fredag 2 oktober 2009

Scared straight

Det händer då och då att man öppnar tidningen och hittar något som är en riktigt bra artikel. Och ännu roligare är det när det är en gammal kollega som plitat ihop detta. Det hände idag på grund av Knut Sundells med fleras artikel i DN med kritik av en ny idiotisk dokusåpa där man tänker sig att sätta kriminella ungdomar i fängelse och skrämma dem till laglydnad. Tack och lov är inte heller kriminalvården intresserad av att vara med.

Scared straight är en metod som tillämpats i USA och som har syftat till att avskräcka unga kriminella från brottets bana genom att de får besöka fängelser och träffa fängelsekunder. Det intressanta (och skrämmande) är dock att ungdomar som gått igenom denna typ av program begår fler brott än ungdomar som inte varit utsatta för dem.

Resultatet när det gäller Scared straight skulle jag också vilja se som en varningsklocka generellt när det gäller förebyggande insatser till unga. Detta finns säkert anledning att återkomma till.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar