lördag 26 december 2009

Feminister har bättre sex :-O


Kul kampanj och säkert är det så. Det har väl alltid varit en del av feminismen att bejaka kvinnors rätt till självbestämmande om sex som de vill och hur och när de vill, eller inte vill.

Den amerikanska forskningsstudie av Laurie Rudman och Julie Phelan som har inspirerat kampanjen bygger på enkäter med över 500 personer som fått svara på frågor om sin egen och partnerns inställning till feminism och om sitt sexliv. Resultatet var att både män och kvinnor som lever med en feminist, eller själva är feminister, rapporterar större sexuell tillfredsställelse.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar