tisdag 1 december 2009

Lustifikationer ...

Har fascinterats på Newsmill av hur en professor i vetenskapsteori plötsligt är expert på klimat också och hur han oförväget stöder dataintrång exempelvis.

Nämnda professor postade i veckan två artiklar varav den andra handlade om eventuella "oegentligheter" som skulle ha framkommit i en mailkonversation mellan de forskare som modellerat den globala uppvärmingen och en svensk klimatforskare som är kritisk till deras sätt att hantera data. Professorn hade också nyligen varit i kontakt med denne klimatforskare.

Det spännande var att han utmålade det som att nya uppgifter kommit fram från e-mail "hacken".

Så jag skrev ett litet inlägg som lyder som följer:

Ingemar !

Den uppenbara frågan när det gäller denna artikel är varför det är "graverande" och trissas upp som ett avslöjande med dessa mail när de uppenbarligen varit kända av en klimatskeptiker sen 17 september 2008?

Professor Karlén är ju av allt att döma en klimatskeptiker själv.

Skulle han ha haft något skäl att gömma denna konversation som ju borde ha funnits i hans dator också? Har han publicerat den tidigare? Och om inte, varför inte då? Om den nu är så anmärkningsvärd?

Du kan väl inte mena att Karlén OCKSÅ är med i den stora sammansvärjningen?

(Jag skulle för övrigt se fram emot att få belyst innehållet i konversationen av någon klimatforskare som vågar tala under eget namn, och inte av några anonyma förståsigpåare).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar