måndag 19 oktober 2009

Regeringen Reinfeldt och jag

Häromdagen kom resultatet från en undersökning som hade räknat ut hur människor gynnades av regeringens politik (och som undersökarna därför trodde skulle stödja regeringen). Jag hör då till dessa. Fastighetsskatten har sjunkit, ingen förmögenhetsskatt är i sikte trots att priset på vårt hus tycks stiga så fort jag tittar i tidningen, vi har fått lägre inkomstskatt och räntan är historiskt låg. Vi har kort och gott fått det bättre min man och jag.

Men jag tänker inte rösta på regeringen. Som jag ser det handlar politik om något mer än att få pengar i plånboken. Nej, jag ska på inget vis underskatta värdet av att ha pengar i plånboken, vi har levt ett tillräckligt magert liv med dyra lån, skatter, låga inkomster och en massa barn för att veta att det är väldigt trevligt att slippa vända på slantarna.

Om nu då inte mitt "personliga" intresse är det som ska styra mitt röstande, vad är det då?

1) Jag är djupt bekymrad över miljöförstöringen och dess konsekvenser. Miljöförstöring tar sig många olika och skrämmande uttryck. Ett är klimatförändringarna, med stigande världshav, ökenbildning och ruskiga oväder. Ett annat är utfiskning av haven, där Östersjön för närvarande tycks endast ha ett fåtal arter i livskraftiga bestånd. Ett tredje är hur vi hanterar miljöfarligt avfall, där beskrivningen i boken "Gomorra" av Saviano av hur många länder i EU gör sig av med miljöfarliga ämnen genom att sälja dem till samvetslösa skurkar som nyttjar romska barn att tända eld på de dunkar de dumpar på stränderna i Italien. Även en ohämmad konsumtion skadar naturen och de människor som är konsumtionsartiklarnas tillverkare.

2) Krigen, jag tycker att Sverige snarast ska dra sig ur Afghanistan och att vi på alla sätt ska idka opinionsbildning i EU och FN mot aggressiv krigspolitik. Jag läser just nu den skrämmande boken om Blackwater och privatarméer som utan risk för åtal kan skjuta på allt och alla i länder som Irak och Afghanistan.

3) Skolan, där jag tycker att vi visst ska ha världens bästa skola, men där vi ska ta fasta på kunskaper om lärande och inte gå på populistiska krav på betyg och disciplin som något slags recept. Dessa metoder kommer snarast att fungera kontraproduktivt.

4) Kulturen, där jag tycker att vi måste satsa, därför att i ett miljövänligt Sverige måste vi lära oss att utveckla oss kulturellt och i större utsträckning stanna hemma, då transporter och massturism förstör de paradis vi egentligen längtar efter.

På ingen av dessa för mig viktiga punkter är vi överens regeringen Reinfeldt och jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar