tisdag 6 oktober 2009

Slut med betalning av olja i dollar?

Arabstaterna, Kina, Ryssland Japan och Frankrike överväger att sluta använda US dollar när de handlar med olja skriver Robert Fisk den 6 oktober i the Independent. (Texten är ett sammandrag av artikeln.)

Fisk skriver att dessa planer har bekräftats av både arabiska och kinesiska bank-källor i Hong Kong och att de kan vara en del förklaring till den plötsliga höjningen av guldpriset.

Detta kan vara början på ett ekonomiskt krig mellan USA och Kina när det gäller mellanösterns olja.

Världsbankens president Robert Zoellick menar att ... "One of the legacies of this crisis may be a recognition of changed economic power relations,"

Kineserna tror att USA övertalade Storbritannien att hålla sig utanför Euron för att förebygga en flykt från dollarn. 

En övergång beräknas ha skett 2018.

Redan förra månaden annonserade Iran att dess reserv av främmande valutor hädanefter skulle vara i Euro snarare än i dollar. Bankirer minns dock vad som hände förra gången en oljeproducent i mellanöstern såld olja i Euro och inte i dollar. Några månader efter det att Saddam offentliggjorde detta beslut så invaderade Amerikanerna och Britterna Irak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar