fredag 18 december 2009

Tänka fritt är stort men tänka rätt är störreOm den tid i Frankrike som kallades upplysningen, ur NE:

Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form. Ibland avser "upplysningen" även allmänt förnuftsinriktad "upplysningsfilosofi" i vidare mening. 


och ...

Upplysningens företrädare ville befria människan från övertro och vidskepelse. Man propagerade för sekularisering och tolerans, betonade erfarenheten och naturen,


... varför dessa citat. Jo, jag har nog varit av den naiva övertygelsen att människor med hjälp av etik, sunt förnuft, logik och vetenskap skulle kunna övertygas. Jag medger att jag varit ohyggligt naiv.

"Climategate" har för mig personligen uppenbarat en mängd bekymmer med förhållandet "forskare-allmänhet-beslutsfattare". 

Jag vill bara börja meditationen med att slå fast att så långt jag kan bedöma har "Climategate" inte visat på någon form av "scientific misconduct" hos de forskare vars mail och koder stulits. Frågan utreds av universitetet i East Anglia (UEA) och kommer med största sannolikhet att sluta med just ovanstående konstaterande. Men, detta betyder inte att saken kommer att vara överspelad.

"Allmänheten" representerad av bloggosfären kommer bara att säga att det visar på att UEA är korrupta. Alla som representerar vetenskapen som uttalar sig i frågan kommer att misstänkliggöras som korrupta. Dit hör exempelvis följande ... Nature, Kungliga vetenskapsakademin, ett uttalande från vetenskapssamhället i Storbritannien undertecknat av 1700 personer huvudsakligen forskare, och uttalandet från Dr Rajendra Pachauri, ordföranden i IPCC vid öppningsceremonin i Köpenhamn.

ALLA ovanstående kommer att utmålas som korrupta, om de inte redan har blivit utmålade som korrupta.

Vilka tycker då den "skeptiska" bloggosfären att man ska lyssna på?

Ja, jag blir inte riktigt klok på det.  Om någon forskare skulle komma till någon annan slutsats än att BLOD ska flyta på UEA, så är vederbörande korrupt. Blame them if they do, blame them if they don't.

-'-'-'-'-'-'-'-

Alltså lever vi just nu i den tragiska situationen att tilltron till forskning undermineras av bloggosfären. I bloggosfären gäller nämligen valspråket "att tänka fritt större än att tänka rätt", med den påföljd att diverse galna konspirationsteorier är mer intressanta än det som forskare under stor möda kommit fram till. (Jag måste säga att jag länge har grubblat över Uppsala Universitets valspråk, och det kom fram i en tid då konservativa och liberaler stred, men jag börjar nog tro att det var klokt att skriva det som det skrevs).

-'-'-'-'-'-'-'-'-

Åter till min dystra meditation.

Vilka utgör då klimatskeptikerna? Jag tror det mest handlar om psykologi för att förstå dem, och detta är några grupper som jag tycker mig urskilja:

En stor del är personer som är okunniga om forskning. De förstår inte, och vill inte förstå hur man tar fram ny kunskap.

En del är sådana som inte gillar att någon talar om för dem hur det är eller vad de ska göra. De har en generell skepsis mot "överhet" och utbildning.

En del är sådana som pluggat på universitet och högskolor och som har en övertro på sin egen förmåga att förstå även sådant som ligger långt utanför det egna kunskapsfältet. Vissa av dessa personer kanske man skulle kunna kalla "missförstådda genier", speciellt utifrån sin egen utgångspunkt. Om de är forskare så har de inga egna artiklar inom det fält de ger sig in på, men de skriver gärna debattartiklar. En stor grupp är journalister som säkerligen är pålästa i många fall, men som ändå inte har någon egen kunskap utifrån forskning att bygga på.

Några är benhårda cyniker och tycker att var och en sin egen lyckas smed och efter mig syndafloden. De kan ha ekonomiska intressen och skäms inte för att göra artiklar som på olika sätt ska stödja dessa. 

Vissa är religiösa fanatiker som kanske till och med tycker att det är positivt med apokalypsen för efter den hägrar paradiset. Det kan finnas vissa forskare som lutar åt detta hållet och denna bias kan nog ibland påverka deras forskning.

En grupp, som jag nog har svårast för, är lobbyister. De har egentligen ingen agenda utom att tjäna pengar. De säljer att tobak är ofarligt, HIV-smittade ska interneras eller klimatförändringar är bara påhitt med samma goda humör.

Några av de mer hårdföra lobbyisterna på 70-talet här i Sverige drack hormoslyr för att bevisa dess ofarlighet.

Ja, nu avslutar jag mediterandet för nu med en liten dikt av Tage Danielsson apropå detta.

Män som världens öden styr 
dricker gärna hormoslyr - 
överhetens nya njutning: 
inre hormoslyrbesprutning. 

Man blir märkligt glad och yr 
av en sexa hormoslyr. 
Skogsbolagens direktörer 
steppar som revycharmörer. 

Hustrun sprayar sin frisyr 
med en doft av hormoslyr. 
(Det kan även få en tant ljum 
som erotiskt stimulantium.) 

Värmlands biskop blir vampyr 
som vill suga hormoslyr. 
Över hela gröna stiftet 
sprider sig det sköna giftet. 

Skog blir papper till broschyr: 
Det är gott med hormoslyr! 
Sveriges alla träpatroner 
dricker stora dagsransoner. 

Över skogen dagen gryr. 
Inget regn av hormoslyr. 
Skogens ägare får hicka 
(hormoslyr och sockerdricka). 

Vist försynen världen styr 
som fördelar hormoslyr 
så den hamnar rakt i truten 
på de män som sprutar ut den. 

/Tage D.


(Intressant och klok läsning om "Climategate" finns på denna blog av Erik Svensson)


1 kommentar: