lördag 16 januari 2010

Att minska tonårsdrickande - föräldraprogram som hjälper

I folkbildningens tecken så kommer jag att söka upp lite olika studier om vad som hjälper och fungerar i olika sammanhang.

Ett mycket intressant forskningscenter är Örebro när det gäller prevention mm av olika slag. 2008 kom en studie som visade att man genom ett enkelt program som vände sig till föräldrar och förmedlades på föräldramöten kunde man minska ungdomars (i åldern 13-16 år) drickande.

Programmet handlade om att föräldrars "strikta attityder" när det gäller drickande hjälper. I programmet ingick att föräldrar fick tre brev varje termin som dels handlade om föräldramöten men också om föräldrars roll när det gällde ungdomars drickande, och dels om att uppmuntra till fritidsaktiviteter. Breven handlade om vikten av att formulera och tala om familjeregler mot alkohol- och narkotikaanvändning.

På föräldramötena varje termin talades det under 30-minuter om en noll-tolerans mot ungdomsdrickande och om att kommunicera tydliga regler gentemot ungdomarna. Deltagande föräldrar uppmanades att skriva på en överenskommelse om sin position när det gällde ungdomars drickande (och andra frågor), och samma överenskommelse skickades per post till föräldrar som inte var närvarande vid mötet.

I studien ingick också information om fritidsaktiviteter, men när det gällde dessa hade programmet inte någon effekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar