fredag 18 december 2009

Köpenhamn avtal?Något slags litet avtal blir det vad det verkar i Köpenhamn, och kanske två. Jag hoppas att man kommer en bit mot dels avtal mot utsläpp (mitigation), och att Sverige inte gör ett alltför mesigt avtal. Vi har ju kommit långt i omställningen mot ett energi- och klimatsmartare Sverige.

Såg ju exempelvis på statistiken över persontransporter i bil att vi har 2% mindre utsläpp än 1990 (var det nog, jag ids inte slå upp?) medan lastbilarna ökat sina utsläpp tyvärr. Oljan håller på att fasas ut som villavärme också. 

Danmark lovade i sitt tal i Köpenhamn att göra sig fri från fossila bränslen! (Det var imponerande).

Sen är det ju det med att få ihop ett avtal om "adaptation".

Det handlar om att bevara regnskogar och plantera nytt, om att bygga ut vind och solkraft i Afrika, Senegals president höll ett mycket klokt tal och talade om Afrikas "Green wall", om barriärer mot saltvatten läckage in i grundvattnet, och om att man vill bygga enorma solkraftverk i Sahara. (Jag skulle gärna vilja vara med att finansiera ett sådant som andelsägare). Tänk om (att!) hela Afrika skulle kunna elektrifieras billigt och grönt med sådana anläggningar !

Och ja, ja, Köpenhamn kan bli ett mer eller mindre lyckande/misslyckande men hur som helst så måste vi fixa omställningen till klimat- och energismartare lösningar. Tyvärr kanske tjuvarna av e-mail och den skrikande "skeptiska" bloggosfären lyckats med att förhala detta denna gången. Tiden tickar på och vare sig de vill eller inte så löser nog resten av världen detta även om de måste släpas med, vilt stretande emot vettiga förändringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar