torsdag 3 december 2009

Climategate - revisited

Nu börjar det gå att komma fram till slutsatser från skandalen med "Climategate".

Climategate = hackade e-mail och programfiler från klimatforskare i East Anglia

I dessa mail och filer så tycks man ha hittat följande 

1) Oövertänkta uttryck i e-mailen, "slangartade" yttranden som kan tolkas illvilligt om man inte betänker att de handlar om modellering. Exempelvis ordet "trick" och "hide the decline".

2) Mindre smickrande omdömen om "klimatskeptiker" och det är ju inte helt obegripligt att det dyker upp något sånt i en kommunikation som varat över 10 år. 

3) Irritation över publiceringspolicyn där en tidskrift släppte fram ett "klimatskeptiskt" alster som man ansåg inte höll bra nog kvalitet. Detta ledde till att redaktörer lämnade sina poster bland annat. 

4) Datakoder där speciellt "kommentarsfältet" är intressant för det avspeglar hur man resonerat fram och tillbaka när man jobbat med att bygga upp modellerna. Där har man kommenterat hur man valt att inkludera / inte inkludera vissa data. De som varit mest diskuterade är "trädårsringar" där (som jag uppfattar det) efter ett visst år serien inte verkar utvecklas som tidigare och man därför struntat i vissa daga (jag tror det var så det var). Serier från vissa väderstationer där man "flyttat omkring" stationerna (eller något sådant)

5) Att man slängde några data på 80-talet av utrymmesskäl. Det låter ju dock inte som att det skulle kunna ha något att göra med anklagelser om oegentligheter nu.

Av det jag sett uppfattar jag inte att det förekommit oegentligheter, men "klimatskeptikerna" vill gärna framställa det så, helt klart med mål att störa Köpenhamnsförhandlingarna).

I den högt ansedda tidskriften Nature gör redaktören en genomgång av händelsernas betydelse.

Redaktören pekar på ungefär samma slutsatser som jag gjorde ovan, men han resonerar också omkring forskares situation när de utsätts för hårdhänt granskning och bevakning. I USA och Storbritannien finns lagar som garanterar allmänheten insyn i forskningsprojekt. Detta har medfört att olika grupper av klimatforskare utsätts för en hagelskur av anmodanden om att lämna ut dokument och data.

Man kan förmoda att vissa av dessa personer som önskar få ta del av data är konspirationsteoretiker i allmänhet, men det är inte orimligt att anta att det kan finnas ekonomiska intressen också för att störa den politiska agendan att begränsa koldioxidutsläppen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar