tisdag 6 oktober 2009

Skolutvärdering a la Uppsala

Skolor nuförtiden har kniven på strupen att leverera resultat = höga poäng på nationella prov.

I Uppsala (enligt vad det framgick av gårdagens ABC på TV) så tänker sig politikerna att skolor som INTE får så höga resultat, där ska man byta ut skolledningen.

Kanske inte helt genomtänkt. För det första, att överhuvudtaget fokusera för starkt på ytliga mätningar av kunskap genom relativt lättadministrerade prov är tveksamt. I en artikel i går (tror jag?) i DN framgick det att de japanska barnens framgångar i matte har att göra med att japanska barn har lärare som fokuserar på att diskutera problemlösning med barnen. 

Lägre poäng för en skola på nationella prov kan också avspegla en stor andel elever med annan språkbakgrund (då det enligt exempelvis Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet) kan ta upp till 8 år från det att barn anländer till Sverige till dess de har "akademisk kompetens" (ord och begrepp som behövs i skolan). Många länder som vi jämför oss med i internationella utvärderingar (ex. Finland eller Japan) har inte lika omfattande invandring som Sverige och detta är säkert en anledning till Sveriges resultat.

När barn med invandrarbakgrund väl kan språket, så går det framförallt för flickorna bra i svenska skolan. En speciellt intressant bakgrundsfaktor som verkar samverka med barnens prestationer är lärarnas egen etnicitet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar