fredag 22 januari 2010

Lisa Karlströms Rosell, äldreolycksfall och regeringen


Denna post är en liten hyllning till en tidigare kollega och duktig distriktssköterska. Lisa skrev i början av 90-talet en väldigt bra uppsats om olycksfall bland äldre* (omnämnd i denna kunskapsöversikt), och utifrån denna uppsats (som var en analys av omständigheterna kring de olycksfall äldre varit med om när de kom till akuten), så gick det att dra tydliga slutsatser om riskfaktorer i och kring hemmen. Lisa blev också engagerad i olycksfallsprevention och hennes resultat spreds.

Jag tror nu kanske inte att Lisa har varit den enda som skrivit om äldreolycksfall, men som det förefaller mig var hon i alla fall en pionjär. Hennes och alla andra duktiga och idoga sjuksköterskor (och andra forskare) som engagerat sig i detta ämne tycker jag ska hyllas nu när regeringen tar fatt i frågan.

Just olycksfall bland äldre kan ofta undvikas genom enkla förebyggande åtgärder i hur man organiserar hemmet (ex. få ordning på sladdar och mattor), att man får hjälp med sysslor som kräver klättring (ex. byta lampor och hänga upp gardiner), och att man skaffar stadiga skor. Varje olycksfall som kräver sjukvårdsinsatser har ju inneburit ett lidande för de äldre, det innebär risk för minskat oberoende och därmed innebär det också avsevärda kostnader för samhället, både i sjukvårdsinsatser och i det hjälpbehov som kan finnas efter en olycka.

Att satsa på att förebygga olycksfall bland äldre är alltså en både humant, och ekonomiskt klok åtgärd. Men glöm inte alla dessa vardagshjältar bland studenter och forskare som ligger bakom detta!

Karlströms Rosell, E. (1992).  Kartläggning av hemolycksfall bland äldre i Falu kommun 

samt förslag till olycksförebyggande åtgärder . Falun: Vårdhögsk. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar