbetsmarknaden – över 96 procent av bidragstagarna var kvinnor. Värst utsatta blev kvinnor med utländsk bakgrund i storstadsområdena. En redan tidigare svag förankring i arbetslivet försämrades ytterligare när vårdnadsbidraget blev den försörjning de hänvisades till. Norge står nu i begrepp att avvecklavårdnadsbidraget.

Ytterligare lite längre ner:

Norges utvärdering visar också andra negativa effekter – som minskad integration för barn. Språkutvecklingen för barn i invandrarfamiljer som har haft s.k. kontantstötte har varit sämre än för de barn som deltagit i förskolan. 

Samma effekter är på gång i Sverige eftersom det huvudsakligen är kvinnor med invandrarbakgrund som får vårdnadsbidrag, och att deras barn därmed inte lär sig svenska som önskvärt vore under förskoletiden.

Jag har full förståelse för att dessa kvinnor behöver de pengar de kan få med hjälp av vårdnadsbidraget, men ge dem istället en "arbetsgaranti" exempelvis genom att de får lön i bemanningsföretag (som i det lyckade projektet med Manpower i Södertälje). Detta skulle innebära att kvinnorna lärde sig svenska, barnen lärde sig svenska och fick del av pedagogiken vid förskolorna med dess positiva effekter, OCH att familjerna fick bättre ekonomi.

Det är dags att avveckla vårdnadsbidraget för barnens skull !En mans doft ... på alla hjärtans dag


Luktsinnet ingår i en av de äldsta delarna av vår hjärna och de receptorer som finns i näsan går snabbt och omedelbart in i hjärnan. Ibland (har jag för mig) brukar denna del av hjärnan kallas  reptilhjärnan.

Om man tittar på bilden så ser man hur nära lukthjärnan (olfactory cortex) ligger amygdala, som enligt engelska wikipedia har en central roll för  ...

processing and memory of  emotional reactions
Och

The cortical nucleus is involved in the sense of smell and pheromone-processing. It receives input from theolfactory bulb and olfactory cortex. The lateral amygdalae, which send impulses to the rest of the basolateral complexes and to the centromedial nuclei, receive input from the sensory systems. 
Sen skriver  engelska wiki att ...

the amygdalae perform primary roles in the formation and storage of memories associated with emotional events. 

En lustig iakttagelse på engelska wiki är följande ...

Furthermore, the amygdala is found to be activated in fMRI when people observe that others are physically close to them–such as when a person being scanned knows that an experimenter is standing immediately next to the scanner, rather than standing at a distance.
Jag tror det har att göra med luktsinnet. Även om man sitter i en skanningmaskin och inte ser eller hör något gissar jag att man kan förnimma närheten av en annan människa med lukten.

Om man nu övergår från dessa tekniska beskrivningar till en mer poetisk beskrivning av hur luktsinnet och luktminnet fungerar ...
 
Proust i ... På spaning efter den tid som flytt ... i engelsk översättning, episoden med Madeleinekakorna.

... my mother, seeing that I was cold, offered me some tea, a thing I did not ordinarily take. I declined at first, and then, for no particular reason, changed my mind. She sent for one of those squat, plump little cakes called "petites madeleines," which look as though they had been moulded in the fluted valve of a scallop shell. And soon, mechanically, dispirited after a dreary day with the prospect of a depressing morrow, I raised to my lips a spoonful of the tea in which I had soaked a morsel of the cake. No sooner had the warm liquid mixed with the crumbs touched my palate than a shudder ran through me and I stopped, intent upon the extraordinary thing that was happening to me. An exquisite pleasure had invaded my senses, something isolated, detached, with no suggestion of its origin. And at once the vicissitudes of life had become indifferent to me, its disasters innocuous, its brevity illusory - this new sensation having had on me the effect which love has of filling me with a precious essence; or rather this essence was not in me it was me. I had ceased now to feel mediocre, contingent, mortal. Whence could it have come to me, this all-powerful joy? I sensed that it was connected with the taste of the tea and the cake, but that it infinitely transcended those savours, could, no, indeed, be of the same nature. Whence did it come? What did it mean? How could I seize and apprehend it?

I drink a second mouthful, in which I find nothing more than in the first, then a third, which gives me rather less than the second. It is time to stop; the potion is losing it magic. It is plain that the truth I am seeking lies not in the cup but in myself. 

Det fascinerande fenomen som Proust så underbart beskriver är just inget mindre än återkallandet av minnen med hjälp av luktsinnet och amygdala. Att känna dofter gör vi med hjälp av kemoreceptorer i näsan och vi har den fantastiska förmågan att känns dofter i otroligt låga koncentrationer. Det speciella med dessa receptorer är att de endast reagerar för en speciell molekyl eller en liten klass av molekyler. Det är därför de kan trigga igång minnen på ett så häpnadsväckande sätt. Luktminnen lagras lätt i långtidsminnet och det är därför en doft kan väcka minnen av en viss situation eller en viss plats eller en viss person. 

Engelska wiki säger att man kan känna igen blodrelaterade släktingar, (exempelvis barn och syskon) men inte personer som inte är släkt på detta vis.

Å andra sidan så har luktsinnet en betydelse för partnervalet också, genom att feromoner (som är en särskild klass av doftämnen) sänds ut och ger sociala eller sexuella signaler.

Denna långa utläggning ovan kommer sig av att jag drack kaffe på morgonen och sen gick in och snusade på min man, och att detta väckte trevliga minnen som förpassade tankarna till mina mostrars kök i barndomen (där inte minst kaffe var en viktig ingrediens). Jag är övertygad om att "doft" har en ganska stor betydelse för partnerval och att man trivs med partnerns doft är en faktor som man kanske inte så ofta talar om.

Allt detta apropå Alla Hjärtans Dag!

lördag 13 februari 2010

Dreamworld 3

Om ni följer den här länken till Youtube så finns en film om musikvideor, sexualitet och könsroller som är intressant (och skrämmande). Den är i sju delar, men de kommer upp om man tittar på dem en efter en.

Newmill, feminismen och pengarna

Såhär får Newsmill igång fåniga debatter ... de betalar.

Elin verkar vara en utmärkt person som dessutom är feminist. Nu har hon skrivit om ett tramsigt ämne som att feminister inte skulle gilla OS. ... trots att hon själv gillar sport.

OK, så fick Newsmill feministerna att se tramsigare ut än de är.

(Jag undrar hur ofta de kan locka unga fattiga skribenter att skriva fjolliga artiklar för en skärv.)

Frihet, Jämlikhet, Broder (Syster)skap


Jag har inspirerats av recensionerna av den mest omtalade boken nu i dagarna till att läsa Jämlikhetsanden (av Richard Wilkinson och Kate Pickett, 2010, Stockholm: Karneval förlag), och just nu har jag klämt mig igenom 1/3-del av den förvånansvärt lättlästa boken.

Jag kan bara rekommendera denna bok till alla mina vänner och eventuella ovänner, det är en oerhört intressant bok.

Den analyserar allehanda välfärdsmått ställt mot graden av ekonomisk ojämlikhet i olika samhällen, dels (främst) bland rika länder, men också (för att verifiera resultaten) mellan delstaterna i USA.

Bokens resultat tyder på, att för att vi ska få så välmående samhällen som möjligt, där vi lever länge och har det tryggt och så lite av psykiska problem som möjligt, så ska vi satsa på JÄMLIKHET.

Och detta är mina slutsatser:

Alltså, vi bör driva en politik med marginalskatter för höginkomsttagare och beskattning av förmögenheter och överföring av resurser till de som är sämst lottade i samhället. 

Jag tror nu då inte att överföring i form av individuella bidrag är det bästa, men däremot att satsa på:
  • hälsovård, 
  • skolor 
  • kulturella anläggningar
  • idrottsliga anläggningar 
Vi borde anstränga oss att bygga om eller kanske riva de mest slitna områdena och att bygga billiga bostäder integrerat i äldre områden för att öka integrationen.

Alla projekt för att snabba upp integreringen på den svenska arbetsmarknaden är av godo (tack Manpower i Södertälje från Rapport igår).

OM boken Jämställdhetsanden har rätt, och jag är övertygad om att den har det, så leder denna satsning på de svagaste grupperna och områdena i samhället till BÄTTRE förhållanden för alla.

Alltså, alla "satsa på sig själv" ideologer, kan genom att läsa boken inse att jämställdhetssträvanden bör vi ägna oss åt I VÅRT EGET INTRESSE! Därför att vi ALLA får det bättre på så sätt, och till och med lever längre och friskare.

(Och att även broder/systerskap bidrar till denna positiva utveckling)

fredag 12 februari 2010

Sammanfattad Garvarn :-)

För alla som inte ids läsa Garvarns 3000 ord långa text har jag nu med hjälp av Word nu automat-sammanfattat den på cirka 100 ord och 250 ord (ungefär det man brukar ha på sig när man skriver "abstract" i en vetenskaplig artikel).

95 ord:

I princip anses en VoF-representant bättre kunna föra fram ett sansat faktabudskap än Sturmark. Attityder fyller flera fiffiga funktioner. Attityder hjälper oss att snabbt framkalla en uppfattning. Med attitydpåverkan via den centrala vägen förstås granskning av budskaps egentliga innehåll. Attitydpåverkan via den centrala vägen kräver relativt stor kognitiv ansträngning. Det är inte så svårt att konstatera att VoF-strategin har slagit in på den centrala vägen. Den har onekligen fördelar: den tenderar att skapa starkare attityder än den perifera vägen och starkare attityder består längre över tid, är mer motståndskraftiga mot påverkan och prediktiva avseende beteende.

259 ord:

I princip anses en VoF-representant bättre kunna föra fram ett sansat faktabudskap än Sturmark.  Det finns helt enkelt inte förutsättningar för metodiska genomgångar och förtydligande förklaringar utanför den akademiska världen, där VoF vill förmedla sitt budskap. Attityder fyller flera fiffiga funktioner. Attityder hjälper oss att snabbt framkalla en uppfattning. Hos så kallade staketsittare syftar föreningen till att skapa attityder - om vi för ett ögonblick antar att det faktiskt finns människor som inte format någon uppfattning i de frågor föreningen intresserar sig för.
Med attitydpåverkan via den centrala vägen förstås granskning av budskaps egentliga innehåll. Attitydpåverkan via den centrala vägen kräver relativt stor kognitiv ansträngning. Attitydpåverkan via den perifera vägen kräver relativt lite kognitiv ansträngning.Det är inte så svårt att konstatera att VoF-strategin har slagit in på den centrala vägen. Den har onekligen fördelar: den tenderar att skapa starkare attityder än den perifera vägen och starkare attityder består längre över tid, är mer motståndskraftiga mot påverkan och prediktiva avseende beteende. Det finns till och med ett sådant intresse hos några av våra mest hängivna meningsmotståndare (varför de trots alla argument via den centrala vägen inte ändrar uppfattning återkommer jag till). Men detta intresse finns inte bland TV-tittare och en presumtiv allmänhet - och framför allt inte hos staketsittare! En annan viktig nackdel är att den centrala vägen fordrar tid och utrymme - i en öppen diskussion i media och samhället i stort är det orimligt att anta att VoF:s budskap via den centrala vägen får denna tid och detta utrymme.Budskapet måste anpassas därefter. TV-producenterna bedömer att Sturmark har det.

Klokare?

Ja, jag tror han säger ungefär det här:

Om man anstränger sig och lär ut saker till folk på allvar så sitter kunskaperna och de blir robusta mot propaganda. Om man använder lättare metoder och satsar på att vinna debatter med enkla argument, så sitter kunskaperna inte lika bra hos publiken och de blir inte så robusta mot propaganda.

Och det skulle jag kunna skriva under på :-)

Jag kanske skulle bli Garvarns spökskrivare, jag fixade att få fram budskapet med .... 51 ord. Men läsbarhetsindexet blev lika med Garvarns ---> 51.

Är Garvarn läslig?

Det finns en snubbe på Voffe forumet som anser att han har någon form av mission att rensa världen från diverse icke-vetenskapare, denne person som har höga tankar om sig själv * kallas Garvarn.

Garvarn var tyvärr missnöjd med Sturmarks insatser i TV-soffan hos Belinda Olsson i debatt.

Då skriver han det länkade inlägget.

Jag fascineras av att vederbörande spottar ur sig så mycket text på ett internetforum. Jag lät Word räkna ord och det var över 3000 ord som Garvarn hasplat ur sig. (Som en jämförelse så rekommenderar den vetenskapliga tidskrift jag nu förbereder en text till, 8000 ord i en artikel ...)

Nästa spännande sak var att fundera över vem Garvarn tror ska läsa det han skriver?

Han nöjer sig nämligen inte med att haspla ur sig många ord utan han hasplar också långa ord.

För att mäta "läsbarheten" finns ett index som heter LIX och en kalkylator för detta värde på denna länk. på

När jag körde Garvarns text där så fick jag fram följande: Jag kopierar:

Antal meningar (M): 150
Antal ord (O): 3145
Antal ord med fler än 6 tecken (L): 937
Genomsnittlig meningslängd (Lm = O / M): 20,97
Andel långa ord (Lo = L / O * 100): 29,79
Läsbarhetsindex (LIX = Lm + Lo): 51

50 - 60Svår, normalt värde för officiella texter

(Grattis).

Ordvariation
Type/token ratio (TTR)34,4 %
Ordvariationsindexa (OVIX)64,73
Ordvariationsratiob (OVR)86,75 %

10 i topp vanligaste orden:


1att134
2och101
3det81
4som81
5är78
6i75
7den64
8en64
9för53
10om39

1082 olika ord.

Längsta meningen som det verkar:

I det följande avser jag att argumentera för att det är mer rationellt även för VoF i det att föreningen saknar representanter som förstår att anpassa budskapet efter formatet och publiken (oprövade talanger undantagna) -- delvis som en effekt av att man är van med ett diskussionsklimat som har helt andra förutsättningar än samhällsdiskussionen i allmänhet och mediabataljer i synnerhet, delvis som en effekt av inställningen att det finns ett generellt giltigt gott förhållningssätt och ett generellt ogiltigt ont förhållningssätt; övertygelsen om den sansade, respektfulla och pedagogiska ansatsens överhöghet över den korta, slagordsbetonade eller till och med förlöjligande och respektlösa ansatsen

Kul att analysera är han i alla fall :-) (även om han inte kan statistik för shit)


"Mina personliga antaganden har bättre korrespondens med en observerbar verklighet än många andras personliga antaganden. Det gör den bättre än många andras."