söndag 20 december 2009

Positiv bias ... när det gäller publikationer.

Denna artikel i FoF pekar på det som skulle kunna vara det verkliga problemet med klimatforskningen enligt min mening. Det är publikationsbias.

Studien som Fof tar upp visar att det finns en tendens inom medicin att publicera rapporter med "positiva" resultat snarare än inga effekter.

Detta är i och för sig väl känt, men definitivt ett problem. Samma problem föreställer jag mig kan finnas inom andra vetenskaper, inkluderat klimatforskning.

Hur ska man då komma åt detta problem? Ja, ett sätt kanske kan vara något i stil med det Cochrane och Campbell collaborations håller på med när det gäller systematiska litteraturstudier. En möjlighet vore att lägga ut protokoll (eller kanske peer-reviews) för offentlig granskning, och att när synpunkter kommer in arbeta om arbetena?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar