onsdag 28 oktober 2009

Telefonavlysning av Karadzic avslöjer kunskap om massakrer av muslimer

Under krigsförbrytartribunalen i Haag fick domstolen läsa utskrifter av telefonavlysning av Karadzic. 

"They have to know that there are 20,000 armed Serbs around Sarajevo . . . it will be a black cauldron where 300,000 Muslims will die,” Dr Karadzic was recorded as saying.

“They will disappear. That people will disappear from the face of the Earth.”

Och han har också sagt

No Muslim foundations shall ever be laid in Serb areas and Serbian villages,” he was quoted as saying. “All foundations that are laid will be blown up. You must not sell land to the Muslims . . . this is a fight to the finish. It is a battle for living space.”
Han är sannerligen värd att få straff för brott mot mänskligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar