onsdag 7 oktober 2009

Mer intressant om valutor: Kina vill se ett slut på dollar hegemonin

Även i Telegraph så skrev man igår om slutet på dollarn som "världs" valuta.

Några intressanta punkter från artikeln:

Denna artikel lyfter fram den förändrade ekonomin i Kina och Latinamerika som orsaken till
att man kan komma att lämna dollarn.

Om olika investerare lite här och lite där använder guld eller andra valutor som betalningsform så underminerar det dollarn gradvis. 

A monetary policy of near zero rates – further juiced by quantitative easing – is completely incompatible with circumstances in most of Asia, the Middle East, Latin America, and Africa. Divorce is inevitable. The US is expected to hold rates near zero through 2010 to tackle its own crisis.

What is occurring is an epochal loss in the relative wealth and economic power of the old G10 bloc of rich countries compared to rising regions of the world. The euro, yen, sterling, Swiss franc and other mature currencies will be relegated along with the dollar in this great process of rebalancing, but the Greenback will bear the brunt. Telegraph

Enligt Telegraph igår så säger David Bloom, valutachef på HSBC:

"In the US they have near zero rates, external deficits, and public debt sky-rocketing to 100pc of GDP, and on top of that they are printing money. It is the perfect storm for the dollar," he said.
Än så länge har Kina och andra valutor i Asien undervärderats för att stärka den egna exporten. Denna strategi verkar dock inte längre fungera. Även från Europeiska centralbanken tror man att det är nödvändigt att Kina skaffar sig en egen valutapolitik.

Att Euron i dagsläget så stark kan bidra till arbetslöshetssiffrorna i EU

France's finance minister Christine Lagarde said at the G7 meeting that the euro had been pushed too high. "We need a rebalancing so that one currency doesn't take the flak for the others."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar