söndag 29 november 2009

Om peer-review

Det pågår en lite intressant diskussion på Newsmill där en professor i vetenskapsteori, Ingemar Nordin, skrivit om "Climategate". Det är ju spännande eftersom klimatforskning helt klart ligger utanför hans kompetensområde, men han tvekar inte att uttala sig om sakfrågor och inte bara om "vetenskapsteoretiska" ingångar på forskningen.

Nåväl, denna braskande artikel har givetvis fått fyr på en mängd personer som är mer än lyckliga över att få argument för att slänga alla miljöhänsyn åt sidan.

När man kokat ner lite av det som kommit fram i de "hackade" e-mailen så visar det sig att gruppen som hackats ibland uttrycker sig slarvigt i mailen. De tycker illa om vissa forskare och de har synpunkter på artiklar som skickats in till någon tidskrift.

Bland svaren på Newsmill framgår att många tycker det är konstigt med peer-review förfarandet och att det också är konstigt att forskargruppen "korsrefererar", "är medskribenter" och "reviewar" varandra. Och här tror jag att man äntligen är ett verkligt problem på spåret.

När forskning inom ett fält blir tillräckligt specialiserad så återstår ganska få personer som håller på med det, och kan förstå vad som görs. Då blir det med nödvändighet så att dessa personer troligen känner till/känner varandra, att de gör projekt ihop och att de granskar varandras arbeten. Vad skulle man kunna göra åt detta?

Jag klipper ur min text på Newsmill:

Några önskar mer öppenhet i forskningen. Ja, det tror jag vore bra.

Det man kan säga är att RISKEN med peer-review är att när forskningen blir tillräckligt specialiserad så minskar mängden personer som kan granska artiklar, och blir forskningen oerhört specialiserad är denna krets mycket liten. (korsreferenser, medförfattare och reviwer). Jag har lite svårt att se hur man skulle komma ifrån detta inbyggda problem.

Peer-review är i alla fall bättre än att redaktören självsvåldigt bestämmer vad som ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift, det garanterar viss kvalitet.

En möjlig väg att gå för att få större öppenhet och insyn skulle kunna vara det system som tillämpas för att skriva systematiska litteraturöversikter inom samarbetena Cochrane och Campbell collaborations. När man ska skriva en sådan litteraturöversikt så skapar man först ett protokoll för EXAKT hur översikten ska gå till och när den legat ute offentligt på internet ett tag så revideras detta protokoll utifrån synpunkterna och först därefter genomförs litteraturgenomgången.

Man skulle kunna tänka sig ett liknande upplägg för genomlysning av andra forskningsprojekt I FÖRVÄG. Som det nu är så sker genomlysningen i samband med att forskningsråd och andra grupperingar tilldelar anslag, men denna genomlysning sker också "i slutna rum" med ett begränsat antal personer inblandade.

Om "climategate" ska leda till något positivt vore det kanske detta?

onsdag 25 november 2009

Julgrisar


Efter att ha sett hur chefen för "Swedish meat" behandlar sina grisar, då de rullar sig i avföring, inte har halm, har en kvadratmeter att röra sig på, och äter upp sina döda anförvanter, så måste jag säga att suget efter julskinka är rätt svagt.

Tack och lov har i alla fall KRAV-grisarna det lite bättre, så det finns lite hopp inför julen.

måndag 23 november 2009

Johan Norberg och miljöpartiet

Kikar in lite som oftast på Johan Norbergs blog. Just nu klagar han på Maria Wetterstrand men gillar Birger Schlaug. Och så säger han att ha vill gå i döden för Marias surkaffe.

Johan tycks tro att det är bara för att vara "trendig" man är "eko", och så raljerar han lite över Thailandsresor, fast han inte verkar så betuttad själv.

Han borde ha skrivit överskriften "jag gillar inte Thailandsresor men jag är beredd att gå i döden för ALLA människors rätt att åka dit" med betoning på "ALLA". Då börjar det likna vad det är fråga om.

Om alla människor på jorden plötsligt skulle bli "rika" vilket marknadsliberala förespråkare tycks tro kommer att bli fallet på grund av globaliseringen, så skulle jorden ta ofattbart mycket stryk. Då skulle vi raskt glida in i ekologiska katastrofer och det vore verkligen fråga om att "dö för andras Thailandsresor".

Miljöpartiet formulerar sin politik (enligt wikipedia) utifrån en trefaldig solidaritet: 

 • med det ekologiska kretsloppet
 • med kommande generationer
 • med världens alla människor

 • Om man tänker så, kan man inte propagera för Thailandsresor. Det vi måste försöka göra är att finna oss tillrätta på vår plats på jorden, vårda den och stödja andra människor att försöka finna ro i sig själva. Och då kanske surlatten hjälper.

  Sen är han ju så ung bevars. Jag började med mitt miljöintresse när jag läste Plundring, Svält, Förgiftning av Hans Palmstjärna och när jag läste Georg Borgström, Björn Gillberg och Hannes Alfvén. Jag kampanjade för linje 3 mot kärnkraften och mot uranbrytning i Ranstad. Och fältbiolog har jag alltid varit. (Vilket Anders Borg lär ha varit också, vilket känns lite konstigt) 

  På 60-talet gjorde man många otrevliga saker. Exempelvis betade man utsädet med kvicksilver, vilket snabbt anrikades i näringskedjorna, i likhet med den DDT man sprutade över åkrarna och den PCB som läckte ut på grund av plasten. Jag minns också hur vackert och giftigt kadmiumfärgad plasten var på 60-talet, även den plast man åt och drack med. Ungefär 1970 fick vi skolluncherna serverade med engångs bestick, fat och glas, och på den tiden slängdes även dessa engångsprylar över bord när man var ute med båten. Mängder av reningsverk släppte ut avloppsvatten rakt ut i sjöarna efter att man bara silat bort de värsta bajskorvarna. 

  Och tänk när barnen ritade bilar med ett svart moln bakom, för det var ett svart moln! Jag minns doften av orenad disel som låg som ett lock över Kairo när jag och äldsta dottern var där. En annan sak som jag upplevt är hur det var när försurningen var som värst. När småsjöar blev alldeles döda. Det är lyckligtvis något vi kommit tillrätta med. Och fortfarande sker det oljeutsläpp då och då. Och tänk på asbesten! På hur gubbarna som jobbade med asbestplattorna, "fattiglapparna" eller eterniten på husfasaderna, fick asbestlunga och dog. Eller den blå lättbetongen, som man byggde hus av, och som strålar radioaktivitet den dag som idag är.

  En av de värsta saker jag varit med om var när vi evakuerade oss från Gävle efter Tjernobyl-katastrofen. Den dagen utsläppet blåste över Gävle blev det regn och det föll ner just där. Efteråt hade någon pappa med sig en Geigermätare till dagis, och vi såg hur radioaktiviteten koncentrerades till vattenpölarna och hur lövhögarna vi krattade ihop på dagisets gård var rena bequerellhålor. Skrämmande.

  Det är konstigt att inse att en så ung person som Johan inte har en aning om allt detta och att jag definitivt inte tycker att man ska dö för att folk ska få slänga och släppa ut sin skit så att det skadar andra hur som helst. Såtillvida är jag INTE liberal.

  Betyg gentemot kunskap? Så gör gymnasieskolan studenterna sämre förberedda för högskola och universitet.

  De svenska gymnasieeleverna är rationella personer som förstår värdet av att gå ur gymnasieskolan med goda betyg, vilket sker på de högskoleförberedande kunskapernas bekostnad. Kanske är en lösning att helt ta bort betygen som urvalsinstrument till högre utbildningar.

   

  Från högskolor och universitet kommer med jämna mellanrum signaler om att de nyantagna studenterna har dåliga förkunskaper. Språkutbildningarna på universitetet har färre och färre sökande och de naturvetenskapliga utbildningarna får ägna åtskilligt med tid för att komplettera de nyantagna studenternas förkunskaper.

  Varför har det blivit så?

  Jag tror att svaret är enkelt. Gymnasieeleverna är rationella och har insett att ur deras perspektiv är det viktigaste att komma ur gymnasiet med så bra betyg som möjligt, inte med så bra kunskaper som möjligt.

  Dagens gymnasieskola är uppbyggd med ett ”kurssystem” där den första kursen, A-kursen, i vissa fall, som när det gäller matematik, är en repetition av grundskolematematiken. Alla elever i gymnasiet ska dessutom läsa vissa av dessa A-kurser, vare sig man vill utbilda sig för ett praktiskt eller teoretiskt ämne.

  För elever på naturvetarprogrammet är därför A-kursen en lätt kurs och lätt att få bra betyg i. På samma sätt är A-kurser generellt lättare att få bra betyg i än exempelvis C-kurser eller högre. (För exempelvis naturvetareleverna kan man ju också tycka att det är ett visst slöseri med tid att repetera ett moment de med all sannolikhet redan kan, tid som kunde använts till mer avancerad matematik.)

  Om en student på gymnasiet vill in på en prestigeutbildning på högskolan som kräver höga betyg, så är det därför rationellt att i sin gymnasieutbildning välja SÅ LÄTTA KURSER SOM MÖJLIGT, för att därmed maximera betygspoängen. Följden är att de flesta elever ofta så långt möjligt UNDVIKER svåra kurser, som svår matematik, språk eller fördjupningar i ämnen.

  Denna helt rationella hållning från gymnasieelevernas sida, som innebär att eleverna vill maximera betygen under tiden man befinner sig på ungdomsgymnasiet, har blivit ännu viktigare eftersom det inte är tillåtet att ”läsa upp” sina betyg inom kommunala vuxenundervisningen.

  Om jag inte är felunderrättad så kan man däremot läsa ”helt nya” kurser på den kommunala vuxenutbildningen eller kanske folkhögskola, så att om man gått en ”icke-studieförberedande” utbildning på gymnasiet, så kan man läsa in de kurser i naturvetarprogrammet som krävs för att exempelvis bli läkare och sen söka in på denna utbildning. Dessa kurser räknas då inte in i betyget man konkurrerar med.

  För att komma tillrätta med problemet att gymnasieeleverna (helt rationellt) prioriterar betyg istället för kunskaper krävs ett radikalt nytänkande. Kanske man helt skulle avstå från att sätta betyg under gymnasiet och istället låta mottagande institutioner värdera om studenterna har tillräckliga förkunskaper med hjälp av antagningsprov? På så sätt skulle det vara mer rationellt för gymnasieeleverna att satsa på att lära sig så mycket som möjligt som en förberedelse för sådana prov. Kanske finns det andra lösningar som man kan tänka sig.

  fredag 20 november 2009

  Den svenska skolan, bättre än den utmålas! En diskussion kring PISA 2006.

  I debatten om skolan beskrivs den svenska skolan ofta som att svenska elever har dålig disciplin, att pojkar missgynnas på grund av genuspedagogik och därför presterar sämre, att svenska elever tappar i internationella jämförelser och att svenska elever har dåliga förkunskaper när de kommer till högskolan.

  Alla dessa problem med skolan måste man reda ut, både samtidigt och var för sig och jag börjar därför i denna uppsats med att göra ett förslag till analys av resultaten från den internationella jämförelsen PISA 2006, där man jämför 15-åringars prestationer i bland annat ”läsning”, ”naturvetenskap” och ”matematik”.

  Vad ligger bakom påståendet att svenska elever ”har försämrats” i internationella jämförelser. Sverige ligger redan bland de ”bättre” länderna i OECD:s ranking och det är därmed lite svårt att påstå att Sveriges skolsystem skulle vara avsevärt sämre än andra. Men orsaken till eventuellt ”försämrade” resultat är värda att försöka följa upp.

  För att få en liten djupare förståelse för hur det ser ut på denna punkt kan man börja med att titta på PISA 2006 jämförelsen över OECD-länderna. Det land som brukar ligga i topp är Finland och finlands skolsystem uppfattas av många som överlägset det svenska. Det finns förstås många skillnader mellan Sverige och Finland, exempelvis är Sverige ett av de länder i Europa som har störst invandring och Finland ett av de länder som har minst invandring.

  Enligt Kenneth Hyltenstam, professor på centrum för tvåspråkighetsforskning, kan det ta upp till 8 år till dess att ett nyanlänt barn är på åldersadekvat nivå när det gäller det språk som används i skolan, så vi har anledning att förvänta oss att Sverige ligger lite efter Finland på grund av detta.

  En annan orsak till Finlands framgångar skulle ”det finska språket” kunna vara. Det finska skriftspråket är i stort sett ljudenligt, och det betyder att det är lättare för en elev att lära sig läsa och skriva finska än exempelvis svenska eller engelska. En god förmåga i läsning och skrivning är en förutsättning för framgångsrika studier i många andra ämnen. I PISA studien finns en intressant delanalys när det gäller finska elever som skulle kunna belysa om det var på detta sätt, nämligen att de finska eleverna redovisas också uppdelade på svensk-språkiga finska elever, och finsk-språkiga finska elever. (Då de flesta "svensk-talande finska" elever med all säkerhet bor i de svensktalande delarna av Finland så utgör dessa elever alltså elever som utsätts för finsk pedagogik men som talar svenska. Svensktalande elever från finskspråkiga Finland borde ha en likartad situation som invandrarelever i Sverige när det gäller språket.) Resultatet från PISA 2006 när det gäller läsning redovisas i Figur 1. (Figuren är sammanställd utifrån tabellerna som finns som excelark på websidan http://www.oecd.org/document/2/0,3343,en_32252351_32236191_39718850_1_1_1_1,00.html )

  Figur 1, visar att finskspråkiga finska elever presterar bäst när det gäller läsning och att fördelningen i resultat för svenska elever och svensktalande finska elever är mycket likartad, förutom att det finns fler svenska elever med svaga resultat. Detta tyder på att det finns en tydlig språkeffekt som påverkar de finska och svenska totalresultaten där det faktum att elever läser just finska underlättar.

  En ytterligare fördjupning av analysen går det att göra när det gäller svenska och finska elevers prestationer på PISA 2006 när det gäller naturvetenskap.  För att tillgodogöra sig naturvetenskap på högstadiet är det viktigt med en god förmåga i läsning, varför man skulle kunna förvänta sig samma typ av mönster i prestationer som redovisades för läsning emellan svenska och finska. I PISA 2006 redovisas resultaten just för prestationerna i naturvetenskap uppdelat på infödda svenska elever, andra generationens invandrare och första generationens invandrare. Detta gör det möjligt att jämföra svensktalande svenska elever med svensk-talande finländska elever och finsk-talande finska elever. Denna analys redovisas i Figur 2.

  Som vi kan se i Figur 2 så ligger svensk-talande svenska elever och svensk-talande finska elever mycket nära varandra i prestationer. Om det endast var fråga om ”skoleffekter” så borde skillnaden ha varit större, nu är det med all sannolikhet också fråga om en språkeffekt.

  Språkeffekten i resultaten kan man studera ytterligare om vi lägger in resultaten för första- och andragenerationens invandrare i figuren. (Se Figur 3). I Figur 3 ser vi tydligt hur resultaten i naturvetenskap ligger lågt för elever med invandrarbakgrund och hur resultaten kraftigt förbättras mellan första- och andragenerationens invandrare. Detta tyder (inte oväntat) på att när eleverna får förbättrade språkkunskaper så närmar sig deras resultat, resultatet för de infödda eleverna.

  Den sista jämförelsen som skulle kunna peka på att finska skolan i vissa avseenden har en mer framgångsrik pedagogik gäller resultaten i matematik. I motsats till de tidigare analyserna kan man i Figur 4 se att skillnaden i prestationer mellan svensk-talande finska elever och finsk-talande finska elever är mycket mindre i just matematik. Svenska elever ligger däremot lite efter. Detta talar för att den finska pedagogiken när det gäller matematik skulle vara värd att studera närmare för svenska pedagoger.

  För mig tyder denna analys av 15-åringarnas resultat på är att en stor del av förklaringen till svenska elevers resultat både när det gäller läsning och naturvetenskap har att göra med språkliga faktorer. För att göra något åt detta vore det dels är bra att försöka stimulera svenska elevers kunskaper i svenska, men framförallt att arbeta ytterligare med språkförmågan både hos första- och andragenerationens invandrarelever. När det gäller matematik finns det anledning att snegla på den finska matematikpedagogiken, för att utveckla vår svenska pedagogik.

  torsdag 19 november 2009

  Ett bra och ett dåligt beslut.

  I dag har man fattat ett bra och ett dåligt beslut.

  Det bra, Tony Blair blev inte EU president.

  Det dåliga, man utökar mot bättre vetande den svenska truppstyrkan i Afghanistan.

  onsdag 18 november 2009

  När jag är stolt att vara svensk :-)


  Exempelvis när Sverige  får bronsmedalj bland 180 stater när det gäller att INTE vara korrumperat.


  tisdag 17 november 2009

  Thorild Dahlquist 1920-2009

  Idag köpte jag Uppsala Nya, det händer inte så ofta, men jag skulle tidigt till jobbet idag. När jag bläddrar igenom tidningen hittar jag ett minnesord över filosofen Thorild Dahlquist.

  Om det inte var för att det skulle kännas som att det var tvärt emot Thorilds rationella tänkande, så är det för mig som om det var meningen att jag skulle hitta texten och läsa.

  Jag har haft några handledare och universitetslärare som gjort djupa intryck, men ingen, ingen så djupt intryck som Thorild. Inte bara gjorde han djupt intryck på mig, och som det framgår i UNT runan eller i Lars Gustafssons blog, utan förmodligen på de flesta som lärde känna honom.

  Thorild hade en utomordentlig bildning och översikt, som det nämndes i minnesrunan i UNT, "hade han hela avhandlingsproduktionen på sina fem fingrar: Filosofihistoria, lärdomshistoria, personhistoria, teologi, språkfilosofi, klassisk musik, allt kunde han." Och trots denna kunskapsmassa han besatt så var han alltid ödmjuk och lyssnande. Att ha fått träffa en sådan människa fyller mig med tacksamhet.

  Inte bara hade han bildning, han var en humanist i ordets djupaste bemärkelse. När jag som några och tjugo, på 80-talet läste filosofi, bland annat kursen med kursboken "Mind, and its place in nature" från 1925,  i huset på Villavägen, så slogs jag av hans engagemang och uppmärksamhet på mig och på alla i sin omgivning. Åratal efteråt kände han igen mig på gatan.

  Han hade den fantastiska förmågan att SE och LYSSNA på sina studenter, och att sakta och försiktigt maka våra funderingar mot det mer rationella, men också mer humana. Om någon är min "idol" som lärare så är det Thorild.

  måndag 16 november 2009

  Ayn Rand och Gödel
  Det finns en grupp människor som ibland kallar sig objektivister och som älskar Ayn Rand. Personligen har jag lite svårt för kulter och därför för denna Rand också, och dessutom representerar denna kult en obehaglig form av moral som gör själviskheten till ledstjärna och som rättfärdigar som "moraliskt" att man går över lik.

  Många nyliberaler har ett inte obetydligt stänk av Rand-tänk i sig. Själv har jag aldrig gillat denna "filosofi" som dessvärre professionella filosofer verkar ha svårt för att ens ta i med tång. Det hade annars varit en stor poäng om de gjort, så kanske Rand-tänket gjort mycket mindre skada på vår jord än vad det nu har.

  En lite "lättsinnig" artikel om Rand inifrån (från en proselyt som abdikerat) finns här.

  Den artikeln är på många sätt informativ men avfärdas säkerligen av de frälsta som alltför "lätt".

  En sann Randroid är gärna en person som säger ungefär att man har rätt till total frihet angående sin kropp om man inte kränker andra, och att ingen har rätt till att tvinga någon annan till någonting.

  Detta är ju en rätt enkel filosofi, och kruxet med denna enkla filosofi är att den bums leder till självmotsägelser.

  Exempelvis så kan man ju om man har total frihet angående sin kropp rätt att sälja sig själv som slav. Och för vän av ordning innebär slaveri att man inte längre har rätt till total frihet angående sin kropp.

  Att ett system innehåller motsägelser brukar vanligtvis bland filosofer betraktas som ett problem. Så icke bland randroider. Dessa fanatiker brukar med en dåres envishet fortsätta att "bevisa" att även denna motsägelse är acceptabel om man bara har gjort en frivillig överenskommelse.

  På samma sätt kan en randroid försvara "stening" om den bara sker som en ömsesidig överenskommelse.

  Varför det blir på "dette sättet" med självmotsägelser i systemet, tror jag har att göra med Gödels ofullständighetssatser (som jag förstår dem). 

  Ett axiomatiskt (system som byggs upp på några enkla principer) system kan vara fullständigt, men då är det inte motsägelsefritt.

  Alternativt det kan vara motsägelsefritt, men då är det inte fullständigt.

  (Varsågod att förklara bättra om någon vill).

  Om man då tar Rands enkla system om frihet, så kanske det är fullständigt, men det leder bums till motsägelser. Problemet då är just att inte anhängarna tar fasta på att det just medför motsägelser utan ... som sagt med en dåres envishet ... fortsätter in i helt absurda konsekvenser. Som att man skulle ha rätt att stena en annan människa om man bara frivilligt har gått med på att leva enligt shariasystemet ...

  En annan följd av systemet för randroiderna är att de inte har lust att betala skatt eller följa lagar, de har ju inte godkänt systemet. (Att de därför gärna är skatte- och avgiftssmitare och därmed "free-riders" på alla oss andra, tycks däremot inte störa deras moral förrän de vill bli ministrar - se Cecilia Stegö Chlio bilden ovan).

  Det innebär ju att inget samhällssystem skulle kunna existera mer än en generation i taget, vilket också förefaller rätt absurdt för vanliga dödliga.

  Alltför många ungdomar hoppar på den enkla "frihets" filosofin, då det säkerligen känns bra att kunna argumentera för att det är moraliskt rätt att inte behöva fundera på hur andra människor har det, det är till och med en moralisk överlägsen ståndpunkt !!! Själviskheten blir plötsligt den största dygden. Kapitalismen och den osynliga handen, som leder allt till det bästa eftersom folk fattar rationella beslut, är den enda vägen (alldeles oavsett att exempelvis senaste krisen till stor del skapats genom en kasino-ekonomi och rent och skärt bedrägeri).

  Problem som klimatförändringar eller världshavens utfiskning är problem bara för att vi inte äger luften eller havet privat, då skulle vi nämligen ta hand om dem bättre ! (Det finns förvisso en poäng i det). Egendomsrätten gör att allt borde vara privat (och hur saker som exempelvis land, luft eller vatten eventuellt först blivit privat bekymrar dem inte).

  Barn som arbetar är inget bekymmer, för de har det säkerligen bättre än om de var prostituerade. Prostitution är givetvis heller inget bekymmer för det är bara en frivillig överenskommelse. Jämställdhet är inget att bry sig om, att kvinnor tjänar mindre än män är deras eget fel, och partnervåld är ok eftersom det är en frivillig överenskommelse att leva ihop.

  Hela den randroidiska moralen är ett moras av obehagligheter som de flesta människor helst inte vill befatta sig med. 

  Mannen i Huffington Post berättar om personliga tragedier för personer som varit homosexuella, och att Rand själv inte stödde medborgarrättsrörelsen i USA på 60-talet (det där med frihet gällde tydligen inte färgade personer).

  Författaren pekar också ut sambandet mellan randroidernas idéer och den ekonomiska krisen vi ser idag. (Jag skulle också vilja tillägga miljökriserna). Att tro att en "Don't worry be happy" filosofi skulle vara möjlig när vi börjar se effekterna på jorden av att vi är så många och konsumerar och reser så mycket är ju inte bara lite naivt.

  Greenspan var klart inspirerad av Rand i sin avreglering av ekonomin, med de katastrofala följder i utlåningspolitik och utlåning de inneburit. Författaren avslutar med att Rands idéer om ekonomi har testats och fungerat dåligt i den verkliga världen. Men att anhängarna fortfarande har en Bush-liknande orubbad tro på principerna ... för att de är RÄTT och verkligheten måste vara fel. Och det drabbar förstås oss alla.

  söndag 15 november 2009

  Fattigsidan.se
  Jag vet inte om jag ska gråta när jag upptäckte att denna sida fanns.

  Det är tydligen tänkt som en sida med tips till Sveriges alla fattiga människor. På något sätt är det bra ... men vad har hänt med vår Folkhem?

  Var inte folkhemmet en bra idé egentligen?

  Per Albin Hansson sa:

  Hemmets grundval är gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser icke den ene ner på den andre. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Tillämpat på det stora folk- och medborgarhemmet skulle detta betyda nedbrytandet av alla sociala och ekonomiska skrankor, som nu skiljamedborgarna i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och beroende, plundrare och plundrade.

  Det svenska samhället är ännu icke det goda medborgarhemmet. Här råder visserligen en formell likhet, likheten i politiska rättigheter, men socialt består ännu klassamhället, och ekonomiskt råder fåtalets diktatur. Olikheterna äro stundom skriande; medan några bo i palats betraktar många det som en lycka om de får bo kvar i sina kolonistugor även under den kalla vintern; medan en del leva i överflöd, gå många från dörr till dörr för att få en beta bröd, och den fattige ängslas för morgondagen, där sjukdom, arbetslöshetoch annan olycka lurar. Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet måste klasskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetande beredas andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratingenomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt.


  och jag håller med.

  Miljöpartiet 3:e största


  Och Kd och C främst ser ribban darra.
   
  I SIFO:s väljarbarometer har Mp 9,7%, medan Kd har 4% och C har 4,5 %.

  Tråkigare är att SD ligger på 5,8%. 

  Nåväl, det är inte val än, mycket kan hända.

  I alla fall så har det faktum att miljöpartiet just nu ligger som 3:e största parti i Sverige fått åtskilliga politiker att kvickna till.

  På Newsmill diskuteras för fulla muggar om Miljöpartiet möjligen är liberalt, och om man därför "anständigtvis" kan rösta på dem. Sen efterfrågas ett "blått" miljöparti.

  Jag hoppas att detta innebär att allianspartierna tvingas försöka överbjuda det röd-gröna blocket i miljöpolitik. Bättre kan det väl inte bli?

  Det är ungefär som att existensen av Konsum får övrig detaljhandel att börja försälja rättvisemärkta varor, kravodlat och ekologiskt. 

  OM det är så att allianspartierna vill försöka visa sig bäst i klassen när det gäller miljöpolitik inför valet, så är det ju en spännande situation. Att göra som de berömda aporna, hålla för ögon, öron och mun är en lämplig strategi för de av allianspartierna som vill åka ut ur riksdagen.

  SD har också hasat upp i opinionsmätningen. Det beror nog på att deras frågor varit på tapeten mycket de senaste veckorna. 

  Tänk om ... både Centern och Kd åker ut i valet, och om balansen blir som den nu ser ut.

  Då har rödgröna blocket 49% och alliansen 36% 

  SD har cirka 6%

  Det skulle betyda att det blev en röd-grön regering och att SD blev utan inflytande. Inte helt fel.

  Om ena av de båda småpartierna i alliansen blev klar vore balansen 49%, 40% och SD på 6%.

  Inte heller det skulle ge SD någon vågmästarroll.

  Om båda KD och Centern klänger sig kvar och % ligger lika då kan SD bli vågmästare :S Då skulle läget kunna vara 49% för röd-gröna och 45% för alliansen. ... SD alltså vågmästare.

  Det ser ut att kunna bli ett spännande val.

  Planespotting - N478GS  Det finns ett flygplan som har beteckningen N478GS (se bilden).

  Det planet har använts av CIA förmodligen i samband med tortyr och transport av fångar över världen. Planet omnämndes först, 2006, i en EU-rapport om CIA transport av fångar.

  Nyligen, den 2:a november sågs flygplanet på Birminghams flygplats och mötte där två helikoptrar från Brittiska specialstyrkor. 

  Ett citat från artikeln:

  Aircraft logs show that N478GS routinely made stops in Europe in Ireland, the United Kingdom, Greece, Turkey and Romania. The plane made frequent stops in Kuwait, Afghanistan, Egypt, Qatar, Israel, Georgia and Bahrain. According to the Fayetteville Observer newspaper, N478GS also has made several stops at Guantanamo Bay, Cuba, home to the United States' primary detainment camp for suspected terrorists since 2002.
  Även Guardian rapporterar om planet ... och att ett anat plan från USA tydligen var där med.

  A Ministry of Defence source said that the meeting at Birmingham airport had nothing to do with the rendition of prisoners, whatever the allegations about the plane's past use. "This was routine military liaison between two allies," he said.

  The plane departed the next day at the same time as a Boeing 757 operated by Comco, a private company that provides flights for the US defence department, which had arrived a day earlier.

  The Gulfstream has also been photographed at Glasgow Prestwick airport, Shannon airport in Ireland and Stuttgart airport in Germany.
  lördag 14 november 2009

  Afghanistan - norra delen

  Har blivit osäkrare enligt denna artikel. I artikeln intervjuas bland annat en svensk militär, Olof Granander, om säkerhetsläget och hur han tror det blir under vintern. 

  Så som det är uppenbart för de flesta runt världen har regeringen Karzai just nu en legitimitetskris. Talibanerna hotar människor även runt Mazar-I-Sharif, en tämligen välmående provins i Afghanistan, där den svenska truppen är. Tecken på Talibanernas inflytande är nattliga brev till byäldsten att samarbeta eller dö, religiösa "skatter" som måste betalas, hetsiga predikningar i moskéerna om att attackera Karzai regeringen och internationella trupper.

  Talibanerna samarbetar ofta med kriminella gäng och har fått in en fot i fyra av provinsens 14 distrikt. Under senaste månaden har de blivit flitigare med att använda vägbomber.

  fredag 13 november 2009

  Apropå regeringen ...

  Så tycks biståndsministern skita i vad forskare och andra säger, samt i tidigare beslut.

  Och regeringen roar sig med att kicka frispråkiga chefer då och då som för FRA nämnden och andra poster. Kanske anar dom att dom åker ut till valet och försöker peta in partivänner på så många poster som möjligt.


  Afghanska rebeller har lärt sig hur man attackerar pansarfordon

  I denna krönika beskrivs hur Afghanerna kommit på hur man förstör USAs pansarfordon som används mot vägbomber. Minst 8 soldater har dödats och 40 skadats i attacker på "min-motståndskraftiga, bakhållsskyddade" fordon. Fordonen kostar upp till 1 miljon dollar styck.

  Fordonen är speciellt sårbara på bergsvägar där de inte kan vända.


  Johan Norberg verkar kvickna till från de värsta marknadsliberala excesserna

  Eller också är det bara önsketänk från min sida :)

  I alla fall så har han i denna krönika uttryckt sin beundran för Maria Wetterstrand och sina funderingar kring miljöpartiet.

  Eftersom han avslöjar att han ska bli pappa (igen) snart på sin blogg, så kanske detta tänk kring miljöpartiet kanske avspeglar funderingar kring framtiden? Han har ju också totat ihop en bok om lycka, så något kanske är på gång?

  Jag skulle i alla fall tycka att det vore himla positivt om han använde sin energi till att skriva om hur i hela friden vi ska få till ett fritt samhälle och klimatanpassad hållbar utveckling som leder till utveckling för fattiga länder och ett bra liv för oss alla.  

  torsdag 12 november 2009

  Barack Obama skickar inga nya trupper till Afghanistan enligt AP

  AP (se länk) rapporterar att Barak Obama inte planerar att sända några nya trupper till Afghanistan, något som varit aktuellt de senaste veckorna efter det att han fått begäran om truppförstärkning från sina befälhavare i Afghanistan.

  Istället önskar Barak Obama klargöra hur ansvaret för säkerhetsläget i Afghanistan ska kunna föras över till den Afghanska regeringen.

  Anledningen till detta beslut skulle vara att det finns så många problem med Karzais regering.

  Blackwater mutade Irakier i samband med Nisourtorgs massakern  Erik Prince grundare av Blackwater.

  År 2007 genomförde privatsoldaterna i företaget Blackwater en massaker på 17 personer på Nissourtorget i Bagdad, och hur detta gick till beskrivs i boken Blackwater av Jeremy Scahill.

  Nissourtorgs massakern utlöste en diplomatisk kris mellan Washington och Bagdad när det gällde Blackwater, men plötsligt tystnade synpunkterna från Bagdad. I New York Times igår så avslöjades att Blackwater hade givit mutor till Irakiska tjänstemän för att få kritiken att tystna. Denna typ av mutor är förbjudna enligt Amerikansk lag.

  Blackwater är en firma som gav mycket stöd till förre presidenten Bush's parti, och som anlitades flitigt som livvakt för Amerikanska toppolitiker på resor i Irak.

  I denna film där Jeremy Scahill kommenterar denna affär så nämns att Blackwater är nära inblandad i både republikanska och demokratiska politikers förehavanden. Exempelvis beskyddades Hillary Clinton av Blackwateranställda på sin resa nyligen i Afghanistan bland annat. 

  Vidare har Blackwateranställda enligt Military.com också varit inblandade i något som heter CIA:s "assassination" (mord) program, för att dräpa top al-Qaida ledare.  Ytterligare ett "special" uppdrag som de haft har varit att lasta bomber på de "droner" som är obemannade flygfarkoster som släpper bomber på "talibaner" och inte minst vanliga afghaner.

  Ytterligare en Afghansk krigsherre - terrorist (?) bjuds in i regeringen


  (Nej, det är inte personen på bilden det handlar om :) )

  Det ser inte lovande ut för den Afghanska regeringen om denna kvinna, som suttit i Afghanistans parlament har rätt.

  I så fall har en person som för 8 år sen var bland dom i toppen på den "most wanted" terroristlistan, Gulbuddin Hekmatayar inviterats till den Afghanska regeringen.

  Enligt Aftonbladet 2002 har han bland annat försökt kuppa bort Karzai.

  Han har enligt Canada Free Press försett talibanerna med vapen.

   …”It has been reported that Gulbuddin Hekmatyar has put at the disposal of the Taliban, his weapons which had been hidden at Spina Shega and other parts of Afghanistan, which include land-to-air, anti-aircraft missiles in order to confront American aggression,” said the recorded message on Oct. 15, 2002. 
  Tja, ytterligare en charmerande personlighet ser ut att adderas till det Afghanska politiska etablisemanget.

  onsdag 11 november 2009

  Gorbachev råder Obama att dra sig ur Afghanistan  Gorbachev, som kanske är den ende, förutom GWB som har erfarenhet av att leda ett land i krig i Afghanistan har rått Obama att dra sig ut medan tid är. Han säger att det finns ingen chans att lyckas med någonting inte ens med mer trupper.

  Gorbachev tror att det vore bra med en Amerikansk perestroika på Amerikanskt vis.

  Apropå Berlinmurs jubileet så hittade jag en fantastisk hyllning till Gorbachev här.

  Unlike his brutal Soviet predecessors, Mikhail Gorbachev was a man of profound moral values, a genuine humanist and idealist who believed he could reform the USSR through democratic socialism and patient, open debate – his "glasnost and perestroika."

  After a violent incident staged by Communist hard-liners in the Baltic, President Gorbachev refused to use force against his own people.

  Beskrivningen fortsätter ...

  För mig, var Gorbachev en av de största männen i vår tid. Han satte internationell lag, humanism och civiliserat beteende före kraven på brutal makt. 

  Även Eduard Schevardnadze och ytterligare några sovjetiska ledare från den tiden, hyllas för sina insatser.

  Gorbachev höll emot hökarna från sovjets militärindustriella komplex, satte sitt veto mot ett antimissilsystem, krympte sovjetiska militären och avslutade den sovjetiska ockupationen i Afghanistan.

  Slutet på artikeln är:

  Twenty years later, the world owes Gorbachev an enormous debt of gratitude for ending the Cold War, and freeing Eastern Europe and the Baltic states. Thank our lucky stars Gorbachev was in power when the Soviet Union met its inevitable collapse – or we could have faced World War III.

  Mikhail Sergeyevitch Gorbachev showed that once in a millennium a great political leader can rise above the law of the jungle.

  Se detta är en hyllning som varje människa skulle vara lycklig att få under sin livstid. Hoppas Gorbachev själv får chans att läsa denna krönika!

  tisdag 10 november 2009

  Hillary Clinton, kanske en fredsduva trots allt?


  Skrev nedanstående text till Newsmill, få se om den kommer in.

  Kan Hillary Clinton vara på väg att lösa den gordiska knuten i Afghanistan?

   

  Enligt Asia Times (se länk nedan) så ska Hillary Clinton under sin resa i Pakistan och Afghanistan ha gjort en överenskommelse med olika parter om hur man ska handskas med konflikten och hur USA skulle kunna dra sig ur Afghanistan.

  Clinton ska ha övertalat Afghanistans ”andre” utmanare på presidentposten, Abdullah Abdullah om att dra tillbaka sin kandidatur (som jag trodde i ett annat inlägg), och detta eftersom Abdullah inte var Pashtun.  Detta gjorde Clinton i utbyte mot att Pakistans militär aktivt ska vara mellanhand i försök att få till stånd en uppgörelse mellan Washington och Talibanerna, vilket skulle göra det möjligt för USA att dra sig ur Afghanistan på ett mer lyckosamt sätt.

  Dessa uppgifter kommer enligt Asia Times från en senior Pakistansk diplomat.

  Förutom med regeringsföreträdare mötte Clinton på sin resa företrädare från den pakistanska armen. Washington ska nu ha gått med på att oroligheterna ledda av talibaner i Afghanistan bäst hanteras med kontakter mellan Pakistans militär och Talibanerna, inte mellan de politiska ledningarna i regionen.

  Om Abdullah hade kommit i ledning i Afghanistan skulle det ha kunnat skada dialogen med Talibanerna.

  Förutom dessa förhandlingar lär Clinton också ha spelat en roll för Indiens beslut att dra bort sina trupper från Pakistan-Indiska gränsen nära Kashmir, vilket gör det möjligt för Pakistans armé att ägna sig åt al-Qaida i Pakistan. Militären i Pakistan tog tillfället vid Clintons besök att demonstrera för Clinton vilka som är de verkliga spelarna i Pakistan.

  OM Clinton har lyckats med att få till stånd en uppgörelse med Talibanerna, som antyds i artikeln, som får till följd att USA drar sig ur Afghanistan så kanske det vore bättre om Clinton fick fredspriset snarare än Obama.

  Ytterligare intressant information finns att läsa i artikeln.

  US puts its faith in Pakistan's military

  By Syed Saleem Shahzad

  Nov 6, 2009

  http://atimes.com/atimes/South_Asia/KK06Df02.html

  söndag 8 november 2009

  Tyskarna vill ha bort kärnvapnen i Europa !

  Ibland är det roligt att få skriva om positiva saker, som att Tyskland driver frågan att få bort USAs kvarvarande kärnvapen från Europa. De bedömer att de har omkring 20 kärnvapen kvar på sin mark och att det finns omkring 200 i Europa.

  Jobbcoachning med knackningar, fingerpåläggning och hypnos

  Badlands Hyena gör en genomlysning av hur regeringens satsning på Jobbcoachning fungerar och upprörs över jantedrevet mot jobbcoacher.


  "Freds"-pristagaren och Karzai


  Enligt den här artikeln tycks Obama ha för avsikt att skicka ytterligare 34000 soldater till Afghanistan.

  Obama har i princip sagt åt Karzai att inte vara korrumperad (sic!) vilket på engelska kunde kallas en oxymoron - ungefär som att tala om för en katt att inte fånga möss!

  "Obama said Monday that Karzai had assured him in a telephone call that "he understood the importance of this moment."

  "But as I indicated to him," Obama told reporters, "the proof is not going to be in words. It's going to be in deeds."

  Karzai är nu välkänt ledare för en korrupt regim där hans bror Ahmed Wali Karzai, som är en ledare i Kandahar, säljer opium och betalas av CIA.

  Och Karzai verkar inte beredd att kicka några korrupta ministrar. När han höll sitt segertal så flankerades han av två "kompisar" Muhammed Qasim Fahim, som anklagas för droghandel av amerikanska myndigheter och Karim Khalili som anklagas i en rapport om mänskliga rättigheter för krigsförbrytelser. Bland andra FNs topptjänsteman Kai Eide har sagt till Karzai ett antal gånger att inte ta med Qasim Fahim som vicepresidentkandidat. (Denna artikel är från Kabul och mycket rörande och informativ om Fahim och den nämner också ett antal andra korrupta politiker i Afghanistan).

  För att kunna regera 5 år till försöker alltså Karzai få till stånd uppgörelser med lokala krigsherrar som Mohammed Qasim Fahim som anklagats för narkotikahandel och för brott mot mänskliga rättigheterna. Mohammed Qasim Fahim utpekades i Human Rights Watch rapport från 2005 som befälhavare i Afshar massakern, då omkring 800 personer i en Shiamuslimsk minoritet mördades i närheten av Kabul, i september 1992.

  Ett utdrag ur rapporten från Human Rights Watch

  Shura-e Nazar [meaning Jamiat forces under Massoud] arrested people as well. . . .In most cases, we were unable to do anything, but in three cases we managed to document what happened, and they released three people.They negotiated with the head of Amniat-e Melli [Afghan intelligence agency] at the time-Fahim [Mohammad Qasim Fahim].To have them released they spoke with him.

  Human Rights Watch also received testimony about abductions and killings of prisoners by Junbish forces in 1992 and 1993.Former Jamiat and Junbish officials confirmed to Human Rights Watch that Junbish forces regularly engaged in killings of prisoners in 1992 and 1993

  Vidare beskrivs i rapporten Mohammad Qasim Fahims roll och hur det planerades ett överfall mot vissa stadsdelar i Kabul.

  Ett exempel:

  Jamiat took the top of the mountain.Around five in the afternoon, they started firing rockets from the top of the mountain, down into this area.They killed people right here on this street.People were rushing out of Afshar.They were rushing down this street here [the main street running north south through the eastern part of Afshar].The street was filled with people, running away from Afshar. . . .My house is right there, at the top of the street. . . .Massoud's forces were shooting at them. . . .They were firing into this street.Three times the street was hit.Seventeen people were killed-there were seventeen bodies lying in the street-we counted.The corpses were lying here in the streets. . . .Clearly they were civilians.Yes, it was clear: they had burqas, there were children. It was clear they were civilians.[186]
  Artikeln från Kabul press säger

  The previous election was called the most anti-democratic and scandalous election in the whole world. This time, the US with its allies are again playing the game in this occupied country where hunger has forced people to sell their children and the US administration is sure to run these ridiculous shows which will be more anti-democratic and corrupt than the past since the ‘government’ is gripped and occupied with the presence of Jehadi terrorists fully geared up with more money, more arms and more facilities to turn these elections for their own benefit.
  Jag tycker det är en skam för Sverige om vi fortsätter att stödja Karzai, denne valfuskande och korrupte ledare. Vi måste överväga hur vi ska göra i fortsättningen efter alla de skandaler som rör Karzai, och jag tycker att ett rimligt sätt att agera vore att stanna i Afghanistan om LOKALA ledare begär det, men att annars lämna Afghanistan.

  Jag skriver om detta på Newsmill.

  lördag 7 november 2009

  Afghanistan återigen

  Kunde inte hålla mig utan har knåpat ner en text till Newsmill om Afghanistan och Karzai.

  Antar att det inte blir någon kioskvältare precis, men det känns som det enda rätta att skriva.

  En parodi - med spännande gester

  Om man nu inte fullt ut förstår vad denna parodi handlar om (och det ska gudarna veta att jag inte förstår) så kan man i alla fall njuta av denne fullfjädrade komiker och hans häftiga gester.

  tisdag 3 november 2009

  Privat sjukvård ... som i Amerika? Nja - Njä

  Här är en liten artikel som jämför priserna för sjukvård i USA med priserna i andra länder.

  Den kan förklara varför ett litet barn som vårdas för svininfluensan i USA några veckor kan kosta sina föräldrar flera miljoner kronor.

  till länken och titta inte minst på stapeldiagrammen.

  Goldstonerapporten och kongressen II

  Richard Goldstone har skrivit ett brev till amerikanska kongressen den 30 oktober för att påpeka felaktigheter i deras resolution.

  Nu har kongressen svarat och man kan läsa svaret här.

  Just nu är det en strid mellan jurister och man ser hur de vässar pennorna för att finna svagheter i varandras resonemang. Jag gissar att fortsättning följer. Spännande.

  Jag tycker i alla fall att det är bra att Goldstone ger juristerna och lobbyisterna en hård match.


  Trots att folk köper mer och mer ekologiskt - Det sprutas mer på svenska jordbruksprodukter

  Försäljningen av kemiska bekämpningsmedel för svenska jordbruk slog rekord 2008

  Eftersom det dessutom är så att mindre åkermark brukas så sprutas det MER per yta också. Den totala åkerarealen har minskat 10% och arealen för ettåriga grödor har minskat 30% sen 1990.

  Det finns ett mått som heter "hektardoser" och 1990 användes 3 miljoner doser, år 2000 4 miljoner doser och 2008 användes över 5 miljoner doser.

  Bekämpningsmedlen använd nästan helt och hållet på fyra grödor, spannmål, oljeväxter, sockerbetor och potatis. och på dessa grödor har bekämpningsmedelsanvändningen mer än fördubblats.

  måndag 2 november 2009

  Om den ekonomiska krisen och Aeryn Sun


  Aeryn Sun är en karaktär i en TV serie som heter Farscape, men Aeryn Sun är också en ovanligt klipsk kvinna som jag lärt känna på internet. (Nu när jag äntligen ser denna avatar, så gissar jag att hon har något slags kinesiskt påbrå, men annars vet jag mest att hon gillar katter, samlar porslin och är ensamstående).

  Aeryn ägnar ganska mycket av sin tid just nu till att samla information om ekonomin i USA och vad som "verkligen händer".

  För nedanstående "hopklipp" av kunskaper och tankar kring krisen, så har jag alltså att tacka Aeryn.

  Håll till godo !

  This is a multi-faceted problem.

  Part of the problem is ARMs: adjustable rate mortgages, which, incidentally, were created during the last banking crisis in the USA - the savings & loan scandal - in the 1980s. 

  Part of the problem is that mortgages are bundled - "securitized" - and given a rating by agencies who are paid by their customers to rate them. People who raised alarms about the ratings were fired. AAA ratings were given to bundles of mortgages that were most assuredly not AAA. Part of the problem is that those securities were then gambled on and made part of the 'bank' to back the gambles. 

  Part of the problem is rampant mortgage fraud. Part of the problem is lack of due diligence on mortgage loans. Part of the problem is a whole bunch of people thinking that there was never going to be an end to the bubble and without any common sense whatsoever, getting mortgages for homes they couldn't possibly afford. 

  Part of the problem is the "bubble" effect that seems to infect every market. Part of the problem is the free market itself - whole industries associated with 'house flipping' built up around the real estate bubble, driving the bubble further and faster. 

  Part of the problem is the use of the bubble by the intelligence services and organized crime, e.g., areas of St. Louis and Miami which are dominated by the poor, which haven't ever seen improving economies all of a sudden seeing the influx of mortgage companies with seemingly unlimited resources. Members of the Bonanno family, and "former" CIA assets were caught red-handed in Florida. 

  Part of the problem is the "quant" effect - Wall St. came to rely on fancy mathematics and software, which may have been valid when the math and the software was being managed by the people who developed it - who understood its limitations. When the creators left the Wall St. firms, people took over management of the math and the software who had absolutely no understanding of it - who regarded it much like a magic wizard machine, and applied it to all sorts of products in the market that the math and software was not designed for. 

  Part of the problem is the Goldman effect - they have been the manufacturers of bubbles and the profiteers off of the bubbles and the burst and the detritus for over a century. 

  Part of the problem is the infestation of organized crime in nearly all Wall St. firms. Part of the problem is the infestation of the intelligence services in specific Wall St. firms - look at the ones that were saved - AIG, for example.

  Part of the problem is that this economic crisis was planned, architected, engineered, premeditated, and capitalized on the most basic of human behaviors: greed. And it was for the larger predators to gobble up more - the banks deemed too big to fail are even bigger now. And the alarms keep going off - 
  economists keep warning that the big banks need to be broken up or we will see another crisis - even more severe - in the near future. 

  And there are even more facets to the economic crisis. 

  On my mortgage thread, you  (Jag, Eva - min kommentar) asked for a simplistic explanation. There are none. This is a multidimensional issue, with very big and powerful players, each with separate agendas.

  That's why most folks can't make sense of it.


  söndag 1 november 2009

  Dödsfallet i Wien - inte självmord?

  Det dödsfall som skedde i Wien för några dagar sedan då en person föll från 17 våningen på FN byggnaden, var inte självmord och personen kan ha kastats mot döden säger läkaren som obducerat kroppen.

  En läkare säger att det är en möjlig teori att Mr Hampton har burits till 17:e våningen från sin arbetsplats på 6:e våningen och kastats mot döden.

  Newsmill

  Undertecknad har plitat ihop två alster till denna aktualitetswebbsida Newsmill.

  Ena om Johan Norberg, Michael Moore, Nomi Prins och den ekonomiska krisen.

  Andra om Tony Blair som EU president - Nej Tack.


  Goldstonerapporten och representanthuset

  Intressant nog hänger sig USA:s representanthus åt att fördöma FN rapporten om Gaza som kallas Goldstonerapporten. I denna artikel från Washington Post så sägs att rapporten är en huvudkomplikation i Clintons försök till diplomati i Mellanöstern.

  Clinton ska möta den palestinske ledaren på västbanken, Abbas, som lider av försämrade opinionssiffror sedan han, under press från Obama-administrationen, tog avstånd från Goldstonerapporten. Han har senare förändrat sin inställning. Israeliska mydighetspersoner har varnat för att varje försök från FN att ge rapporten legitimitet kommer att undergräva Obama-administrationens försök att få igång fredsförhandlingar med palestinierna.

  (Om något ska kallas utpressning gentemot USA och FN är det väl ovanstående beskrivning av sakernas tillstånd i Washington Post -  min kommentar).

   I representanthuset så talar man om Goldstonerapporten som:
  "irredeemably biased and unworthy of further consideration or legitimacy,"
  Vita huset har ännu inte tagit ställning till representanthusets resolution, som stöds av många större judiska organisationer. Obama-administrationen har tidigare sagt att det finns problem med rapporten men att den väcker:

  "important issues and serious allegations,"
  Obama-administrationen har uppmanat Israel att undersöka sitt eget beteende under Gaza-konflikten bättre.

  Även om AIPAC - the American Israel Public Affairs Committee stöder representanthuset så har den nya judiska organisationen J Street tagit ställning på ett annorlunda sätt och säger om representanthusets resolution:

  "The resolution will pass in its current form," said Jeremy Ben-Ami, executive director of J Street. "Yet it puts members of Congress in an uncomfortable box because it is factually inaccurate and contains gross misrepresentations" about the Goldstone report.
  Om rapporten säger Washington Post att Israelerna menar att de startade Gaza-kriget i självförsvar, efter åratal av raketbeskjutning från Hamas, in i Israel, och att Goldstonerapporten tar för lätt på detta.

  Goldstonerapporten tar upp civila förluster och skador och om Israels stridsmetoder, från användningen av vit fosfor till de Israeliska soldaternas uppförande, gjorde nog för att minimera dessa. Goldstonerapporten tar också upp att Hamas och Fatah har genomfört attacker, inkluderat tortyr och mord på varandras medlemmar.

  Goldstone själv (som är av judisk börd, och en aktad jurist från Sydafrika, tidigare åklagare i FNs tribunal när det gäller krigsförbrytelser i tidigare Jugoslavien och i Rwanda) har framfört klagomål på felaktigheter i resolutionen rörande Goldstonerapporten. De medlemmar i representanthuset som ligger bakom resolutionen är Howard, L. Berman och Ileana Ros-Lehtinen och Berman har via en taleskvinna framfört att Goldstones brev innehåller:
  "a number of points that are inaccurate" and that he will "issue a complete response"

  till Goldstone innan representanthuset röstar i frågan.